Komunikat #105112


XVII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci
Grupa C (do lat 13)
Szkoła Podstawowa Nr 12, Gliwice ul. Kopernika 63 (os. Kopernik)
01.12.2018
Sobota
tempo gry: P'15

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XIV OGLNOPOLSKIEGO MIKOAJKOWEGO

TURNIEJU SZACHOWEGO DLA DZIECI

1. ORGANIZATOR

• Sekcja Szachowa Klubu rodowiskowego AZS Politechniki laskiej w Gliwicach

2. WSPӣORGANIZATORZY

• Miasto Gliwice

• Urzad Marszakowski w Katowicach

• Zesp Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach / Szkoa Podstawowa Nr 12 im. Mikoaja Kopernika

• Rada Osiedla Kopernika

3. PATRONAT MEDIALNY

• Tygodnik Obywatelski "Nowiny Gliwickie"

4. CEL TURNIEJU

• umoliwienie kontaktw dzieci i modziey

• promocja miasta Gliwice, Wojewdztwa laskiego

• popularyzacja sportu szachowego w Gliwicach

• wyonienie najlepszych zawodniczek i zawodnikw

5. TERMIN 5 (sobota) grudzie 2015r.

6. MIEJSCE Zesp Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach / Szkoa Podstawowa Nr 12 im. Mikoaja Kopernika

przy ul. Kopernika 63 (osiedle Kopernik)

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyraeniem zgody zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych

(w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a take na wprowadzenie ich do systemw informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z pn. zm.).

a) Nadesanie (wstpnego) zgoszenia do 3 grudnia br. na adres e-mail: jkocela@op.pl , telefonicznie: 603706117

lub na stronie serwisu http://www.chessarbiter.com/

W zgoszeniu naley poda: Nazwisko i Imi, Data urodzenia, Nazwa Klubu (przedszkola, szkoy), Kategoria szachowa

W przypadku zmiany grupy wiekowej modszej na starsza zaznaczy ten fakt w zgoszeniu.

UWAGA: Dokonanie wstpnego zgoszenia po terminie jest moliwe za zgoda Organizatora.

Nie dotyczy dzieci i modziey z Gliwic, ktre moga zgasza si w dniu zawodw w godz. 845÷930.

b) Potwierdzenie zgoszenia do godz. 930 (zamknicie listy startowej) i opacenie wpisowego - 25 z w Biurze Zawodw

c) Udzia w turnieju po zamkniciu listy startowej jest moliwy od 2 rundy

d) Posiadanie legitymacji szkolnej, szachowej

8. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej indywidualny - system szwajcarski - 9 rundowy w grupach wiekowych:

Grupa A (dziewczta i chopcy) - rocznik 2007 i modsi (do lat 8)

Grupa B (dziewczta i chopcy) - rocznik 2005 i modsi (do lat 10)

Grupa C (dziewczta i chopcy) - rocznik 2002 i modsi (do lat 13)

Grupa D (dziewczta i chopcy) - rocznik 1999 i modsi (do lat 16)

Tempo gry - 15 minut na parti dla kadego zawodnika

Program zawodw:

godz. 845÷930 - przyjmowanie zgosze, potwierdzenie udziau

godz. 930÷945 - wywieszenie i weryfikacja list startowych

godz. 945÷1000 - oficjalne otwarcie turnieju

godz. 1000 ÷1530 - rundy I-IX

godz. 1600 - zakoczenie zawodw, wrczenie nagrd

9. NAGRODY

• za miejsca 1¸3 poszczeglnych grup (osobno dziewczta i chopcy): puchary, medale, dyplomy

• 50 % uczestnikw (osobno dziewczta i chopcy) otrzymuje nagrody rzeczowe w kadej grupie wiekowej

• nagroda rzeczowa, dyplom dla najmodszej uczestniczki i najmodszego uczestnika

• wszyscy uczestnicy otrzymaja paczki ze sodyczami

10. POSTANOWIENIA KOCOWE

W turnieju obowiazuja aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe.

Za zdolnos zawodnikw do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujacy swoja reprezentacj, rodzic. Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zapraszamy wszystkich miosnikw gry szachowej !

ORGANIZATORZY

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje