Komunikat #104873


MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POLONII GRUPA A DO III KL. SP
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI POZNAŃ ul. PRZEŁAJOWA 4
02.12.2017
Sobota
tempo gry: P'15
 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY

               DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

POZNAŃ, 2 grudnia 2017 r.

1.Cele Turnieju:

 • Udział w VIII Akcji Społecznej Polskiego Zwiazku Szachowego "žSzachisci graja dla Polonii" i pozyskanie srodków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy "žWakacje z szachami 2018"

 • Popularyzacja sportu szachowego na terenie Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego

 • Integracja srodowiska szachowego

2.Organizatorzy Turnieju:

 • Zespół Szkół Łacznosci im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 • Sekcja Szachowa AZS POLITECHNIKA Poznańska

 • Wielkopolski Zwiazek Szachowy

3. Sponsorzy Turnieju "žSzachisci graja dla Polonii":

 • Dom Wydawniczy "žREBIS"

 • Klub Uczelniany AZS POLITECHNIKA Poznańska

 • Zespół Szkół Łacznosci im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 • Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia "žWSPÓLNOTA POLSKA"

 • Wielkopolski Zwiazek Szachowy

4. Komitet Honorowy:

 • Bożena Szydłowska- Posłanka na Sejm VIII kadencji -“ Przewodniczaca Komitetu

 • Marek Walkiewicz - Prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia

WSPÓLNOTA POLSKA"

 • Jerzy Małecki- Dyrektor Zespołu Szkół Łacznosci w Poznaniu

 • Tomasz Szponder - Prezes Zarzadu Organizacji Œrodowiskowej AZS Poznań

 • Wojciech Weiss - Dyrektor Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej

5. Patronat Szachowy:

 • Hanna Ereńska-“Barlo- Arcymistrzyni Szachowa, Mistrzyni Œwiata Seniorek z 2007 r.

 • Włodzimierz Schmidt- Arcymistrz Szachowy, 25 -“ krotny Mistrz Polski w Szachach

6. Komitet Organizacyjny i Komisja Sędziowska:

 • Marek Zboroń- sędzia Główny

 • Hanna Zboroń i Paweł Staniszewski - sędziowie rundowi

7.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Rozegrane zostana cztery oddzielne turnieje w grupach:

 • Turniej A dla dzieci do III klasy Szkoły Podstawowej

 • Turniej B dla dzieci od IV do VII klasy Szkoły Podstawowej

 • Turniej C dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych

 • Turniej D - Otwarty dla Seniorów -“ w Turnieju pierwszeństwo udziału maja Rodzice i Opiekunowie dzieci i młodzieży bioracych udział w Turniejach A, B i C

Planowana jest dodatkowa klasyfikacja "ždrużynowa": uczestnik Turnieju A lub B lub C oraz uczestnik z Turnieju D.


Miejsce rozgrywek:

Zespół Szkół Łacznosci im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Przełajowa 4


 • Turnieje będa rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 rund (turniej A) i 7 rund (turnieje B, C i D) z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika

 • Obowiazuja przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.


8.Termin:SOBOTA 2 grudnia 2017 r.

Godz. 9.00 - 9.45 przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turnieju, wpisowego oraz nowych zgłoszeń -“ tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 9.45 zamknięcie listy zgłoszeń

Godz.10.00 uroczyste otwarcie Turnieju

Godz. 10.15 rozpoczęcie rozgrywek

Ok. Godz. 14.30 ogłoszenie wyników i uroczyste zamknięcie Turnieju


9. Nagrody:

 • Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Mikołajkowego Turnieju Szachowego z Turnieju A i B (wiek do 12 lat -“ ur. 2005 i młodsi) uzyskuja prawo udziału w Finale VIII Akcji Społecznej "žSzachisci graja dla Polonii", który zorganizowany zostanie w Senacie RP w Warszawie w I połowie 2018 r.

 • Puchary, statuetki i dyplomy dla najlepszych w Turniejach A, B i C

 • Dla wszystkich uczestników Turnieju przewidziane sa nagrody rzeczowe i upominki


10. Zgłoszenia do udziału w Turnieju:

Zgłoszenia TYLKO DROGĽ MAILOWĽ prosimy kierować na adres mailowy:

szachydladzieci@wp.pl


lub zamieszczać bezposrednio na stronie CHESSARBITER pod odpowiednimi linkami:

TURNIEJ A: http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6694/

TURNIEJ B: http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6695/

 TURNIEJ C:http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6278/

TURNIEJ D:http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6705/

w terminie do 30 listopada 2017 r.

UWAGA: liczba miejsc w Turnieju ograniczona -“ o udziale może decydować kolejnosć zgłoszeń

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachowa, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależnosć klubowa, datę urodzenia (dotyczy juniorów) oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A, B, C lub Turniej D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu i adresu E-mail.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Turnieju otrzymaja droga mailowa informację zwrotna.

Aktualna lista uczestników publikowana będzie na stronie

www.szachydladzieci.com.pl

Wpisowe do turniejów: 25 zł od uczestnika (płatne na sali gry - przed rozpoczęciem rozgrywek)


11.Informacje dodatkowe:

 • Organizator zapewnia sprzęt szachowy

 • Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.

 • Zawodnicy lub kluby pokrywaja koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Organizatorzy

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje