Komunikat #104869


IV Turniej Klasyfikacyjny Pola Nadziei B
Sala widowiskowa MDK w Białymstoku
02.12.2017 - 03.12.2017
tempo gry: P'30+30"

IV Otwarty Turniej Klasyfikacyjny "žPOLA NADZIEI"

"žMusisz żyć dla innych, jesli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie" -“ Seneka Młodszy

1. Organizator turnieju:
Młodzieżowy Dom Kultury w Białystoku

Sędzia główny: NA Józef Bochenko, kom. 507123671, e-mail: j-bochenko.@wp.pl

2. Cele turnieju:
- Popularyzacja szachów jako dyscypliny sportu, wspaniałego hobby oraz sposobu
na spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym

- Możliwosć podniesienia kategorii szachowych

- Rozpropagowanie idei międzynarodowej akcji "žPola Nadziei"

- Uwrażliwianie najmłodszych na problemy i potrzeby innych (polanadziei.bialystok.pl)

 

3. Termin i miejsce rozgrywek:
2-3 grudnia 2017 r. ;
sala widowiskowa MDK, ul. Warszawska 79a

2 grudnia  (sobota) - trzy rundy;  I runda - godzina 15:00
3 grudnia  (niedziela) - cztery rundy;  IV runda - godzina 10:00

 

4. System rozgrywek i tempo gry:
Turniej zostanie rozegrany w 3 grupach:
A   -  zawodniczki zawodnicy urodzeni w 2000 r. i młodsi, z rankingiem  1600  -“ 1900
B   -  zawodniczki zawodnicy  urodzeni w 2000 r. i młodsi, z rankingiem  1100 -“ 1400
VIP - Osoby pełnoletnie: rodziny i osoby towarzyszace zawodnikom z turniejów A i B od Rn 1000

System szwajcarski na dystansie 7 rund (kojarzenie komputerowe); partie zaczynaja się bezposrednio po zakończeniu ostatniej gry z poprzedniej rundy.

Tempo gry: P 30'™ +30'™'™ (po 30 minut na cała partię dla zawodnika i dodatkowo
po 30 sekund na każdy ruch od poczatku partii).

Klasyfikacja indywidualna:

 O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.

W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decyduja kolejno: sredni Buchholz, pełny Buchholz, bezposredni pojedynek, progresja, większa liczba zwycięstw.

 

5. Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenia udziału od 13 do 26 listopada br. włacznie:
- bezposrednio u  Sędziego Głównego na adres:
j-bochenko.@wp.pl

- poprzez formularz zgłoszeniowy
http://www.chessarbiter.com/turnieje/

Wpisowe w turniejach A i B wynosi 25 zł od uczestnika i płatne jest przelewem bezposrednio po weryfikacji na liscie startowej najpóŸniej do 26 listopada 2017 roku
na konto:

Fundacja "žPomóż Im"
ul. Ciołkowskiego 88J
15-545 Białystok

44 1160 2202 0000 0000 9776 5536
W tytule należy wpisać "žTurniej szachowy -“ imię i nazwisko"

6. Klasyfikacje i nagrody:
- puchary Dyrektora MDK dla zwycięzców poszczególnych grup A, B i VIP

- nagrody główne w turniejach A i B - cyfrowe kompaktowe aparaty fotograficzne
- medale za miejsca I-III
- nagrody rzeczowe dla wszystkich startujacych
- nagrody specjalne dla najmłodszych uczestników

 

7. Zwycięzcy poprzednich edycji:

2016
Turniej A  - Filip Jatel
Turniej B  - Maciej Cesnowski
Turniej VIP  - Adam Bancarewicz

2015

Turniej A - Jakub Matejczyk
Turniej B - Tomasz Michalczuk
Turniej VIP - Krzysztof Œwiderski

2014

Turniej A - Paweł Kozłowski
Turniej B - Wojciech Dębek
Turniej VIP - Andrzej Kozłowski

 

8. Informacje dodatkowe:
 -Decyduje kolejnosć zgłoszeń: limit wynosi 100 miejsc.

- W zawodach obowiazuja Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach oraz rywalizacja w duchu Fair Play.
- Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóŸnieniem większym niż 10 minut
w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy,
przegrywa partię.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do  organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

- Wszyscy uczestnicy bioracy udział w Turnieju wyrażaja zgodę na  przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie

z  dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych   osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922).

- W przypadku rezygnacji z udziału -“ wpisowe w turniejach A i B nie podlega zwrotowi.

- W turnieju VIP nie przewiduje się wpisowego, zas mile widziane będzie dobrowolne wsparcie Fundacji "žPomóż Im".

- Odprawa techniczna -“ 2 grudnia 2017  o godz.14:45. Obecnosć obowiazkowa.
- Zawodnicy spóŸnieni rozpoczynaja turniej od II rundy. 

                                                                                 Zapraszamy -“ Dyrekcja i Instruktorzy MDK

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje