Komunikat #105070


V TURNIEJ SZACHOWY KLAS I-III SP IWLA
Szkoła Podstawowa w Iwli
28.04.2018
Sobota
tempo gry: P'30

REGULAMIN

V Turnieju Szachowego Klas I-III SP Iwla

 

 


1. Organizator

Szkoła Podstawowa w Iwli

2. Cel

Rozwój i popularyzacja gry w szachy wsród dzieci i młodzieży. Integrowanie srodowiska dzieci i młodzieży.

Doskonalenie umiejętnosci gry w szachy.

Popularyzowanie zawodów szachowych.

Organizacja życia pozalekcyjnego dzieci i młodzieży.

3. Miejsce i termin

Szkoła Podstawowa w Iwli, 28 kwietnia 2018 r.,

Rozpoczęcie o godz. 900.

4. System rozgrywek

Zawody zostana rozegrane w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 30 min. na zawodnika. System rozgrywek może ulec zmianie w zależnosci od liczby zawodników. Punktacja: zwycięstwo w partii 1 pkt.; remis ½ pkt.; przegrana 0 pkt.

5. Uczestnictwo

W turnieju moga uczestniczyć dzieci klas I-III uczęszczajace do Szkoły Podstawowej w Iwli.

6. Zgłoszenia

Do dnia 27 kwietnia 2018 r. z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej do dyrektora szkoły.

7. Koszty uczestnictwa

Napoje i posiłek na koszt własny zawodnika.

8. Nagrody

Dla najlepszych 6 zawodników dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

9. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz dokonywania w nim ew. zmian. Przewidywany czas trwania turnieju od 900 do około 1600. Wszystkie odpowiedzi odnosnie organizacji i przebiegu turniej można uzyskać pod numerem telefonu 781787011.


 

 

Godzina 900 -“ 915

Zapisy.

Weryfikacja listy uczestników turnieju.

 Godzina 925

 Otwarcie turnieju

 Godzina 930 -“ 1530

 rundy I - VII

 Około godziny 1600  ogłoszenie wyników turnieju.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podkarpackie


Podkarpacki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje