Komunikat #104914


SZACH-DART-MAT DO III SP, IV-VII SP, PONAD SP DOROŚLI NAGRODY DLA WSZYSTKICH
Dom Kultury ORLE GNIAZDO, POZNAŃ, Os. Lecha 43
16.12.2017
Sobota
tempo gry: P'15
 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU
 

SZACH - DART - MAT


POZNAŃ, 16 GRUDNIA2017 r.

  1. Cel i zadania Turnieju

- popularyzacja darta i szachów

- połaczenie rywalizacji w dwóch różnych dyscyplinach sportowych: fizycznej i umysłowej

- promocja zdrowego stylu życia i prawidłowego wykorzystania czasu wolnego

- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w cyklu turniejów indywidualnych łaczacych rywalizację w szachach z innymi dyscyplinami sportu


  1. Organizatorzy, termin i miejsce rozgrywek

Dom Kultury "žORLE GNIAZDO"

Firma BSA Poznań

Sekcja Szachowa AZS Politechnika Poznańska

Witryna szachowa www.szachydladzieci.com.pl


16 GRUDNIA 2017 r. godz. 9.45-“ 15.30


Rozgrywki przeprowadzone zostana w Domu Kultury "žORLE GNIAZDO" w Poznaniu Os. Lecha 43.

3. Komitet Organizacyjny i Sędziowie:

  • Małgorzata Gładysiak - Kierownik Domu Kultury "žORLE GNIAZDO" w Poznaniu

  • Hanna Zboroń - Sędzia Rundowy Turnieju Szachowego

  • Rafał Siciński - Sędzia Turnieju Darta

  • Marek Zboroń- Kierownik Turnieju, Sędzia Główny

4. Uczestnicy i zasady rozgrywek

Planowane jest rozegranie oddzielnych turniejów w grupach wiekowych:

          Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej

Turniej B dla dzieci od IV do VII klasy szkoły podstawowej

Turniej C dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych

Turniej D dla dorosłych (z pierwszeństwem gry dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży bioracej udział w turniejach A, B i C)

W ramach każdego turnieju rozegrane zostana dwa indywidualne turnieje: szachowy i darta.

System rozgrywek:

- dart -“ rozegrane zostana turnieje indywidualne -“ systemem pucharowym lub grupowo-pucharowym; w grupie A i B planowane jest rozegranie oddzielnego turnieju dla dziewczat (minimum 6 zawodniczek w każdym z turniejów); szczegółowy system rozgrywek zostanie ustalony w zależnosci od liczby startujacych

- szachy -“ turnieje systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund, z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika;

Punktacja:

- w turnieju szachowym -“ zgodnie z Kodeksem Szachowym: za zwycięstwo 1 pkt. za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.

- w turnieju darta punktacja podana zostanie po II rundzie turnieju szachowego (będzie uzależniona od liczby startujacych w poszczególnych grupach zawodniczek i zawodników);

Klasyfikacja końcowa: decyduje suma punktów zdobytych za miejsca zajęte w rozgrywkach w darta i w szachy. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów i miejsce zajęte w rozgrywkach szachowych.

Wpisowe za udział w Turniej: 25 zł od każdego uczestnika Turnieju -“ płatne na sali gry przed rozpoczęciem rozgrywek.

Terminarz rozgrywek:

Godz. 9.00 - 9.30 - rejestracja uczestników, rozstawienie do grup

Godz. 9.45 -“ zamknięcie list turniejowych

Godz. 10.00 - 10.45 -“ otwarcie turnieju i pierwsza runda turnieju szachowego

Godz. 10.50 - 15.00 rozgrywki w szachach i darta -“ plan rozgrywek podany zostanie po zakończeniu I rundy turnieju szachowego w grupach

Ok. godz. 15.30 - zakończenie turnieju

Obowiazuja przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami oraz przepisy gry Darta 301.

Szczegółowe zasady rozgrywek w darta zostana przekazane przed rozpoczęciem turnieju.

5. Zgłoszenia TYLKO DROGĽ MAILOWĽ

na adres: szachydladzieci@wp.pl lub na stronie ChessArbitra - w terminie do 14 grudnia 2017 r.

W zgłoszeniu należy podać:

imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachowa, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależnosć klubowa, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A, Turniej B, Turniej Club Turniej Ddla Dorosłych). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

UWAGA: liczba miejsc w Turnieju ograniczona

Organizator wysyła potwierdzenia zgłoszeń i udziału w Turnieju.

7. Nagrody

Dla zwycięzców grup A, B i C przewidziane sa puchary.

Przewidziane sa nagrody i upominki dla wszystkich uczestników.

6. Informacje dodatkowe:

Zawodnicy niepełnoletni przyjeżdżaja na Turniej z opiekunami.

Organizator zapewnia sprzęt szachowy i do rozgrywek darta.

Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.

Zawodnicy pokrywaja koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje