Komunikat #104893


Mikołajkowy Klasyfikacyjny Turniej o Puchar Starosty Pszczyńskiego - GRUPA A
PSZCZYNA
09.12.2017 - 10.12.2017
tempo gry: P'60

I Mikołajkowy Klasyfikacyjny Turniej Szachowy

dla dzieci o Puchar Starosty Pszczyńskiego

1. Organizatorzy:

- Starostwo Powiatowe w Pszczynie

- Powiatowy Osrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

- I Liceum Ogólnokształcace im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

- Szkółka Szachowa f7

- kierownik turnieju: Mistrz Fide - Piotr Mulet

 tel. 608479794 e-mail: szkolka.f7@op.pl

2. Patronat:

Starosta Pszczyński - p. Paweł Sadza

3. Termin i miejsce:

Termin - 09-10.12.2017r. sobota - niedziela o godz.10.00

Miejsce - I Liceum Ogólnokształcace im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie ul.3 Maja 7

4. Cel turnieju:

Rozwój gry w szachy, wsród najmłodszych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Rywalizacja sportowa i sprawdzenie umiejętnosci szachowych dzieci i młodzieży .

5. Turnieje -Warunki uczestnictwa:

Turniej A dla chłopców rocznik 2003 i młodsi posiadajacych IV kategorię szachowa.

Turniej B dla dziewczynek rocznik 2003 i młodsze posiadajacych IV kategorię szachowa.

Turnieje A i B rozgrywane będa 2 dni 9-10 grudzień (20-30 uczestników)

sobota-niedziela: poczatek sobota 10.00 potwierdzenie udziału do 9.45

Turniej C dla chłopców i dziewczynek rocznik 2003 i młodszych z V kategoria szachowa.

Turniej C rozgrywany będzie 10 grudnia w niedzielę (80-90 uczestników)

poczatek o 10.00 zapisy 9.00-9.45.

Do turnieju C organizator zastrzega sobie możliwosć dopuszczenia do udziału w turnieju 2 dzieci starszych rocznik 2001-2002 i dzieci bez kategorii szachowej tylko ze Szkółki Szachowej f7 i Stowarzyszenia Szachowego Gminy Pawłowice.

Warunki zgłoszenia do turniejów - dla dzieci spoza Szkółki Szachowej f7

Zgłoszenie się na stronie www.chessarbiter.com

w zakładce turnieje do dnia 5 grudnia 2017r.

Zgłoszenie się na sali gry w godz. 9.00 - 9.45

Opłacenie wpisowego w wysokosci 35 zł przelewem na konto:

Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingowa do zgłoszenia Turniejów do klasyfikacji na kategorie szachowe i opłaty organizacyjne.

Konto do wpłaty wpisowego:

Szkółka Szachowa f7 Piotr Mulet

PKO Bank Polski SA Nr: 65 1020 2528 0000 0302 0366 6021

z dopiskiem Turniej Mikołajkowy 2017r. imię i nazwisko dziecka i grupa

Uwaga: Warunkiem dopuszczenia dziecka do turnieju, jest umieszczenie dziecka na liscie startowej przez sędziego, decyduje kolejnosć wpłaty wpisowego na konto.

Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi nawet w przypadku rezygnacji dziecka lub nieobecnosci do w/w turnieju.

Ze względu na ograniczenia lokalowe- sala gry i itd. maksymalna ilosć dzieci w turnieju wynosi łacznie 110 uczestników we wszystkich grupach, decyduje kolejnosć wpłat i zgłoszeń,

przyjmowanych do dnia 05 grudnia 2017r.

6. System rozgrywek:

grupa A i B: VII rund system szwajcarski tempo 60 minut dla zawodnika.

Możliwosć zdobycia III kategorii szachowych.

W sobotę 4 rundy w niedzielę 3 rundy.

W przypadku małej ilosci dziewczynek turniej rozgrywany w jednej grupie z osobna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców.

grupa C: VI rund system szwajcarski tempo 30 minut dla zawodnika

Możliwosć zdobycia V i IV kategorii szachowych

7.Sędziowanie:

Sędzia główny: p. Jacek Matlak - sędzia klasy międzynarodowej.

8. Nagrody:

Puchary i nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek we wszystkich grupach.

 grupie A   3 puchary i nagrody rzeczowe

 grupie B   3 puchary i nagrody rzeczowe

 grupie C    osobna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców:

3 puchary i nagrody rzeczowe dla dziewczynek

3 puchary i nagrody rzeczowe dla chłopców

Paczka ze słodyczami na Mikołaja dla wszystkich dzieci uczestników turnieju, ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie.

9. Sprawy organizacyjne:

Uczestnicy turnieju ubezbieczaja się we własnym zakresie.

Organizatorzy nie ponosza odpowiedzialnosci za zdarzenia losowe wynikajace z braku opieki nad dziećmi w czasie trwania turnieju.

Za opiekę nad dziećmi w czasie turnieju odpowiadaja rodzice lub opiekunowie.

Sprzęt do gry: komplety szachów i zegary szachowe zabezpiecza organizator.

Wyniki będa na stronie http://chessarbiter.com/turnieje.php

Uczestnicy turnieju wyrażaja zgodę na przetwarzanie danych osobowych w mysl postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jedn. tekst Dz.U z 2002r., Nr 101 ,poz.926, z póŸn. zm) oraz utrwalanie i wykorzystanie wizerunku.

10.Informaje dla rodziców:

Dla rodziców i opiekunów oraz dzieci będzie czynny bufet który znajduje się w oficynie na dole szkoły.

Na sali gry podczas rund, przebywaja tylko dzieci które graja i sędziowie.

Dla rodziców i dzieci które skończyły grać będa wyznaczone salki.

Zakończenie obu turniejów razem w niedzielę ok.15.00 - 20 minut po zakończeniu ostatniej partii.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje