Komunikat #104951


Turniej szachowy o puchar Wójta Gminy Szczawin Koscielny
Szczawin Koscielny
13.01.2018
Sobota
tempo gry: P'15

Regulamin

Turnieju Szachowego o puchar Wójta Gminy Szczawin Koscielny

Turniej odbędzie się pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Szczawin Koscielny - Jerzego Sochackiego.

1.     Cel turnieju

Popularyzacja gry w szachy wsród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Stworzenie możliwosci do sportowej rywalizacji wsród szachistów.

Promocja Gminy Szczawin Koscielny

2.     Organizatorzy turnieju

Szachowy Uczniowski Klub Sportowy "žGOSTMAT 83".

Gminny Osrodek Kultury w Szczawinie Koscielnym.

Urzad Gminy w Szczawinie Koscielnym.

3.     Termin i miejsce

13.01.2018r. (sobota) -“ Gminny Osrodek Kultury, ul. Spółdzielcza 4, 09-550 Szczawin Koscielny.

4.     System rozgrywek

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie  9 rund (przy ilosci uczestników do 15 osób: 7 rund), tempo gry 15 minut na zawodnika.

5.     Warunki uczestnictwa

W zawodach może brać udział każdy, kto dokona zgłoszenia w terminie do 12.01.2018r. w Gminnym Osrodku Kultury w Szczawinie Koscielnym tel. (024) 235 13 69 lub za posrednictwem strony www.chessarbiter.com.  W zwiazku z tym, iż ilosć miejsc w turnieju jest ograniczona -“ będzie brana pod uwagę kolejnosć wpływu zgłoszeń.

W turnieju nie będzie pobierane wpisowe.

6.     Harmonogram

930 -“ potwierdzenie udziału

1000 -“ odprawa techniczna

1015 -“ 1520 -“ rundy I -“ IX

1530 - 1600 -“ zakończenie turnieju
Przy sprzyjajacych warunkach pogodowych po turnieju dla zainteresowanych uczestników turnieju przewidziane jest składkowe (składka 5 zł) ognisko integracyjne.

7.     Kryteria ustalenia kolejnosci -“ ilosć zdobytych punktów w turnieju.

Przy równej ilosci punktów o zajętym miejscu decyduja kolejno:

a)     punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,

b)    pełna punktacja Buchholza,

c)     liczba zwycięstw,

d)    progresja.

8.     Nagrody

Za miejsca I, II i III: puchary + nagrody rzeczowe.

Juniorzy do 18 lat (rocznik 1999 i młodsi) za miejsca 1 -“ 3 otrzymaja medale i drobne nagrody rzeczowe.

9.     Sprawy organizacyjne

Organizator zapewnia salę i sprzęt szachowy.

W turnieju obowiazywać będa przepisy Kodeksu Szachowego.

Dopuszczalne spóŸnienie na rundę wynosi 15 minut.

Zawodnicy na czas turnieju ubezpieczaja się we własnym zakresie.

Prawo interpretacji niniejszego komunikatu należy do sędziego głównego turnieju.

Zawody prowadzi: Waldemar Dudziński, tel. 604 927 989

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje