Komunikat #104905


Otwarty Ogólnopolski Turniej Szachowy
MDK-2 Bydgoszcz
10.12.2017
Niedziela
tempo gry: P'10 + 5"

Regulamin

Otwartego Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego

w ramach Mistrzostw Dzieci i Młodzieży

Placówek Wychowania Pozaszkolnego, UKS, OPP

i innych klubów oraz Placówek Oswiatowych


 1. Cel

- wyłonienie zwycięzców w turnieju głównym i poszczególnych kategoriach wiekowych,

- popularyzacja szachów,

- integracja srodowiska szachowego,

- wymiana doswiadczeń i doskonalenie umiejętnosci gry w szachy,

- rywalizacja sportowa i możliwosć podwyższenia rankingu,


 1. Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy

www.mdk2.bydgoszcz.pl

 1. Współorganizatorzy i Partnerzy

 • Wydział Edukacji i Sportu UM w Bydgoszczy,

 • Kuratorium Oswiaty w Bydgoszczy,

 • Kujawsko-Pomorski Zwiazek Szachowy,

 • Miejski Szkolny Zwiazek Sportowy,

 • Rada Osiedla Szwederowo,

 • MKS EMDEK Bydgoszcz,

 • Międzynarodowa Szkoła SOKRATES

 • partnerzy i sponsorzy.


Zawody sędziuja:Mariusz Mazalon, Andrzej Karpiński.

 1. Termin i miejsce

Termin: 10.12.2017 (niedziela)

Miejsce: MDK nr 2 ul. Leszczyńskiego 42, Bydgoszcz

Terminarz:

 • 09:00 - odprawa techniczna

 • 10.00 -“ runda I i kolejne

 • ok. 16:00 zakończenie zawodów

 1. System i tempo gry

Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry: 10 minut na partię + 5 sekund na każde posunięcie dla zawodnika.


 1. Warunki uczestnictwa

W turnieju indywidualnym moga wziać udział wszyscy chętni z kraju i zagranicy.

Wpisowe do turnieju głównego wynosi 25 zł - senior, 15 zł -“ junior (ur. 1999 i młodsi).

Wpłata wpisowego na konto nr: 26 1090 1896 0000 0001 1346 7761, lub gotówka na odprawie technicznej.


 1. Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 05.12.2017 na adres:
MDK nr 2 ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz lub e-mail:
mdk2jordan@poczta.onet.pl,

informacje:telefon (52) 373-17-95:

lub za posrednictwem serwisu: www.chessarbiter.com.

O przyjęciu decyduje kolejnosć zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachowa, klub lub miasto.

 1. Kolejnosć miejsc

O kolejnosci miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równosci kolejno:

 • wartosciowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
 • wartosciowanie wszystkich rezultatów
 • liczba zwycięstw
 • wartosciowanie progresywne
 • losowanie


 1. Nagrody

W turnieju indywidualnym:

I miejsce -“ nagroda pieniężna 250 zł + puchar

II miejsce -“ nagroda pieniężna 180 zł + puchar

III miejsce -“ nagroda pieniężna 100 zł + puchar

IV miejsce -“ nagroda pieniężna 50 zł + puchar

V miejsce -“ nagroda pieniężna 50 zł + puchar


Nagrody finansowe przy udziale minimum 50 zawodników.

Za pozostałe miejsca atrakcyjne nagrody rzeczowe (min. do 12 miejsca).

Dyplomy za miejsca 1-8 w turnieju indywidualnym

Dodatkowo:

- przewiduje się nagrody (rzeczowe) dla juniorów w grupie do lat 10, 12 i 16 za miejsca I -“ VI

i medale za miejsca I -“ III

- dla najlepszej kobiety -“ nagroda rzeczowa + puchar


 1. Ustalenia końcowe

Opiekę wychowawcza sprawuja rodzice lub opiekunowie klubowi.

W zawodach obowiazuja Przepisy Gry FIDE.

Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Udział w Turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji Turnieju w mediach, Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadajacych się do rozpowszechnienia bez zobowiazań i rekompensaty oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne sa jednostki delegujace.


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Kujawsko-pomorskie


Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje