Komunikat #105017


VII TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO BESKIDU NISKIEGO - TURNIEJ A
Szkoła Podstawowa w Dukli
05.02.2018 - 09.02.2018
tempo gry: 90' + 15'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

VII TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO

"žBESKIDU NISKIEGO" - Turniej A

 

 

Patronat:

Burmistrz Gminy Dukla

 

Organizatorzy:

Uczniowski Klub Sportowy Rekord Iwla

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

 

Cel i zadania:

Wyłonienie mistrza "žBeskidu Niskiego" na rok 2018.

Popularyzacja szachów w regionie.

Umożliwienie spotkania miłosników szachów w atrakcyjnym turnieju.

Wymiana doswiadczeń szachowych.

Zdobycie kategorii szachowych.

 

Uczestnictwo:

Turniej OPEN -“ moga grać wszyscy chętni niezależnie od wieku posiadajacy min. III kategorie szachowa, którzy w terminie dokonaja zgłoszenia i opłaca wpisowe. Z wpisowego zwolnieni sa zawodnicy posiadajacy minimum tytuł FIDE - IM (mistrz międzynarodowy).

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: jerzyj@poczta.fm do 02.02.2018 r. podajac imię i nazwisko, datę urodzenia i posiadana kategorię szachowa lub poprzez stronę chessarbitra.

Ilosć miejsc w turnieju jest ograniczona do 40. O udziale decyduje kolejnosć zgłoszeń.

Turniej zgłoszony do oceny rankingowej i klasyfikacyjnej PZSzach.

Uczestnicy turnieju moga zdobyć II kategorię szachowa oraz normy na kategorie centralne.

 

Terminarz i miejsce zawodów:

Turniej zostanie rozegrany w dniach 5-9 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej w Dukli, ul. Kosciuszki 13.

 

Program:

05.02.2018 r. -“ poniedziałek

1. Godz. 1230 -“ 1255 wpłacanie wpisowego, odprawa techniczna.

2. Godz.1255 -“ uroczyste otwarcie turnieju.

3. Godz. 1300 -“ 1615 -“ I runda.

4. Godz. 1630 -“ 1945 -“ II runda.

06.02.2018 r. -“ wtorek

1. Godz. 1300 -“ 1615 -“ III runda.

2. Godz. 1630 -“ 1945 -“ IV runda.

07.08.2018 r. -“ sroda

1. Godz. 1300 -“ 1615 -“ V runda.

2. Godz. 1630 -“ 1945 -“ VI runda.

08.02.2018 r. -“ czwartek

1. Godz. 1300 -“ 1615 -“ VII runda.

2. Godz. 1630 -“ 1945 -“ VIII runda.

09.02.2018 r. -“ piatek

1. Godz. 900 -“ 1215 -“ IX runda.

2. Godz. 1245 -“ zakończenie turnieju.

 

System rozgrywek:

System szwajcarski 9-cio rundowy -“ 90 minut na partię dla każdego zawodnika + 15 sekund na każde posunięcie, dodawane do czasu po każdym wykonanym posunięciu.

SpóŸnienie zawodnika na rundę może być 15 minutowe. Po upływie tego czasu, zawodnik przegrywa partię walkowerem. Gdy obaj zawodnicy sa nieobecni i spóŸnia się na partię więcej niż 15 minut, zostanie przyznany obustronny walkower.

Zawodnicy, którzy bez akceptacji sędziego zgodza się na remis przed wykonaniem 25 posunięć, moga zostać ukarani przez sędziego obustronna przegrana.

 

Zawodnik podczas gry ma obowiazek zapisywać partię szachowa w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia), na blankietach przygotowanych przez organizatora. Oryginał zapisu stanowi własnosć organizatora i będzie wykorzystany do opracowania biuletynu turniejowego. Zapis partii prowadzony ma być w sposób czytelny w formie algebraicznej. Niepełny i nieczytelny zapis traktowany będzie jako poważne wykroczenie i może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi, włacznie z uznaniem partii za przegrana. Zawodnik prowadzi zapis przez cała grę.

 

Ocena wyników:

O kolejnosci miejsc decyduje:

1. Suma punktów zdobytych przez zawodnika (wygrana 1 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0 pkt)

2. Punktacja dodatkowa dla systemu szwajcarskiego w kolejnosci: Bucholtz sredni; Bucholtz; liczba zwycięstw; Bucholtz-cut-1 (kolejnosć punktacji dodatkowej zalecana przez FIDE).

 

Sędziowanie zawodów:

Pan Marian Lorenc -“ sędzia główny turnieju (tel. 505173315)

Obowiazuja przepisy gry "žFIDE" i "žKodeksu Szachowego" Polskiego Zwiazku Szachowego.

Decyzje sędziego głównego sa ostateczne podczas trwania zawodów.

 

Wpisowe:

Dorosli -“ 50 zł,

Juniorzy do lat 18 -“ 40 zł,

Członkowie UKS "Rekord" Iwla oraz zawodnicy z tytułem FIDE minimum IM (mistrz międzynarodowy) -“ bez opłat.

 

Kwota wpisowego uwzględnia opłatę klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach i koszty organizacyjne.

 

Nagrody:

I miejsce -“ 350 zł + puchar

II miejsce -“ 250 zł + puchar

III miejsce -“ 150 zł + puchar
IV miejsce - 100 zł

Wartosć nagród może ulec zwiększeniu i zostanie ogłoszona w drugim dniu turnieju.

 

Inne ustalenia:

Wszyscy zawodnicy zobowiazani sa być na odprawie technicznej i potwierdzić swój udział w turnieju. Zawodnik, który nie potwierdzi udziału na odprawie technicznej, może zostać dopuszczony do turnieju dopiero od 2 rundy.

Osoby biorace udział w turnieju ubezpieczaja się we własnym zakresie.

Każdy uczestnik turnieju obowiazany jest przestrzegać regulaminu na sali gry.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora i sędziego.

Szczegółowych informacji na temat turnieju można uzyskać pod nr telefonu 134330003 lub 781787011.

 

Organizatorzy:

Pan Jerzy Gunia -“ Prezes UKS Rekord Iwla.

 

Noclegi:

Noclegi w Dukli i okolicy można znaleŸć na stronie internetowej http://www.dukla.pl/ w zakładce turystyka.

Istnieje możliwosć skorzystania z wyciagów narciarskich znajdujacych się przy stacji narciarskiej Chyrowa-ski.

 

Wpisowe można wpłacić na konto:

Uczniowski Klub Sportowy Rekord Iwla

Nr konta: 23 8642 1096 2010 9601 6895 0001

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podkarpackie


Podkarpacki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje