Komunikat #104888


II Otwarty Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Podkarpacia - Grupa A
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
09.12.2017
Sobota
tempo gry: P'15

Komunikat organizacyjny

II Otwarty Mikołajkowy Turniej Szachowy

o Puchar Podkarpacia

 

1.      Organizator

-         Podkarpacka Unia Szachowa w Krosnie

-         Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

2.       Cel

-       Rozwój i popularyzacja gry w szachy wsród dzieci, młodzieży i dorosłych.

-       Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych.

-       Integrowanie srodowiska szachowego.

-       Doskonalenie umiejętnosci gry w szachy.

-       Popularyzowanie zawodów szachowych na Podkarpaciu.

3.      Miejsce i termin

Turniej odbędzie się w Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Dukli. Dnia 9 grudnia 2017 r. Rozpoczęcie turnieju o godz. 900.

-       Potwierdzenie  udziału  do  godz. 845

-       Odprawa techniczna o godz. 845 -“ 855

-       Uroczyste  otwarcie  godz.  855

-       Poczatek I runda  godz.  900

Około godziny 1600 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

4.      System rozgrywek

Turniej zostanie rozegrany w grupach:

A)    przedszkole, szkoła podstawowa -“ rocznik 2008 i młodsi,

B)     szkoła podstawowa -“ rocznik 2007 - 2005,

C)    rocznik 2004 - 2000,

D)    OPEN,

systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 15 min. na zawodnika. Dopuszcza się łaczenie grup przy małej ilosci zawodników.

5.      Uczestnictwo

W turnieju moga uczestniczyć wszyscy chętni. Zawodnik (czka) może grać w swojej lub starszej grupie wiekowej. Każdy uczestnik musi wpłacić wpisowe w wysokosci 10 zł.

Zawodnicy przyjeżdżaja na koszt własny.

6.      Zgłoszenia

Do dnia 06.12.2017 r. z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej i grupy, w której chce grać  na e-mail: szkolaiwla@poczta.fm, kkszuraniakrosno@ wp.pl lub bezposrednio poprzez formularz zgłoszeniowy na chessarbitrze.

8.      Nagrody

Dla najlepszych 6 uczestników, w grupie A, B i C będa medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla zwycięzców tych grup dodatkowo puchary.

Dla najlepszych 3 zawodników grupy D będa puchary dyplomy i nagrody rzeczowe.

9.      Sędziowanie

-       Sędzia główny turnieju Marian Lorenc (klasa I)

-       Sędziowie asystenci: będa  podani na odprawie technicznej

Asystenci sędziego głównego wydaja decyzje w czasie trwania rundy. Od ich orzeczeń przysługuje odwołanie do sędziego głównego zaraz po zakończeniu rundy.

Od decyzji sędziego głównego nie ma odwołania.

 

10.      Uwagi końcowe :

Obowiazuja przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego PZSzach.

Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne sa jednostki delegujace lub rodzice. Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów.

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego  a regulaminu do Organizatora.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podkarpackie


Podkarpacki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje