Komunikat #104887


I Biblioteczny Turniej Szachowy Dz. Warszawa-Rembertów dla dzieci do lat 12
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dz. Rembertów m.st. Warszawy, ul. Gawędziarzy 8
09.12.2017
Sobota
tempo gry: P'15
I Biblioteczny Turniej Szachowy Dzielnicy Warszawa-Rembertów dla dzieci do lat 12

Regulamin
 
I. Cel
Popularyzacja szachów wsród dzieci na terenie dzielnicy Warszawa-Rembertów
II. Organizator
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dz. Rembertów m.st. Warszawy
III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 9 grudnia 2017r. o godz.10.00. w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II
w Dz. Rembertów m.st. Warszawy, ul. Gawędziarzy 8.
IV. Warunki uczestnictwa
W turnieju moga wziać udział dzieci w wieku do 12 lat zamieszkałe lub uczace się w
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, które zgłosza się w terminie do 8 grudnia poprzez
formularz zgłoszeniowy lub na adres e-mail: robert.krasiewicz@gmail.com, sędziego
zawodów.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz dokładna datę urodzin.
Formularz zgłoszeniowy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6416/
Zawodnik umieszczony na liscie startowej, który z dowolnych przyczyn nie może przybyć na
turniej, jest zobowiazany do powiadomienia o tym sędziego/usunięcia zgłoszenia z systemu
Chessarbiter. Obowiazuje kolejnosć zgłoszeń (sala może pomiescić maks. 50 zawodników)
V. System i tempo gry
 Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie
komputerowe, tempo gry 15 minut dla zawodnika na rozegranie partii.
VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju do dn. -“ 04.12.2017 r.
potwierdzenie udziału -“ 09.12.2017 r. w godz. 09:30 -“ 09:50
rundy I-VII -“ 09.12.2017 r. w godz. 10:00 -“ 13:30
zakończenie -“ 09.12.2017 r. około godz. 13.45
VII. Kolejnosć miejsc
O kolejnosci miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równosci kolejno:
 -wartosciowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
 -wartosciowanie Buchholza
 -liczba zwycięstw
 -wartosciowanie progresywne
 -bezposredni pojedynek
 -losowanie
VIII. Nagrody
I miejsce dyplom i nagroda rzeczowa.
II miejsce dyplom i nagroda rzeczowa.
III miejsce dyplom i nagroda rzeczowa.
IX. Ustalenia końcowe
 turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE dla szachów szybkich.
 przy szybkim finiszu obowiazuje dodatek G4 przepisów gry FIDE.
 pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
 grajacych i kibiców obowiazuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
 interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
 uczestnicy zawodów ubezpieczaja się we własnym zakresie na czas ich trwania.
 Zdjęcia z imprezy będa prezentowane na stronie Urzędu Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy i w lokalnej prasie.
 Biorac udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a. utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b. korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w zwiazku
z realizacja turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie
nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i
rozporzadzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi,
audiowizualnymi, dŸwiękowymi) zarejestrowanymi w zwiazku z konkursem,
c. przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.
Dane osobowe przechowywane będa u organizatorów.
X. Inne
- Sędzia głównym turnieju jest Robert Krasiewicz (sędzia klasy pierwszej).
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.
- Organizator zastrzega sobie możliwosć drobnych zmian w regulaminie.
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje