Komunikat #105016


Grand-Prix 2018 województwa warmińsko-mazurskiego
04.02.2018 - 16.12.2018
tempo gry:

REGULAMIN GRAND PRIX 2018
WOJEWDZTWA WARMISKO - MAZURSKIEGO
W SZACHACH SZYBKICH

 1. Warunki zaliczenia turnieju do cyklu Grand Prix.

  1. Wsporganizatorem turnieju jest klub zrzeszony w WMZSzach, lub inna instytucja majaca siedzib na terenie wojewdztwa, sdzia turnieju ma uregulowana roczna opat.

  2. Kady turniej musi by zgoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
   Opata rankingowa FIDE wynosi 2,50 z za kadego zawodnika oraz 10 z za rejestracj turnieju w Centralnym Rejestrze PZSzach, patne na konto PZSzach.

  3. Organizator wniesie opat rejestracyjna do WMZSzach w wysokosci 3 z za kadego zawodnika (jest to koszt organizatora, nie mona ta opata obciaa dodatkowo zawodnikw).
   Turniej Finaowy jest zwolniony z opaty rejestracyjnej.

  4. Turniej trwa 1 dzie (wyacznie soboty, niedziele lub inne dni wolne).

  5. Turniej rozgrywany jest system szwajcarskim na dystansie 9 rund.

  6. Tempo gry wynosi 10\'+5" na ruch albo P\'15.

  7. Preferowana punktacja pomocnicza: Buchholz sredni, Buchholz, liczba zwycistw, progresja.

  8. W turnieju obowiazuja przepisy gry FIDE (przy zegarach mechanicznych Wytyczne III.5).

  9. W turnieju wypaca si nagrody pienine (rwnie w Turnieju Finaowym).
   Minimalne nagrody pienine wynosza:
   I miejsce - 250 z, II - 160 z, III - 100 z, IV - 80 z, V - 60 z, VI - 50 z oraz dla najlepszych w kategoriach: zawodnik krajowy o rankingu PZSzach do 1800, junior modszy do 14 lat, nestor od 60 lat, kobieta po 40 z. Nagroda losowana - 40 z.

  10. Maksymalne wpisowe do kadego turnieju wynosi:
   senior - 25 z, junior do 18 lat, nestor od 60 lat - 20 z;
   kobieta, junior modszy do 14 lat - 15 z.
   Mile widziane sa dodatkowe zniki np. gdy gra co najmniej 5 zawodnikw z jednego klubu, rodzinne, dla zawodnikw organizatora i sponsora itp.

  11. Organizator turnieju przesle minimum miesiac wczesniej komunikat organizacyjny w formie elektronicznej do sdziego prowadzacego klasyfikacj cyklu (Andrzej Gula) na adres email: agu1@o2.pl . Informacj o terminie turnieju naley przekaza do umieszczenia na stronie zwiazkowej i GP2018 jak najwczesniej. Przyjmuje si, e termin jest zarezerwowany dla danego turnieju, gdy wpisano go do kalendarza na stronie Zwiazkowej.
   Przy organizacji 2 turniejw w jeden weekend wymagane jest porozumienie pomidzy organizatorami tych turniejw.

  12. Organizator na yczenie uczestnika ma obowiazek wystawi rachunek.

  13. Turnieje moga odbywa si w okresie 4.02 - 16.12.2018.

  14. Kady turniej ma charakter otwarty, udzia moga wzia wszyscy chtni.

 2. Klasyfikacja indywidualna Grand - Prix.
  Klasyfikacja indywidualna uwzgldnia tylko wyniki zawodnikw zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach w wojewdztwie warmisko - mazurskim w czasie trwania turnieju. W przypadku zawodnikw nie zarejestrowanych z wojewdztwa warmisko - mazurskiego obowiazuje rejestracja na pierwszym turnieju w ktrym zawodnik startuje (formularze rejestracyjne bda dostpne u sdziw na kadym turnieju).
  O miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktw uzyskanych w turniejach, po rozegraniu 9 turniejw odrzuca si kademu zawodnikowi 1 najsabszy wynik, po rozegraniu 12 turniejw 2 a po 15 - 3 najsabsze wyniki itd..

 3. Klasyfikacja druynowa klubw WMZSzach.
  Wynik druyny w turnieju stanowi suma punktw uzyskanych przez 5 najlepszych zawodnikw z klubu. Przyjmuje si, ze zawodnik reprezentuje dany klub, gdy w Centralnym Rejestrze jest zarejestrowany w klubie w czasie trwania turnieju.
  O miejscu w klasyfikacji decyduje suma wynikw druyny z turniejw, po rozegraniu 9 turniejw odrzuca si kadej druynie 1 najsabszy wynik, po rozegraniu 12 turniejw 2 a po 15 - 3 najsabsze wyniki itd..

 4. Turniej Finaowy Grand - Prix 2018.
  Turniej Finaowy rozegrany zostanie 16.12.2018 r. udzia moga wzia wszyscy chtni. Organizatorem Turnieju Finaowego jest ubiegoroczny zwycizca klasyfikacji druynowej.

 5. Klasyfikacja kocowa Grand - Prix indywidualna i druynowa klubw WMZSzach.
  Do klasyfikacji Grand - Prix dodaje si podwojone punkty z Turnieju Finaowego i w ten sposb otrzymuje si klasyfikacje kocowa Grand - Prix, a w przypadku jednakowego wyniku decyduje miejsce w Turnieju Finaowym Grand - Prix 2018.

 6. Nagrody za cykl Grand - Prix 2018.

  I - 450 z
  II - 350 z
  III - 300 z
  IV - 250 z
  V - 200 z

  VI - 180 z
  VII - 160 z
  VIII - 140 z
  IX - 120 z
  X - 100 z

  XI - 90 z
  XII - 80 z
  XIII - 70 z
  XIV - 60 z
  XV - 50 z

  oraz dla najlepszych poza ju nagrodzona pierwsza 15 w kategoriach:
  zawodnik krajowy o rankingu PZSzach do 1800, nestor od 60 lat, junior do 14 lat, kobieta - wszystkie nagrody po 50 z.
  Kluby WMZSzach za zajcie miejsc 1 - 3 w klasyfikacji druynowej otrzymaja Puchary oraz prawo organizowania Turnieju Finaowego Grand - Prix 2018.

 7. Sprawy rne.

  1. Sdzia prowadzacym klasyfikacj Grand Prix 2018 oraz przyjmujacym rezerwacj terminw turniejw jest Andrzej Gula, kontakt: tel. 511752792, e - mail: agu1@o2.pl.

  2. Ostateczna interpretacja regulaminu Grand Prix 2018 naley do Zarzadu WMZSzach.

  3. W przypadku absencji w Turnieju Finaowym zawodnika uprawnionego do nagrody za cykl Grand Prix w interesie zawodnika ley skontaktowanie si z Sekretarzem WMZSzach celem ustalenia formy przekazania nagrody.

Prezes WMZSzach
Mirosaw Orowski

sdzia prowadzacy klasyfikacj
Andrzej GulaPowyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Warmińsko-mazurskie


Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje