Komunikat #105097


X Szachowe Wakacje
Dabki k/Darłowa
18.08.2018 - 30.08.2018
tempo gry:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VIII Szachowych Wakacji w Dabkach, 18 - 30.08.2016

 

I.Cel imprezy

- letni wypoczynek dzieci

- nauka gry w szachy od podstaw, dla poczatkujacych i zaawansowanych

- podwyszanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

 

II.Organizatorzy:

- Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl  (adres do korespondencji: ul. Walczaka 15a/11).

- KSZ "STILON" Gorzw Wlkp.   www.kszstilon.pl

- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl

 

III.Termin

- 18 - 30.08.2016
- Przyjazd w dniu 18.08. w godzinach popoudniowych (wyywienie  od  kolacji 18.08. do obiadu w dniu 30.08.2016).

 

IV.Miejsce

- zakwaterowanie i wyywienie uczestnikw obozu w OW "DUET" ul. Wydmowa 6, 76-156 Dabki,  www.duet.com.pl

 

V.Warunki uczestnictwa

- wpata 300 z zaliczki (lub caej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 30.06.2016. W przypadku rezygnacji z obozu,

  zaliczka nie podlega zwrotowi.

- pisemne potwierdzenie udziau zawodnika prosimy przesya na zaaczonej karcie  informacyjnej droga elektroniczna

  do dnia 30.06.2016 na adres:

- Waldemar Gaaewski: tel. 600-952-587,  e-mail: w.galazewski@gmail.com

- orygina, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, naley dostarczy w dniu przyjazdu,

VI.Charakterystyka zaj:

- w ramach obozu odbdzie si szkolenie w grupach szkoleniowych liczacych po 10-14 osb
- zajcia bda prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doswiadczonych trenerw szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, 

Aleksander Czerwoski, Grzegorz Murawski. Grupy bda tworzone z zawodnikw o zblionym poziomie umiejtnosci szachowych, z uwzgldnieniem wieku;

- wszyscy uczestnicy akcji zagraja w w Oglnopolskich Indywidualnych Mistrzostwach Szk
- po zakoczeniu akcji, kady uczestnik otrzyma krtka charakterystyk swojej gry i aktualnego poziomu sportowego  

  wg nastpujacych kryteriw: znajomos debiutw, gra kombinacyjna, znajomos kocwek, cechy wolicjonalne.

 

VII. Program dnia:

  07:30 - 08:00   Pobudka
  08:00 - 08:30   niadanie
  08:30 - 09:00   Porzadki w pokojach

  09:00 - 12:30   Runda i zajcia w grupach

  13:00 - 13:30   Obiad
  13:30 - 18:00   Czas wolny (plaowanie, gry sportowe, itp.)

  18:00 - 18:30   Kolacja

  18:30 - 21:00   Gry i zabawy swietlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stoowy), rozgrywki sportowe

  21:00 - 22:00   Toaleta wieczorna

  22:00 - 06:00 Cisza nocna

 

VIII. Finansowanie:

  Koszty udziau w obozie szkoleniowym 1.160 z + 40 z (50 % wpisowego do MP Szk) = 1.200,00 - pomniejszone o zaliczk -    

  mona opaci   na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Ogiskiego 67/5,  66- 400 Gorzw Wlkp. Bank     

  PKO BP II O/Gorzw Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444 

  lub gotwka w dniu przyjazdu. Warunkiem  potwierdzenia rezerwacji jest wpata zaliczki.

  UWAGA! Organizator wystawia rachunki za uczestnictwo maksymalnie do 7 dni od zakoczenia imprezy.

  Opat rankingowa Polskiego Zwiazku Szachowego ponosi organizator.

 

IX. Koszt imprezy obejmuje:

- zakwaterowanie i wyywienie (4 posiki) w OW "DUET"

- szkolenie szachowe

- udzia w turnieju Open, lub w Oglnopolskich Mistrzostwach Szk

- opiek medyczna (pielgniarka)

- opiek instruktorska

- wycieczki

 

X. Uwagi kocowe:

- wszyscy uczestnicy obozu, ktrzy pozytywnie zalicza egzamin sprawdzajacy, otrzymaja certyfikat ukoczenia szkolenia i   

  upominki,  a zwycizcy turniejw puchary, dyplomy i nagrody  rzeczowe

- za zdolnos zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegujaca

- uczestnik obozu powinien by zaopatrzony w legitymacj szkolna, przybory do pisania i zeszyt, oraz strj sportowy

- OW "DUET" dysponuje znakomita baza sportowa, m.in. boisko Orlik, boisko do siatkwki plaowej, kort tenisowy, plac zabaw, itp.

- w okresie od 20 do 29 sierpnia w OW HORYZONT (500 m. od OW DUET) odbywa si bda XVI Oglnopolskie Indywidualne

  Mistrzostwa Szk w Szachach oraz Turniej Szachowy z cyklu "Z szachami przez Polsk" - DBKI 2016" (20-30.08.).

  Komunikaty tych imprez znajduja si na stronie www.agencja64.pl

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

 

 

Agencja 64 PLUS

ul. Ogiskiego 67/5

66-400 Gorzw Wlkp.

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

 

Osrodek Wypoczynkowy "DUET" ul. Wydmowa 6, 76-156 Dabki

 

I. INFORMACJA  ORGANIZATORA WYPOCZYNKU.

1.      Nazwa oferty:  VIII Szachowe Wakacje - Dabki 2016

                     2.      Forma placwki wypoczynku: Osrodek Wczasowy

3.      Miejsce placwki OW "Duet" ul. Wydmowa 6, 76-156 Dabki

                     4.      Czas trwania od  18 - 30.08.2016

 

     I.        WNIOSEK RODZICW/OPIEKUNW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACWK WYPOCZYNKU

1.     Imi i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………................................................

 

2.     Data i miejsce urodzenia…………………………..Klub.....................................................Kategoria...................Ranking.......

 

3.     Adres zamieszkania ..................................................................................................tel.......................................

 

4.     Nazwa i adres szkoy ...........................................................................................................................................

 

5.     Imiona i nazwiska rodzicw (opiekunw) dziecka ....................................................................................................

 

6.     Adres rodzicw w czasie pobytu dziecka w placwce wypoczynku………………………………………………………………………………………….…

 

...............................................................................................................tel......................................................

 

7.     Pesel dziecka ...............………………………nazwa kasy chorych ………...............................................................................

 

8.     Nr ubezpieczenia szkolnego...................................................................................................................................

   II.        ZAMWIENIA I POZOSTAE INFORMACJE

Oswiadczam:

 ž   rezygnuj z wystawienia faktury       ž   zamawiam wystawienie faktury

Prosz o wystawienie faktury dla:

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

(dokadna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowos,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

 

   Upowaniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury moga by wystawiane jedynie do 7 dnia  od  

   zakoczenia turnusu (kolonii/obozu)

 

  III.        INFORMACJA RODZICW/OPIEKUNW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczeglnych potrzebach / zaleceniach (np. na co dziecko jest uczulone,   jak znosi jazd samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STWIERDZAM, E ZAPOZNAAM(EM) SI Z POWYSZYMI PUNKTAMI I DOKONAAM(EM) WIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTRE MOG POMC W ZAPEWNIENIU WACIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIZUJ SI DO POKRYCIA PRZYJTYCH POWYEJ ZOBOWIZA, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTW ZAKUPU LEKW DLA MOJEGO DZIECKA.

 

Po zapoznaniu si z programem imprezy, zakresem usug i swiadcze oraz cen i oglnymi warunkami uczestnictwa, zgaszam udzia dziecka w placwce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyej. Wyraam dobrowolnie zgod na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, e przysuguje mi prawo wgladu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawa z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

 

 

 

..................................                                                                                        ...................

(miejscowos , data)                                                                                              (podpis rodzica)

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje