Komunikat #105026


VI Turniej o Puchar Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury
Choszczeński Dom Kultury ul. Bohaterów Warszawy 17
10.02.2018 - 11.02.2018
tempo gry: 60'+30'' na ruch

VI Turniej o Puchar Dyrektora

Choszczeńskiego Domu Kultury

 

                

1.  Organizatorzy:

 

¡        UKSz SKOCZEK Choszczno .

¡        Choszczeński Dom Kultury.

 

2.  Cel turnieju:

 

¡        Uzyskanie wyższych kategorii szachowych.

¡        Propagowanie gry królewskiej na terenie Gminy Choszczno.

 

3.  Termin i miejsce rozgrywek:

 

¡      Turniej odbędzie się w dniach 10-11 lutego 2018 r. w Choszczeńskim Domu Kultury
przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

 

Data

Godzina

Runda / przerwa

10 lutego 2018

Godz. 8:00-8:45

Rejestracja zawodników

10 lutego 2018

Godz. 8:50

Otwarcie turnieju

10 lutego 2018

Godz. 9:00-12:00

Runda pierwsza

10 lutego 2018

Godz. 12:00-15:00

Runda druga

10 lutego 2018

Godz. 15:00-16:00

Przerwa

10 lutego 2018

Godz. 16:00-19:00

Runda trzecia

11 lutego 2018

Godz. 9:00-12:00

Runda czwarta

11 lutego 2018

Godz. 12:00-15:00

Runda piata

11 lutego 2018

Godz. 15:15

Zakończenie turnieju

 

4.  Uczestnictwo:

 

¡      Prawo gry maja wszyscy chętni posiadajacy maksymalny ranking FIDE 2199.

¡      Uczestnik turnieju może zgłosić swój udział:

a.    droga elektroniczna na adres skoczek_choszczno@wp.pl.

b.    poprzez formularz ChessArbiter,

w terminie do 9 lutego 2018 do godziny 15:00

¡      Liczba uczestników ograniczona do 76

¡      W wyjatkowych przypadkach zgłoszenia będa przyjmowane na Sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju i tylko pod warunkiem możliwosci zapewnienia wszystkim zawodnikom należytego komfortu gry.

¡      O dopuszczeniu zawodnika do gry w turnieju, zgłaszajacego swój udział w dniu jego rozpoczęcia, decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

¡      Zgłoszenia w dniu turnieju skutkuja podwyższeniem wpisowego o 10 złotych.

 

  1. Wpisowe:

 

Seniorzy

50 złotych

Juniorzy do lat 18 ( rocznik 2000 i młodsi )

40 złotych

Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno

40 złotych

 

5.  System rozgrywek i tempo gry:

 

¡      System szwajcarski,5 rund, tempo gry: 60 minut + 30 sekund dla zawodnika.

¡      Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

 

6. Punktacja i ocena wyników:

 

¡      Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt a za przegrana 0 pkt.

¡      O miejscu zajętym decydować będzie (w podanej kolejnosci):

 

a)      Suma zdobytych punktów,

b)     Buchholz Cut-1,

c)     Median Buchholz,

d)     Buchholz ,

e)     Progresja.

 

7. Sprawy sędziowskie:

 

¡      Podczas rozgrywek obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE.

¡      Obowiazuje zapis partii szachowej przez okres całej partii.

¡      Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje sa zasadniczo nieodwołalne.

¡      Dopuszczalne spóŸnienie na rundę wynosi 15 minut.

¡      Dozwolone jest posiadanie wyłaczonego i schowanego urzadzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.

¡      Osoby w stanie po użyciu alkoholu będa natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, zwiazanych z udziałem w turnieju.

 

8. Nagrody:

 

I miejsce

Puchar + nagroda finansowa

II miejsce

Puchar + nagroda finansowa

III miejsce

Puchar + nagroda finansowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

VII miejsce

Nagroda rzeczowa

VIII miejsce

Nagroda rzeczowa

IX miejsce

Nagroda rzeczowa

X miejsce

Nagroda rzeczowa

 

 

Najlepszy zawodnik bez rankingu FIDE

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1200

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1201-1400

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1401-1600

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1601-1800

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1801-2000

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 2001-2199

Nagroda rzeczowa

 

 

¡      Nagrody nie będa dublowane; każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

¡      Warunkiem otrzymania nagrody jest obecnosć na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju; w innym przypadku nagroda jest przepada na rzecz organizatora.

 

 

 

9. Zakwaterowanie i wyżywienie:

¡     Organizator nie posredniczy w ewentualnym załatwianiu noclegów dla zawodników.

¡     Zawodnicy żywia się we własnym zakresie.

¡     Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami goracymi, chłodnymi i słodyczami.

10. Uwagi końcowe:

¡      Organizatorzy zapewniaja sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

¡      Uczestnicy zawodów przyjeżdżaja na własny koszt i ubezpieczaja się we własnym zakresie.

¡      Organizatorzy nie ponosza odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez uczestników zawodów lub powstałe w zwiazku z udziałem uczestników w zawodach.

¡      Uczestnicy bioracy udział w turnieju wyrażaja zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.

¡      Osoby nietrzeŸwe będa natychmiast wykluczane z zawodów.

¡      Dozwolone jest posiadanie przez zawodnika przy sobie wyłaczonego urzadzenia elektronicznego.

¡      Sędzia główny ma prawo nałożyć na zawodnika karę wg art. 12.9 przepisów gry FIDE.

¡      Zastrzega się możliwosć zmian w niniejszym regulaminie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
     Zarzad UKSz SKOCZEK Choszczno

 

 

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje