Komunikat #104950


Noworoczny Turniej Szachowy -VI Turniej Szachowy w Domu Kultury w Starym Bielsku
Dom Kultury w Starym Bielsku
13.01.2018
Sobota
tempo gry: P'10

ŒWIĽTECZNY TURNIEJ SZACHOWY

W STARYM BIELSKU

VI Turniej Szachowy w Domu Kultury w Starym Bielsku

13.01.2018 r.

 

1.     Organizator

Dom Kultury w Starym Bielsku

Rada Osiedla Stare Bielsko

 

2.     Termin i miejsce rozgrywek

13.01.2018 r. (sobota) godzina 10:00

Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Sobieskiego 307A, 43-300 Bielsko-Biała

 

3.     Cel turnieju

Popularyzacji gry w szachy na terenie Starego Bielska oraz miasta Bielska-Białej.

 

4.     System rozgrywek

Tempo gry: 10 minut na zawodnika,

System "žSzwajcarski" na dystansie 9 rund,

Przewidywane zakończenie turnieju: 14:30.

 

5.     Warunki uczestnictwa

Turniej ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wczesniejszego zgłoszenia na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_7353/ lub poprzez wysłanie danych (imię i nazwisko, kategoria szachowa, klub -“ miejscowosć, pełna data urodzenia) na adres: szachy@smartchess.pl. Zgłoszenia można również dokonać w Sekretariacie Domu Kultury w Starym Bielsku. Zgłoszenia do 10 stycznia 2018 roku.

UWAGA!

Organizator planuje udział do 100 zawodników -“ decyduje kolejnosć zgłoszeń.

 

6.     Wpisowe

Dorosli: 10zł (mieszkańcy Starego Bielska lub uczestnicy zajęć w Domu Kultury
w Starym Bielsku
: 5zł),

Juniorzy (do 18 lat): 5zł.

UWAGA!

W przypadku zawodników niezgłoszonych do 10 stycznia 2018 roku -“ wpisowe wzrasta o 5 zł.

 

7.     Nagrody

Zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzyma puchar.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:

¡       generalna,

¡       juniorzy do lat 8,

¡       juniorzy do lat 12,

¡       juniorzy do lat 18,

¡       kobiety,

¡       seniorzy powyżej 60 lat,

¡       Stare Bielsko,

otrzymaja dyplomy i medale.

Ponadto najlepsi zawodnicy otrzymaja nagrody rzeczowe.

 

8.     Postanowienia końcowe

W czasie trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy powinni przebywać pod opieka osób dorosłych.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadajacy licencję sędziowska Polskiego Zwiazku Szachowego. Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator. Zawodnicy ubezpieczaja się na własny koszt.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.

 

 

Uczestnicy Turnieju wyrażaja zgodę na relacje z imprezy w formie zdjęć, nagrań filmowych wykorzystanych przez prasę, telewizję, radio oraz Organizatora, jednoczesnie wyrażajac zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku "žo ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883)" oraz z Ustawa o prawach autorskich w mysl art. 81.

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje