Komunikat #104980


I TURNIEJ GRAND PRIX PŁOCKA W SZACHACH 2018
Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku przy ul. Krzywoustego 3
27.01.2018
Sobota
tempo gry:
1. Organizatorzy
a) Akademia Szachowa Płock z siedziba w Płocku przy ul. Sienkiewicza 32,
b) Spółdzielczy Dom Kultury PSML-W z siedziba w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A.
 
2. Cele
a) popularyzacja królewskiej gry wsród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) integracja lokalnego srodowiska,
c) promocja Spółdzielczego Domu Kultury,
d) promocja miasta Płocka.
 
3. Termin i miejsce, system
Pięć turniejów szachów szybkich z tempem gry dla zawodnika 15 min. + 5 s/pos. rozgrywanych w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku przy ul. Krzywoustego 3, przy czym:
a) w okresie I - VI 2018 - cztery turnieje klasyfikacyjne systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
b) w VI 2018 - turniej finałowy systemem kołowym na dystansie 11 rund.
 
4. Warunki uczestnictwa
4.1 W turnieju klasyfikacyjnym:
a) zgłoszenie poprzez witrynę internetowa http://www.chessarbiter.com/turnieje lub pod nr tel. 505 848 645 najpóŸniej do dnia poprzedzajacego dzień zawodów,
b) opłacenie na sali gry wpisowego w wysokosci 20 PLN.
W indywidualnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odstapienia od pobrania wpisowego.
 
4.2 W turnieju finałowym:
a) potwierdzenie udziału przez uprawnionych zawodników do czasu rozpoczęcia odprawy technicznej,
b) uprawnieni do gry sa:
- 10 czołowych zawodników końcowej klasyfikacji generalnej,
- czołowy junior klasyfikacji generalnej,
- wskazany przez Organizatora uczestnik przynajmniej jednego turnieju klasyfikacyjnego (tzw. dzika karta).
Przyznanie przez Organizatora dzikiej karty nastapi najpóŸniej w dniu rozgrywek ostatniego turnieju klasyfikacyjnego. 
c) w przypadku nieobecnosci uprawnionego zawodnika prawo gry otrzymuje najwyżej sklasyfikowany zawodnik klasyfikacji generalnej sposród zawodników nieuprawnionych.
 
5. Harmonogram
a) godz. 9:00-9:20 - potwierdzenie obecnosci/rejestracja zawodników,
b) godz. 9:20 - odprawa techniczna, godz. 9:30 - I runda, ok. 20-minutowa przerwa po V (w turnieju finałowym - po VI) rundzie,
c) zakończenie w ciagu 5 minut od zakończenia ostatniej partii ostatniej rundy.
 
6. Kryteria ustalenia kolejnosci
6.1 W turnieju klasyfikacyjnym przy równej ilosci punktów o zajętym miejscu decyduja kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem wyników skrajnych,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.
 
6.2 W turnieju finałowym:
Każdy uczestnik finału przystapi do turnieju z punktami startowymi zgodnie z zasada: 0,5 punktu za każde pełne 12 punktów klasyfikacji generalnej, zdobyte w 3 najlepszych turniejach.
Przy równej sumie punktów z gry oraz punktów startowych o zajętym miejscu decyduja kolejno:
a) liczba punktów z gry,
b) punktacja Koya (dot. punktów z gry),
c) miejsce w klasyfikacji generalnej.
 
7. Klasyfikacja generalna
Uczestnicy turnieju klasyfikacyjnego zdobywaja punkty do klasyfikacji generalnej w zależnosci od zajętego miejsca: I - 35 pkt, II - 32 pkt, III - 30 pkt, IV - 29 pkt, V - 28 pkt, ..., XXXII - 1 pkt.
 
Do klasyfikacji końcowej cyklu każdemu z zawodników zaliczone zostana maksymalnie 3 najlepsze wyniki. Przy równej liczbie punktów o kolejnosci decyduja kolejno:
a) liczba zdobytych kolejno: I miejsc, II miejsc, ..., XXXII miejsc,
b) liczba rozegranych turniejów,
c) liczba zdobytych punktów klasyfikacyjnych w kolejno: I turnieju, II turnieju, III turnieju, IV turnieju.
 
8. Nagrody
8.1 W turnieju klasyfikacyjnym:
Ilosć oraz wysokosć nagród finansowych zależy od liczby uczestników turnieju:
a) <=20: I - 90 PLN, II - 70 PLN, III - 50 PLN, IV - 30 PLN,
b) 21-30: I - 110, II - 90 PLN, III - 70 PLN, IV - 50 PLN, V - 30 PLN,
c) 31-40: I - 130 PLN, II - 110 PLN, III - 90 PLN, IV - 70 PLN, V - 50 PLN, VI - 30 PLN,
d) >=41: I - 150 PLN, II - 130 PLN, III - 110 PLN, IV - 90 PLN, V - 70 PLN, VI - 50 PLN, VII - 30 PLN.
 
8.2 W turnieju finałowym:
a) fundusz nagród stanowi:
- kwota 1.000 PLN powiększona o
- srodki finansowe zebrane z wpisowego we wszystkich turniejach klasyfikacyjnych, pomniejszone o sumę nagród finansowych wypłaconych we wszystkich turniejach klasyfikacyjnych,
b) nagrody finansowe otrzymuja wszyscy uczestnicy finału: I - 22%, II - 17%, III - 13%, IV - 11%, V - 9%, VI - 7%, VII - 6%, VIII - 5%, IX - 4%, X - 3%, XI - 2%, XII - 1% funduszu nagród.
 
9. Sprawy sędziowskie
a) obowiazuja aktualne przepisy Kodeksu szachowego oraz Przepisy gry FIDE, w szczególnosci art.:
7.5.5. - po wykonaniu i zakończeniu pierwszego nieprawidłowego posunięcia (klasyczna nieprawidłowosć, postawienie piona na polu promocji, nacisnięcie zegara bez wykonania posunięcia, wykonanie posunięcia oburacz) sędzia przyznaje przeciwnikowi bonifikatę w postaci 2 minut, po wykonaniu i zakończeniu drugiego nieprawidłowego posunięcia przez tego zawodnika sędzia orzeka porażkę,
11.3.2.2. - dopuszczalne jest posiadanie przez zawodnika telefonu komórkowego i/lub jakiegokolwiek innego urzadzenia elektronicznego w strefie rozgrywek, ale bezwzględnie wyłaczonych, jeżeli nie ma watpliwosci, że urzadzenie jest właczone, zawodnik przegrywa partię, a przeciwnik odnosi zwycięstwo,
A.2 - zawodnik ma prawo do otrzymania - uprawniajacego do składania reklamacji - blankietu do zapisu partii,
A.4 - niemożliwe jest dokonanie korekty nieprawidłowego ustawienia zegara, bierek czy szachownicy po zakończeniu przez zawodników po 10 posunięć,
b) dopuszczalne spóŸnienie na rundę w turniejach klasyfikacyjnych i w turnieju finałowym - do opadnięcia choragiewki.
 
10. Inne
a) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczaja się we własnym zakresie,
b) ostateczna interpretacja Komunikatu należy do Organizatorów, którzy zastrzegaja sobie możliwosć jego zmian,
c) zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu,
d) uczestnicy zgadzaja się na publikację swoich danych osobowych, w szczególnosci imienia i nazwiska oraz wizerunku na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z póŸn. zm.
 
/-/ Joanna Osiecka-Flak                           /-/ Paweł Flak
 
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje