Komunikat #104986


TURNIEJ SZACHOWY na KATEGORIE III i II "O Puchar Firmy Komplexbud"
Kielce, ul. Św. S.Kostki 17; Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej
27.01.2018 - 28.01.2018
tempo gry: P'60

TURNIEJ SZACHOWY na KATEGORIE III i II

"žO PUCHAR FIRMY KOMPLEXBUD -“ ŁUKASZ HEINICH"
KIELCE, 27-28.01.2018

CEL ZAWODÓW:

Prezentacja Firmy KOMPLEXBUD i dorobku Klubu.

Uzyskanie norm na kategorię szachowa III i II.

Sprawdzian umiejętnosci młodych szachistów.

Popularyzacja gry w szachy.

Integracja srodowiska szachowego.

ORGANIZATOR:

Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "žVICTORIA KOMPLEXBUD"

TERMIN I MIEJSCE:

27.01.2018r -“ 28.01.2018r

Kielce, ul. Œw. Stanisława Kostki 17. Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Œw. S. Kostki.

UCZESTNICY

Turniej otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy posiadajacy co najmniej IV kategorię szachowa.

SYSTEM ROZGRYWEK:

W przypadku małej ilosci uczestników wszyscy zawodnicy będa grali w jednej grupie z klasyfikacja końcowa uwzględniajaca podział na grupy A i B.

VI rund, tempo gry 60 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii; system szwajcarski. Możliwosć uzyskania normy na kategorię III i II.

Punkty pomocnicze:

Skrócony system wartosciowania Buchholza, pełny Buchholz, progres, ilosć zwycięstw.

Wpisowe:

20,00 złotych od zawodnika.

ZGŁOSZENIA:

w dniu zawodów "žna sali gry" od godz. 800 do 850 .

HARMONOGRAM TURNIEJU:

27.01.2018r

800 do 850 -“ zapisy zawodników.

900 -“ odprawa techniczna

910  -otwarcie turnieju.

920 -“ Rozpoczęcie turnieju -“ Runda I (kolejne rundy 10 minut po zakończeniu ostatniej partii w grupie),

Ok 1530 - Runda IV.

28.01.2018r

900 -“ Runda V (kolejne rundy 10 minut po zakończeniu ostatniej partii w grupie),

Ok. 1530 zakończenie turnieju i dekoracja zawodników.

NAGRODY:

Puchary w każdej grupie za miejsca I

Statuetki za miejsca II - III

Dyplomy za miejsca I -“ VI w każdej grupie.

Nagrody finansowe:

I-sze miejsce -“ 100,00zł

II-gie miejsce -“ 80,00zł

II-cie miejsce -“ 50,00zł

Najlepsza kobieta -“ 50,00zł

Najlepszy junior / juniorka -“ 50,00

Zawodnik / zawodniczka otrzymuje tylko 1 nagrodę zawsze o wartosci wyższej.

SĘDZIOWANIE:

w turnieju obowiazuja przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach.

PRZEPISY KOŃCOWE:

Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

Sprzęt szachowy - szachownice, bierki i zegary turniejowe dla 60 zawodników -“ zapewnia Klub "žVICTORIA KOMPLEXBUD".

Zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie lub przez jednostki delegujace.

Zawodnicy niepełnoletni w czasie zawodów winni znajdować się pod opieka dorosłych opiekunów.

 

Sędzia Główny Turnieju:

Leszek Jarosz.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje