Komunikat #105080


Turniej Mistrzów XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej - Dziewczęta do lat 13
Białystok
19.05.2018
Sobota
tempo gry: 10' + 5'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXIII EDYCJI

SZACHOWEJ BIAŁOSTOCKIEJ LIGI SZKOLNEJ

 

1.      Cel zawodów:

¡       Popularyzacja szachów wsród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętnosci gry.

¡       Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach sportowych.

¡       Zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

2.      Patronat honorowy:

¡       Dr hab. Tadeusz Truskolaski -“ Prezydent Miasta Białegostoku

3.      Miejsce rozgrywek:

¡        Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Œwiętego Jana Pawła II     w Białymstoku ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 80, www.zsi1.internetdsl.pl

4.      Organizator:

¡       MUKS Stoczek 45 Białystok, 15-757 Białystok ul. Łagodna 10

tel. 85 664 46 82, e-mail: info@stoczek45.pl , www.stoczek45.pl , f/stoczek45

¡       Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl   

5.      Uczestnicy:

¡       Startuja wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci urodzeni w 1998 roku i młodsi.

¡       Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w dziesięciu grupach wiekowych:

v C08 -“ chłopcy do lat 08 (urodzeni w roku 2010 i młodsi)

v C10 -“ chłopcy do lat 10 (urodzeni w roku 2008 i młodsi)

v C13 -“ chłopcy do lat 13 (urodzeni w roku 2005 i młodsi)

v C16 -“ chłopcy do lat 16 (urodzeni w roku 2002 i młodsi)

v C20 -“ chłopcy do lat 20 (urodzeni w roku 1998 i młodsi)

v D08 -“ dziewczęta do lat 08 (urodzone w roku 2010 i młodsze)

v D10 -“ dziewczęta do lat 10 (urodzone w roku 2008 i młodsze)

v D13 -“ dziewczęta do lat 13 (urodzone w roku 2005 i młodsze)

v D16 -“ dziewczęta do lat 16 (urodzone w roku 2002 i młodsze)

v D20 -“ dziewczęta do lat 20 (urodzone w roku 1998 i młodsze)

¡       Klasyfikacja drużynowa obejmuje cztery kategorie:

v przedszkola (C08, D08)

v szkoły podstawowe (C08, C10, C13, C16, D08, D10, D13, D16)

v gimnazja (C16, D16)

v szkoły ponadgimnazjalne (C20, D20)

6.      System gry:

¡       7 rund systemem szwajcarskim.

¡       Tempo gry: po 10 minut na cała partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

¡       Dziewczęta i chłopcy graja w czterech oddzielnych grupach:

v do lat 08 (urodzeni w 2010 roku i młodsi)

v do lat 10 (urodzeni w 2008 roku i młodsi)

v do lat 13 (urodzeni w 2005 roku i młodsi)

v do lat 20 (urodzeni w 1998 roku i młodsi)

¡       Poczatek gry we wszystkich turniejach o godzinie 10.

¡       Zapisy do turniejów:

v serwis turniejowy http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

v poczta elektroniczna leszeg@wp.pl

v bezposrednio przed zawodami w godzinach 09-09:50

7.      Program:

¡       Zostanie rozegranych 8 turniejów zaliczanych do klasyfikacji końcowej w grupach:

Runda

do lat 08

do lat 13

do lat 10

do lat 20

I

30.09.2017

01.10.2017

07.10.2017

08.10.2017

II

14.10.2017

15.10.2017

21.10.2017

22.10.2017

III

18.11.2017

19.11.2017

25.11.2017

26.11.2017

IV

09.12.2017

10.12.2017

16.12.2017

17.12.2017

V

13.01.2018

14.01.2018

20.01.2018

21.01.2018

VI

10.02.2018

11.02.2018

17.02.2018

18.02.2018

VII

10.03.2018

11.03.2018

24.03.2018

25.03.2018

VIII

14.04.2018

15.04.2018

21.04.2018

22.04.2018

¡       Uroczyste ogłoszenie wyników końcowych i wręczenie nagród odbędzie się w piatek, 18 maja 2018 roku o godzinie 17 w sali konferencyjno-bankietowej Ambrozja        w Białymstoku przy ul. Jarzębinowej 2A.

¡       Turniej Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę, 19 maja 2017 r. o godzinie 10.

8.      Punktacja i ocena wyników kolejnych rund:

¡       Klasyfikacja indywidualna:

v O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.

v W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decyduja kolejno: sredni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw.

¡       Klasyfikacja drużynowa:

v O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych przez najlepszych reprezentantów danej szkoły (po dwóch z każdej grupy).

v W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, o kolejnosci zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

v Do klasyfikacji drużynowej przedszkoli zaliczane sa wyniki uzyskane w turniejach dziewczat i chłopców do lat 8.

v Do klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zaliczane sa wyniki uzyskane w turniejach dziewczat i chłopców do lat 8, 10, 13 i 20.

v Do klasyfikacji drużynowej gimnazjów i szkół podnadgimnazjalnych zaliczane sa wyniki uzyskane w turniejach dziewczat i chłopców do lat 20.

9.      Końcowa klasyfikacja ligi:

¡       Klasyfikacja indywidualna:

v We wszystkich grupach prowadzi się klasyfikację łaczna dla osmiu turniejów.

v Na wynik końcowy zawodnika składa się suma szesciu najlepszych wyników.

v Dwa najgorsze rezultaty sa odrzucane.

v W przypadku równej liczby punktów decyduja wyniki odrzucone .

v W przypadku, gdy wyniki odrzucone sa takie same, decyduje niższa suma miejsc we wszystkich osmiu rundach.

¡       Klasyfikacja drużynowa:

v Do klasyfikacji końcowej zalicza się punkty uzyskane w osmiu rundach.

v W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej drużyn, o kolejnosci zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

10.  Wpisowe i opłata rankingowa:

¡       Po 20 zł  od zawodnika w każdej rundzie.

11.  Nagrody indywidualne w kolejnych rundach:

¡       Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej wszystkich grup:

I - 250 zł, II - 200 zł, III - 150 zł, IV - 100 zł, V - 80 zł, VI - 70 zł, VII - 60 zł, VIII - 50 zł

¡       Nagrody pieniężne po 40 zł dla najlepszych dziewczat.

¡       Dyplomy za miejsca I-VIII.

¡       Wręczenie nagród przed rozpoczęciem kolejnego turnieju.

¡       Jeden zawodnik otrzymuje jedna nagrodę pieniężna.

12.  Nagrody w klasyfikacji końcowej ligi:

¡       Klasyfikacja indywidualna we wszystkich grupach:

v Nagrody pieniężne:

I -“ 300 zł, II -“ 200 zł, III -“ 150 zł, IV -“ 130 zł, V -“ 120 zł, VI -“ 100 zł

v Puchary i medale za miejsca I-III

v Dyplomy za miejsca I-VI

¡       Klasyfikacja drużynowa we wszystkich kategoriach:

v Puchary i dyplomy za miejsca I-VI

v Medale za miejsca I-III (dla trzech najlepszych zawodników ze wszystkich grup)

13.  Turniej Mistrzów:

¡       Startuje po 6 najlepszych dziewczat i po 6 chłopców w końcowej klasyfikacji grup:

v D08 -“ dziewczęta do lat 8

v C08 -“ chłopcy do lat 8

v D10 -“ dziewczęta do lat 10

v C10 -“ chłopcy do lat 10

v D13 -“ dziewczęta do lat 13

v C13 -“ chłopcy do lat 13

v D20 -“ dziewczęta do lat 20

v C20 -“ chłopcy do lat 20

¡       O zakwalifikowaniu się do Turnieju Mistrzów decyduja:

v suma punktów uzyskanych we wszystkich osmiu rundach Ligi Szkolnej;

v udział w minimum czterech turniejach eliminacyjnych;

v wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej -“ w przypadku równej liczby punktów.

¡       Tempo gry -“ po 10 minut na cała partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

¡       System gry -“ dwukołowy

¡       Nagrody we wszystkich grupach:

v premie pieniężne: I - 250 zł, II - 200 zł, III - 150 zł, IV - 100 zł, V - 80 zł, VI - 70 zł

v puchary za I miejsca

v medale za miejsca I-III

v dyplomy dla wszystkich uczestników

14. Ustalenia końcowe:

¡       W zawodach obowiazuja aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach. i FIDE.

¡       Wszystkie turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

¡       Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice/opiekunowie.

¡       Akceptujac regulamin uczestnicy turnieju wyrażaja zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

¡       Akceptujac regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszace wyrażaja zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznosciowych organizatora (np. do pamiatkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone moga być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralnosci - kadrowanie czy obróbka graficzna sa niedozwolone. Publikujacy zdjęcia zobligowany jest do ich podpisania nazwiskiem autora oraz Ÿródła pochodzenia. Zdjęcia na rzecz Organizatora będzie wykonywał Pan Tomasz Jarocki.

¡       Szczegółowe wyniki będa publikowane na stronach:

v MUKS Stoczek 45 Białystok www.stoczek45.pl

v Szkółka Szachowa w Białymstoku http://www.szkolkaszachowa.org/

v Podlaski Zwiazek Szachowy http://www.podlzwszach.net/index.php?id=wyniki      

¡       Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikajacych z jego potrzeb.

¡       Planowane terminy kolejnych rund moga ulec zmianom wynikajacym z aktualizacji kalendarzy PZSzach. i Podl. Zw. Szach. oraz z powodu innych wydarzeń szachowych.

¡       Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

¡       Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

¡       Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów sa ostateczne.

/.../ Leszek Zega

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje