Komunikat #104881


I Mikołajkowy Międzypok. Turniej Szachowy o Puchar Starosty Staszowskiego
Staszów
03.12.2017
Niedziela
tempo gry: P'10

KOMUNIKAT
I Mikołajkowy Międzypokoleniowy Turniej Szachowy

o Puchar Starosty Staszowskiego

 

1.   Cel turnieju:

¡        promowanie gry w szachy wsród dzieci, młodzieży i dorosłych,

¡        podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dorosłych,

¡        popularyzacja szachów,

¡        rozwijanie zainteresowań,

¡        wymiana doswiadczeń i doskonalenie umiejętnosci gry w szachy,

¡        zaangażowanie starszego społeczeństwa do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego

 

2.   Organizator::

¡        Starostwo Powiatowe w Staszowie

¡        Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Kielce

¡        Liceum Ogólnokształcace im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

3.   Patronat:

 

¡        Starosta Staszowski

 

4.   Termin i miejsce :

Turniej odbędzie się w dniu 03.12.2017r. w Staszowie,
w Liceum Ogólnokształcace im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

ul. 11 Listopada 3, 28-200 Staszów

9:00 -“ 9:30 - Weryfikacja listy startowej w godzinach
10:00 -“ I runda
13:30 -“ 14:00  przewidywana przerwa na poczęstunek / obiad
16:15 - zakończenie turnieju i uroczyste wręczenie nagród

5.   Uczestnictwo:

Warunki uczestnictwa i opłaty -“ w zawodach moga wziać udziałă€€wszyscy szachisci, którzy potwierdza swój udział zgodnie z komunikatami organizacyjnymi.

Wpisowe:
* senior - 20 zł
* junior (zawodnik do 18 r.ż.) -“ 10 zł
* mieszkańcy powiatu Staszowskiego -“ wpisowe -“ 5 złotych

 

6.   Grupy Turniejowe:

Turniej zostanie rozegrany w jednej grupie.

7.   System rozgrywek:

System szwajcarski na dystansie 9 rund.
Tempo gry -“ 10 minut dla zawodnika na partię.

 

8.   Zapisy

Zapisy do turnieju przyjmowane będa poczta elektroniczna na adres: biuro@lukks.org.pl

lub/i na stronie internetowej chessarbiter.com do dnia 29.11.2017 r. do godz. 20.00.

W zgłoszeniu należy koniecznie podać: mię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachowa / ranking , miejscowosć.

 

9.   Nagrody:
Zawodnicy zostana podzieleni ze względu na kategorie wiekowe tzn.:

 

JUNIORZY do lat 10

I miejsce -“ puchar - nagroda rzeczowa - dyplom

II miejsce - puchar - nagroda rzeczowa - dyplom

III miejsce -“ puchar - nagroda rzeczowa - dyplom

IV miejsce -“ medal- dyplom

V miejsce -“ medal - dyplom

VI miejsce -“ medal -“ dyplom

VII miejsce  - medal -“ dyplom

 

JUNIORZY do lat 18

I miejsce -“ puchar - nagroda rzeczowa - dyplom

II miejsce - puchar - nagroda rzeczowa - dyplom

III miejsce -“ puchar - nagroda rzeczowa - dyplom

IV miejsce -“ medal- dyplom

V miejsce -“ medal - dyplom

VI miejsce -“ medal -“ dyplom

VII miejsce  - medal - dyplom

 

SENIORZY (19+)

I miejsce -“  nagroda rzeczowa puchar - dyplom

II miejsce  - nagroda rzeczowa  puchar - dyplom

III miejsce  - nagroda rzeczowa puchar - dyplom

IV miejsce -“ medal- dyplom

V miejsce -“ medal - dyplom

VI miejsce -“ medal -“ dyplom

VII miejsce  - medal - dyplom

 

DODATKOWO:

Statuetka dla najstarszego zawodnika turnieju.

Drobne upominki i dyplomy dla wszystkich zawodników turnieju

 

DODATKOWA KLASYFIKACJA dla ZAWODNIKÓW Z POWIATU STASZOWSKIEGO

I miejsce -“ karnet na basen- dyplom

II miejsce -“ karnet na basen- dyplom

III miejsce -“ karnet na basendyplom

 

Nagrody nie łacza się.

 

10.Sprawy różne:

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania Turnieju.

W turnieju obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego.

Decyzje sędziego podczas trwania turnieju sa ostateczne.

Organizator zastrzega sobie możliwosć wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

 

Biorac udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

¡        utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

¡        korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w zwiazku z realizacja turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporzadzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dŸwiękowymi) zarejestrowanymi w zwiazku z turniejem,

¡        przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.
Dane osobowe przechowywane będa u organizatorów.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje