Komunikat #104876


OTWARTY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ JUNIORÓW - P-10 - Turniej B
Starachowice, ul. Wojska Polskiego 9 - Dom Kultury SSM
02.12.2017
Sobota
tempo gry: P'10

OTWARTY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH   - P-10   
    
CEL I ZADANIA:    
 - popularyzacja gry w szachy    
 - promocja miasta Starachowice    
 - integracja lokalnego srodowiska szachowego    
 - rozwój pozytywnych zainteresowań będacy idea programu dajmy dzieciom szansę    
    
ORGANIZATORZY:    
 - Klub Szachowy Gambit    
 - Dom Kultury Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

     
PATRONAT:  

- MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  
- MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŒWIĘTOKRZYSKIEGO 

- WOJEWODA ŒWIĘTOKRZYSKI
- PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

- STAROSTA POWIATU STARACHOWICE   
 
TERMIN I MIEJSCE:    
Zawody rozegrane zostana dnia 2.XII.2017 r. w Domu Kultury Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 
Starachowice, ul. Wojska Polskiego 9    
    
UCZESTNICY    
- turniej otwarty dla wszystkich juniorów (rocznik 1999  - 2011)  
    
SYSTEM ROZGRYWEK:    
- Turniej A - chłopcy urodzeni w latach 1999-2006

- Turniej B - dziewczęta urodzone w latach 1999-2006

- Turniej C - chłopcy urodzeni w latach 2007 - 2011

- Turniej D - dziewczęta urodzone w latach 2007 - 2011
    
Wszystkie turnieje: IX rund, tempo gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii;  system szwajcarski.   
Punkty pomocnicze: skrócony system wartosciowania buchholtza, pełny buchholtz, progres, ilosć zwycięstw.    
   
ZGŁOSZENIA - do 30 listopada 2017
- Telefon -  602 770 251,  (preferowany SMS)   
- Mail - starachowice.szachy@interia.pl   
- Chessarbiter    
Uwaga: Zgłoszenia na miejscu przed odprawa techniczna sa możliwe w zależnosci od posiadanego sprzętu szachowego przez organizatora, gdyż impreza przewidziana jest na 100 zawodników.

 

WPISOWE

 - Opłata startowa w Turnieju Szachowym Juniorów o Puchar Niepodległosci 15 złotych od zawodnika,

Opłaty płatne w dniu zawodów.

 

Jeżeli z klubu lub szkoły w zawodach bierze udział więcej niż 5 zawodników wówczas opłata od każdego zawodnika obniżona jest o 5 zł.
W dniu zawodów opiekun przedkłada stosowne zaswiadczenie zgodnie z załaczonym wzorem.
 
PROGRAM TURNIEJU:    
02.12.2017 r. (sobota)

10.00 - 10.30 - weryfikacja list startowych

10.40 - 10.50 - oficjalne otwarcie zawodów

11.00 - rozpoczęcie turnieju (I runda)

14.15 - przewidywane zakończenie rozgrywek

14.15 -14.45 - ciepły poczęstunek (pizza)

15.00 - 15.45 - dekoracja zwycięzców

15. 45- 15.50 - zakończenie mistrzostw
    
SĘDZIOWANIE:    
- w turnieju obowiazuja przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach.     
    
NAGRODY:    
   
W każdym turnieju:

- za I miejsce: puchar + dyplom + nagroda rzeczowa,

- za II miejsce: puchar + dyplom,

- za III miejsce: puchar + dyplom,

 

- wyróżnienia: statuetka + dyplom:

 - za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z kategoria szachowa od V do III włacznie

- za zajęcie I-III miejsce dla zawodników bez rankingu

 

Pozostałe:

- dla najmłodszego zawodnika i zawodniczki: puchar

- dla pozostałych pamiatkowy medal


WYŻYWIENIE

 - Organizatorzy zapewniaja w ramach opłaty startowej napoje oraz ciepły poczęstunek

 

UBEZPIECZENIE I SPRAWY WYCHOWAWCZE

- Wszyscy zawodnicy musza przebywać pod opieka pełnoletnich osób towarzyszacych,

- Opiekę wychowawcza sprawuja podczas zawodów opiekunowie z parafii,

- Za ubezpieczenie zawodników sa odpowiedzialne jednostki delegujace,

- Za stan zdrowia zawodnika (zdolnosć do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegujaca,

 

PARKING

Parking nie strzeżony -“ obok Domu Kultury znajduja się bezpłatne miejsca parkingowe    


PRZEPISY KOŃCOWE    
  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego 

głównego,  którego decyzja jest ostateczna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

STARACHOWICKIEJ JESIENI SZACHOWEJ JUNIORÓW -“ 2017

Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Niepodległosci

 

....................................................................................................................................

Nazwa szkoły / Nazwa Klubu

 

....................................................................................................................................

Województwo

 

Lp.          Nazwisko i Imię                Posiadany ranking          Grupa turniejowa           Data urodzenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 .............................................................

Podpis Dyrektora Szkoły/ Prezesa Klubu

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje