Komunikat #104997


Turniej piatkowy (1)
Mińsk Mazowiecki
02.02.2018 - 09.02.2018
tempo gry:

Mińsk Mazowiecki, 26.12.2018

 

Regulamin Turniejów Piatkowych (III edycja)

 

  1. Cel.

- popularyzacja szachów wsród dzieci i młodzieży,

- stworzenie możliwosci do sportowej rywalizacji i zdobycia kategorii szachowych.

 

  1. Organizatorzy.

- Mińskie Towarzystwo Szachowe,

- Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku Mazowieckim.

 

  1. Termin i miejsce.

Turnieje będa rozgrywane o godz.17.00 w Zespole Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kosciuszki 27 zgodnie z harmonogramem.

 

  1. Warunki uczestnictwa

W turnieju moga wziać udział uczniowie szkół oraz przedszkolaki. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona. O udziale decydować będzie kolejnosć zgłoszeń.

 

  1. Zgłoszenie zawodników.

Zawodników należy zgłaszać poczta elektroniczna co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem każdego turnieju na adres: turniej@onet.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły oraz kategorię szachowa. Wpisowe do turnieju dla członków Mińskiego Towarzystwa Szachowego oraz uczniów i absolwentów Szkoły Salezjańskiej wynosi 0 zł; dla pozostałych -“ 15 zł.

 

  1. System rozgrywek.

Turnieje będa rozgrywane systemem szwajcarskim. O kolejnosci będzie decydować liczba zdobytych punktów, wartosciowanie Buchholza, pełne wartosciowanie Buchholza, liczba zwycięstw, progress.

 

  1. Harmonogram

 

Nr turnieju

Terminy

Tempo

Możliwosć zdobycia kategorii szachowych

1.

9.02 -“ 3 rundy
16.02 -“ 3 rundy

30 minut

V, IV

2.

23.02 -“ 3 rundy
2.03 -“ 3 rundy

30 minut

V, IV

3.

9.03 -“ 3 rundy
16.03 -“ 3 rundy

30 minut

V, IV

4.

23.03 -“ 3 rundy
6.04 -“ 3 rundy

30 minut

V, IV

5.

13.04 -“ 3 rundy
20.04 -“ 3 rundy

 

 

6.

27.04 -“ 2 rundy
11.05 -“ 2 rundy
18.05 -“ 2 rundy
25.05 -“ 2 rundy

60 minut

V, IV, III, II
I - kobieca

7.

15.06 -“ 6 rund

15 minut

--

 

 

  1. Klasyfikacja i nagrody.

Rywalizacja turniejowa przebiegać będzie w kategoriach chłopców i dziewczat. Zwycięzcy każdego turnieju otrzymaja medale. Zawodnicy, którzy zdobęda największa liczbę punktów we wszystkich turniejach otrzymaja puchary i nagrody.

 

  1.  Sprawy sędziowskie.

Turniej rozegrany będzie zgodnie z kodeksem szachowym Polskiego Zwiazku Szachowego z zastosowaniem wytycznych III. Kojarzenia będa przeprowadzane bezposrednio przed runda. Nieobecni nie będa kojarzeni.

 

  1.  Uwagi końcowe.

Zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie. Opiekę nad nieletnimi sprawuja rodzice lub wyznaczeni opiekunowie. Szczegółowe informacje znajduja się na stronie internetowej Mińskiego Towarzystwa Szachowego http://www.mtsz.org.pl. Organizatorzy zastrzegaja możliwosć dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje