Komunikat #104899


XVI Memoriał Szachowy Stanisława Szumskiego i Marysława Kostki
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Portowa 3 Stargard
09.12.2017
Sobota
tempo gry:

XVI Memoriał Szachowy

Stanisława Szumskiego i Marysława Kostki

 

I.                  Organizator:

 

¡         Młodzieżowy Dom Kultury im. Mariusza Zaruskiego
ul. Portowa 3 73-110 Stargard
telefon i fax: 91 834 43 01
sekretariat@mdk.stargard.pl

 

II.               Miejsce gry:

 

¡         Młodzieżowy Dom Kultury Stargard ul. Portowa 3

 

III.           Termin turnieju:

 

¡         Turniej odbędzie się 9 grudnia 2017 r. ( sobota ) od godziny 10:00.

¡         Potwierdzanie obecnosci do godziny 9:45.

 

IV.            Uczestnictwo:

 

¡         Udział w turnieju może wziać każdy chętny bez względu na miejsce zamieszkania, płeć czy wiek.

¡         Zgłoszenia wyłacznie za pomoca serwisu ChessArbiter Pro: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6587/
 

V.                Wpisowe do turnieju:

 

              Obowiazuje wpisowe płatne na miejscu w dniu turnieju w wysokosci:

¡         10 zł -“ seniorzy

¡         5 zł -“ juniorzy do lat 18

 

VI.            System rozgrywek:

 

¡         Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

¡         Tempo gry : 13 minut + 3 sekundy dla zawodnika.

 

 

VII.         Punktacja w turnieju:

 

¡         W turnieju zawodnik otrzymuje 1 pkt. za wygrana partię, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za przegrana.

¡         W przypadku równej ilosci punktów decyduja kryteria pomocnicze: sredni Buchholz, pełny Buchholz, progres, liczba zwycięstw.

 

VIII.     Sprawy sędziowskie:

 

¡         Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacja regulaminu.

¡         Podczas rozgrywek obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE.

¡         Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje sa nieodwołalne.

¡         Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier  wyłaczonego urzadzenia elektronicznego.

¡         Uczestnik będacy w stanie po użyciu alkoholu, będzie natychmiast usunięty z turnieju przez Sędziego głównego, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, zwiazanych z udziałem w turnieju .

¡         Dopuszczalne spóŸnienie na rundę wynosi 5 minut.

 

IX.            Uwagi końcowe:

 

¡         Uczestnicy bioracy udział w turnieju, wyrażaja zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowosć, e-mail, zdjęcia,w celach promocyjno -“ marketingowych, zwiazanych z ich działalnoscia, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

¡         Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

¡         Niepełnoletni zawodnicy biora udział w zawodach pod opieka rodziców lub opiekunów.

¡         Organizatorzy zapewniaja sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

¡         Zawodnicy przyjeżdżaja i uczestnicza w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczaja się we własnym zakresie.

¡         Organizatorzy nie odpowiadaja za żadne szkody zwiazane z udziałem zawodników w turnieju.

¡          Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje