Komunikat #104958


Zielonkowskie Matowanie (2)
Zielonka k/Warszawy, ul.Gen. Brzozy Brzeziny 25A
13.01.2018 - 14.01.2018
tempo gry: 30' + 30'' na ruch

Zielonkowskie Matowanie (2)

1. Organizator: UKS TSz Zieloni Zielonka, Akademia Kształcenia Umysłu - Sebastian Sentowski

2. Cel: Integracja srodowiska szachowego na Mazowszu. Spędzenie aktywnie czasu podczas ferii zimowych. Możliwosć uzyskania kategorii okręgowych do II włacznie (I kobiecej).

3. Termin i miejsce rozgrywek:

13-14.01.2018 r. Zielonka, gen.Brzozy Brzeziny 25a. Organizator zapewnia komfortowe warunki gry i gorace napoje.

4. System rozgrywek i tempo gry:

- Szwajcarski na dystansie 7 rund.

- Tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika, z dodawaniem 30 sekund na każdy ruch. Zapis obowiazuje każdego zawodnika do końca partii.

5. Uczestnicy: W zawodach moga uczestniczyć zawodnicy z kategoriami okręgowymi (od IV włacznie) i centralnymi. Ilosć grajacych ograniczona jest pojemnoscia sali do 20 osób.

lub mailem: uks.tsz.zielonizielonka@gmail.com oraz tel: 518-655-454

do 10.01.2017. Decyduje kolejnosć zgłoszeń poparta wpłata na konto organizatora:

Lista startowa zostanie opublikowana 12.01.2018 (piatek) wieczorem.

Ad. 1 -“ W przypadku zgłoszeń "žrodzinnych",wpisowe będzie o 5 zł niższe.

Ad. 2 - Sędzia turnieju prosi zawodników, którzy zmienia plany i będa wiedzieli, że nie

moga jednak wystartować, o pilne powiadomienie o rezygnacji. Brak takiej informacji spowoduje utratę wpisowego oraz

może wykluczyć zawodnika z udziału w kolejnych turniejach w lokalu Akademii Kształcenia Umysłu.

Ad. 3 -“ Organizator zastrzega sobie możliwosć wczesniejszego zamknięcia formularza zgłoszeń z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na sali gry.

8. Wpisowe:

Płatne na konto 84154011023049571145070001 w wysokosci 45 PLN.

9. Nagrody i wyróżnienia -“ gwarantowane:

I-III miejsce:  puchar + nagroda rzeczowa,
Puchar dla najlepszego zawodnika z IV kategoria,

Nagroda losowana wsród obecnych na zakończeniu turnieju w postaci biletu wstępu na kolejny turniej (Zielonkowskie Matowanie).

10. Harmonogram zawodów:

- w sobotę cztery rundy, potwierdzenie udziału 9.30 -“ 9.50, rozpoczęcie ok godz. 10.00
- w niedzielę trzy rundy, rozpoczęcie godz. 10.00, zakończenie po tuż po zakończeniu ostatniej rundy.

11. Uwagi:

- Sędziowie zawodów: Sebastian Sentowski (sędzia główny, klasy II) oraz Robert Krasiewicz (sędzia I klasy). W turnieju obowiazuja aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach oraz rywalizacja w duchu Fair Play.

- Telefony komórkowe wniesione na salę gry musza być całkowicie wyłaczone (kibiców też). Organizator dysponuje dodatkowym pomieszczeniem dla rodziców i opiekunów (w sasiedztwie znajduje sie sklep spożywczy).

- Maksymalne dopuszczalne spóŸnienie na partię wynosi 15 minut od rozpoczęcia rundy.
- Przewidziana jest transmisja z pierwszych 5 szachownic.

- Uczestnicy zawodów ubezpieczaja się we własnym zakresie.

- Udział w turnieju wiaże się z akceptacja regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.
Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów.
 
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje