Komunikat #105009


VI Wrocławska Liga Szachowa Szkół Podstawowych - Dziewczynki kl.3
Zespół Szkolno Przedszkolny w Wysokiej, ul. Chabrowa 99
02.02.2018
Piątek
tempo gry: P'14

                KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VI WROCŁAWSKIEJ LIGI SZACHOWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MOTTO: "žCODZIENNIE PODNOŒ SWOJE WYMAGANIA."

Organizatorzy:

Zespół Szkół w Wysokiej, Wrocławski Klub Szachowy KOPERNIK

Terminy:

22 wrzesnia [pt.], 20 paŸdziernika [pt.], 17 listopada [pt.] oraz finał 2 lutego 2018 [pt.] -“w godzinach 9:15-13:30

Miejsce:

ul. Chabrowa 99, 52-200 Wysoka (dojazd autobusami: 112, 612 z Krzyków lub Dworca Głównego)

Opłaty:

Brak wpisowego do turnieju.

Uczestnictwo:

Udział moga wziać wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych.

Zgłoszenia:

Potwierdzenie udziału w zawodach w dniu rozgrywania zawodów do godziny 9:15.

SpóŸnieni będa grać od drugiej rundy.

Prosimy o wczesniejsze i obowiazkowe zgłoszenia na adres:

Pawła Babijczuka -“ pawelbabijczuk@gmail.com, SMSem/MMSem pod nr telefonu: +48 536 018 290

lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w serwisie ChessArbitra. W zgłoszeniu koniecznie należy podać imię i nazwisko, numer szkoły, rok urodzenia i klasę, do której uczęszcza zawodnik, żeby móc uwzględnić jego wynik w klasyfikacji drużynowej.

Ponadto w zgłoszeniach zbiorowych od szkół, bardzo proszę o pogrupowanie podopiecznych ze względu na dziewczęta i chłopców, a póŸniej dopiero na klasy. Niesamowicie usprawni to wpisywanie zawodników do komputera.

System rozgrywek:

Turnieje rozegrane zostana w osmiu grupach wiekowych, osobnych dla dziewczat i chłopców poszczególnych klas: od zerówki do klasy siódmej. Turnieje w ramach każdej grupy zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

O kolejnosci zajętych miejsc w przypadku tej samej ilosci zdobytych punktów przez zawodników i zawodniczki w turnieju, będzie decydować punktacja pomocnicza w kolejnosci: Buchholz, Buchholz sredni, Buchholz sredni 2 (bez 4 skr.) oraz Ranking uzyskany PZSzach.

Tempo gry:

14 minut na partię dla każdego zawodnika.

Terminarz turnieju:

8:30-9:15       -“ potwierdzenie udziału w zawodach

9:30-13:30     -“ rozgrywki

Bardzo proszę o punktualne przybycie, ponieważ każde spóŸnienie wpływa na przedłużenie rozpoczęcia się zawodów zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Nagrody:

Puchary, medale i dyplomy (dla chętnych wysyłane droga elektroniczna) za trzy pierwsze miejsca w łacznej punktacji czterech turniejów dla każdej grupy wiekowej chłopców i dziewczat zostana wręczone na Gali Finałowej.

 

Nagrody należy odbierać osobiscie, a nieobecnosć na Gali Finałowej powoduje przejscie nagrody na następnego zawodnika.

Punktacja:

Indywidualnymi Mistrzami Dolnego Œlaska Szkół Podstawowych zostaja zawodnicy i zawodniczki, którzy zdobęda największa łaczna sumę zdobytych punktów w czterech turniejach, w swojej grupie wiekowej.

Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa szkół. Na wynik drużynowy składać się będzie suma punktów wszystkich zawodników z danej placówki.

 

Przepisy porzadkowe:

Opiekę nad dziećmi sprawuja odpowiedzialni: rodzice, opiekunowie, instruktorzy, wychowawcy
i nauczyciele oddelegowani z danej szkoły.

Wszelkie reklamacje zwiazane z partia moga składać tylko i wyłacznie zawodnicy.

Na salach gry obowiazuje bezwzględna cisza w trakcie trwania każdej rundy. Zawodników oraz opiekunów chcacych przeanalizować partię, porozmawiać lub po prostu pobawić się, uprzejmie proszę o opuszczenie sali. W konsekwencji niezastosowania się do tego punktu będa dodawane punkty ujemne dla szkoły w klasyfikacji drużynowej, zawodnicy będa wycofywani z poszczególnych kojarzeń, z całego turnieju oraz w najbardziej upartych przypadkach, zostana zdyskwalifikowani ze wszystkich rozgrywek, z brakiem możliwosci gry w całym sezonie.

Uwagi dotyczace rozgrywek:

W przypadku niskiej frekwencji dziewczat lub chłopców w danej grupie wiekowej (poniżej osmiu osób), grupa taka zostanie połaczona z inna. Punktacja końcowa będzie wtedy liczona osobno dla każdej z nich.

W uzasadnionych przypadkach można zgłosić dziewczynkę do rozgrywek chłopców lub zawodnika/zawodniczkę do starszej grupy wiekowej.

Uwagi końcowe:

- rundy będa następowały kolejno po sobie, zaraz po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie;

- zakończenie wszystkich turniejów z osobna odbędzie się podczas Gali Finałowej;

- zakończenie drużynowe podczas Gali Finałowej odbędzie się zaraz po turniejach indywidualnych;

- na sali gry można posiadać przy sobie wyciszony telefon komórkowy;

- uczestnicy turnieju ubezpieczaja się we własnym zakresie;

- w turnieju obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE;

- zgłoszenia, listy startowe i wyniki będa na bieżaco prezentowane w serwisach turniejowych na ChessArbitrze, oraz stronie WKS KOPERNIK: www.wkskopernik.pl;

- przy szkole jest obszerny parking dla osób chcacych przyjechać autem;

- na terenie szkoły znajduje się bufet, w którym każdy powinien znaleŸć dla siebie odpowiednia przekaskę;

- rodzice, opiekunowie, instruktorzy, wychowawcy i nauczyciele będa mieli przeznaczone dla siebie miejsca na trybunach;

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian i ostatecznej interpretacji powyższego komunikatu.

 

 

 

Organizator:
Prezes WKS Kopernik
Paweł Babijczuk

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Dolnośląskie


Dolnośląski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje