Komunikat #105098


XVIII OGÓLNOPOLSKIE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKÓŁ
Dabki k/Darłowa
20.08.2018 - 29.08.2018
tempo gry:

 

 

XVI OGÓLNOPOLSKIE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

DĽBKI, k. Darłowa 20 - 29.08. 2016

 

 

 

 

 

 

I.            CEL

 

-    Popularyzacja szachów wsród dzieci i młodzieży.

-    Wyłonienie najlepszych szachistów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok 2016

 

II.          MIEJSCE I TERMIN

 

-    Mistrzostwa rozegrane zostana w dniach 20 - 29 sierpnia 2016 roku w Osrodku Wypoczynkowym "žHORYZONT" w Dabkach k. Darłowa, ul. Darłowska 4a.

-    Przyjazd uczestników  20 sierpnia, od godz. 14:00. Weryfikacja zawodników  w godz. 14:00 -“ 20:00

-    Odprawa techniczna  godz. 20:00. Uwaga! Obecnosć opiekunów na odprawie technicznej jest obowiazkowa.

-    Oficjalna strona turnieju: www.agencja64.pl 

 

III.       ORGANIZATORZY:

 

- Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl

- KSZ "žSTILON" Gorzów Wlkp.   www.kszstilon.pl

- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl

- Kierownictwo turnieju: Waldemar Gałażewski, tel. kom. 600952587 po godz. 18.00.

 

IV.         WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

-    W Mistrzostwach maja prawo uczestniczyć zawodnicy, którzy posiadaja ważna legitymację szkolna potwierdzajaca przynależnosć do danej szkoły.

-    Uczestnik Mistrzostw zobowiazany jest przesłać zgłoszenia wyłacznie droga elektroniczna na adres e-mail: w.galazewski@gmail.comw terminie - do 30.06.2016.

-    W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachowa i ranking ELO oraz nazwę  szkoły.

-    Należy także zgłosić wszystkie osoby towarzyszace zawodnikom z podaniem okresu pobytu na zawodach oraz rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.

 

V.           SYSTEM ROZGRYWEK:

 

-    Rozegrane zostana odrębne turnieje dla dziewczat i chłopców w grupach szkół podstawowych (kl. I - II, III -“ IV, V-VI, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim. W przypadku mniejszej frekwencji grupy będa łaczone, z wyodrębnieniem wyników w poszczególnych kategoriach po ostatniej rundzie.

-    Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie. Organizator planuje przeprowadzenie transmisji  on-line.

-    W mistrzostwach obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

-    Wszystkie rundy odbywać się będa o godz. 9:00.

-    Turnieje, w których będa grali zawodnicy z rankingiem ELO (więcej niż 3 osoby) będzie zgłoszony do FIDE.

-    Ocena wyników: O kolejnosci miejsc decyduje ilosć punktów uzyskanych przez zawodników. W przypadku tej samej ilosci punktów o miejscu decyduja w kolejnosci: sredni Buchholz, pełny Buchholz, ilosć zwycięstw, progresja, ocena rankingowa.

 

 

 

 

 

VI.         IMPREZY TOWARZYSZĽCE

 

          - Turniej szachów błyskawicznych

          - Turniej kloca (nagrody rzeczowe)

- Konkurs rozwiazywania zadań szachowych (nagrody rzeczowe)

          - Wykład szkoleniowy "žPoczet królów i ksiażat szachowych" -“ IM Aleksander Czerwoński

- Prelekcję dla rodziców i szkoleniowców -“ FM Andrzej Modzelan.

 

 

VII.       FINANSOWANIE

 

Zakwaterowanie i wyżywienie w OW HORYZONT i OW DUET w pokojach 2, 3, 4-osobowych. Koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby od kolacji 20 sierpnia do obiadu 29 sierpnia 2014 r. wynosi  711 zł (9 dni x 79 zł); pokój 1-osobowy 891 zł. (9 dni x 99 zł). Opłatę startowa oraz za pobyt na Mistrzostwach należy przekazać na konto:  AGENCJA 64 PLUS ul. Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp. Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444   lub gotówka na sali gry. W przypadku wpłaty na konto należy przedstawić organizatorowi dowód bankowy. Startowe wynosi 80 zł. W turnieju obowiazuje opłata rankingowa PZSzach.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata wpisowego.

UWAGA! Organizator wystawia rachunki maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

 

VIII.    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

-    Zwycięzcy we wszystkich grupach wiekowych otrzymaja puchary, medale i dyplomy Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostw Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Dla zwycięzców przewidziane sa także nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymaja dyplomy.

 

IX.         USTALENIA KOŃCOWE

 

-    Osoby niepełnoletnie zobowiazane sa pozostawać pod opieka osób dorosłych.

-    Za zdolnosć zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiada podmiot wysyłajacy zawodnika.

-    Do interpretacji przepisów gry uprawniony jest wyłacznie sędzia główny zawodów, którego decyzje sa ostateczne.

 

X.           SPRAWY RÓŻNE

 

-    Osrodki "žHORYZONT" i "DUET" położone sa w odległosci 50 m od morza i dysponuja bardzo dobra baza sportowa, m.in. boisko Orlik (DUET), boska do piłki siatkowej, koszykowej, plac zabaw dla dzieci, itp.     http://www.horyzont.ta.pl/ oraz http://www.duet.com.pl/

-    w okresie od 18 do 30 sierpnia w tym samym osrodku odbywać się będa VIII SZACHOWE WAKACJE dla dzieci i młodzieży, gdzie organizator zapewnia opiekę trenerska i wychowawcza oraz turniej z cyklu "žZ szachami [przez Polskę" Dabki -“ 2016 (20 -“ 30.08.). Komunikaty tych imprez znajduja się na stronie www.agencja64.pl

-    Osrodki Wypoczynkowe HORYZONT i DUET  w Dabkach nie zabezpieczaja opieki  medycznej. Odpowiednie placówki znajduja się na terenie miasta.

 

 

 

 

 

     Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.       

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje