Komunikat #104987


Turniej Szachowy na kategorie V i IV "O Puchar Firmy KOMPLEXBUD"
Kielce; ul. Św. Stanisława Kostki 17
27.01.2018
Sobota
tempo gry: P'30

TURNIEJ SZACHOWY na KATEGORIE V i IV

"žO PUCHAR FIRMY KOMPLEXBUD -“ ŁUKASZ HEINICH"
KIELCE, 27.01.2018

 

CEL ZAWODÓW:

Prezentacja Firmy KOMPLEXBUD i dorobku Klubu.

Uzyskanie norm na kategorię szachowa V i IV.

Sprawdzian umiejętnosci młodych szachistów.

Popularyzacja gry w szachy.

Integracja srodowiska szachowego.

ORGANIZATOR:

Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "žVICTORIA KOMPLEXBUD"

TERMIN I MIEJSCE:

27.01.2018 r

Kielce, ul. Œw. Stanisława Kostki 17. Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Œw. S. Kostki.

UCZESTNICY

Turniej otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy.

SYSTEM ROZGRYWEK:

Grupa A -“ dzieci do lat 10,

Grupa B -“ pozostali zawodnicy.

W przypadku małej ilosci uczestników wszyscy zawodnicy będa grali w jednej grupie z klasyfikacja końcowa uwzględniajaca podział na grupy A i B.

VI rund, tempo gry 30 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii; system szwajcarski. Możliwosć uzyskania normy na kategorię V i IV.

Punkty pomocnicze:

Skrócony system wartosciowania Buchholza, pełny Buchholz, progres, ilosć zwycięstw.

Wpisowe:

20,00 złotych od zawodnika.

ZGŁOSZENIA:

w dniu zawodów "žna sali gry" od godz. 800 do 850 .

HARMONOGRAM TURNIEJU:

800 do 850 -“ zapisy zawodników.

900 -“ odprawa techniczna

910  -otwarcie turnieju.

920 -“ Rozpoczęcie turnieju -“ Runda I (kolejne rundy 5 minut po zakończeniu ostatniej partii w grupie),

Ok 1600 zakończenie turnieju i dekoracja zawodników.

NAGRODY:

Puchary w każdej grupie za miejsca I

Statuetki za miejsca II - III

Dyplomy za miejsca I -“ VI w każdej grupie.

Upominki za miejsca I -“ VI w każdej grupie.

SĘDZIOWANIE:

w turnieju obowiazuja przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach.

PRZEPISY KOŃCOWE:

Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

Sprzęt szachowy - szachownice, bierki i zegary turniejowe dla 60 zawodników -“ zapewnia Klub "žVICTORIA KOMPLEXBUD".

Zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie lub przez jednostki delegujace.

Zawodnicy niepełnoletni w czasie zawodów winni znajdować się pod opieka dorosłych opiekunów.

 

Sędzia Główny Turnieju:

 

Leszek Jarosz.

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje