Komunikat #104865


II Turniej Szachowy V Gmin Gr-A rocznik 2007 i młodsi
Łacko Hala Sportowa
02.12.2017
Sobota
tempo gry:

Turniej Szachowy Pięciu Gmin: Ochotnica Dolna, Łukowica, Podegrodzie, Stary Sacz.Łacko.

  1. Cel cyklu turniejów:


- promowanie gry w szachy wsród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, głównie z terenów Gmin: Ochotnica Dolna, Łacko, Łukowica, Podegrodzie oraz Starego Sacza,


- podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży,

- popularyzacja szachów, rozwijanie zainteresowań szachowych,

- wymiana doswiadczeń i doskonalenie umiejętnosci gry w szachy.

 1. Termin i miejsce :

V etap odbędzie się  w dniu 02,12, 2017r, w Łacku na Hali Sportowej, godz -“ 9.00, sprawdzanie i korekta listy startowej.

Godz -“ 9,30, pierwsza runda.

Zawodnicy którzy się spuznia moga być dopuszczeni od drugiej rundy.

W tym etapie, zawodnicy rywalizować będa o Puchar Wójta Gm.Łacko.Pana Jana Dziedziny oraz zdobywać punkty do klasyfikacji ogólnej.

To jest turniej finałowy:

 1. Organizator:

- Organizatorami cyklu turniejów sa: Szkółka Szachowa w Łacku, Szkółka Szachowa w Roztoce, Urzędy Gmin -“ Gospodarze.

Patronami imprez sa Wójtowie Gmin Ochotnica Dolna, Łacko, Łukowica, Podegrodzie oraz Burmistrz Starego Sacza.

 

 1. Uczestnictwo:

W Turniejach Cyklu uczestniczyć moga wszystkie chętne osoby po wczesniejszym zgłoszeniu ( do wyczerpania miejsc ). Udział w turnieju jest bezpłatny.

 1. Grupy Turniejowe:

- rocznik 2007r. i młodsi,

- rocznik 2004-2006

- rocznik 2001-2003

- Open: rocznik 2000 i starsi.

 1. Prowadzenie, organizacja i sędziowanie:

Witold Majerski -“ Tel. 604545878 , Stanisław Gamoń -“ Tel. 504553958

 1. System rozgrywek:

System szwajcarski na dystansie 7 rund, 15 minut dla zawodnika.

Punktacja podstawowa Cyklu jest suma punktów zdobytych we wszystkichturniejach Cyklu punktów z gry (1 pkt za zwycięstwo, 0,5 za remis, 0 za porażkę).

Punktacja pomocnicza Cyklu jest suma uzyskanych punktów uzyskanych wg następujacej zasady za zajęcie miejsca w każdym turnieju zawodnik otrzymuje odpowiednio LU-LOK+1 (LU-liczba uczestników turnieju, LOK-zajęte miejsce w turnieju). W przypadku takiej samej liczby punktów podstawowych i pomocniczych o końcowej lokacie decyduje miejsce uzyskane w ostatnim turnieju Cyklu

 1. Zapisy

Zapisy do każdego Turnieju przyjmowane będa poczta elektroniczna na adres: stanislaw.gamon@onet.pl tel.504 553 958 lub na stronie internetowej chessarbiter do dnia poprzedzajacego turniej do godz 20.00,ewentualnie do wyczerpania miejsc (po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń). W zgłoszeniu należy koniecznie podać: Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Gmina. W dniu turnieju zawodnik może zostać nie zapisany do zawodów.

 1. Nagrody:

Informacja o nagrodach w każdym z turniejów, przekazana zostanie przed jego rozpoczęciem na odprawie technicznej.

W IV turnieju ( 23,09.2017 r. ) przewidziane sa wyróżnienia dla najlepszych zawodników w danej kategorii z terenu gminy Stary Sacz

Zawodnicy którzy zajma miejsca 1,2,3 w poszczególnych kategoriach w całym cyklu nagrodzeni będa po zakończeniu ostatniego turnieju ( osobisty odbiór nagród )

Nagrody odbierane sa wyłacznie osobiscie na dekoracji końcowej każdego turnieju. W przypadku nieobecnosci nagroda przechodzi dla kolejnej osoby w klasyfikacji.

 1. Sprawy różne:

Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

Osoby niepełnoletnie podczas trwania Turnieju znajduja się pod stała opieka rodziców lub opiekunów. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas zawodów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania Turnieju.

W każdym Turnieju Cyklu obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego. Decyzje sędziego podczas trwania turnieju sa ostateczne.

Organizator, zastrzega sobie możliwosć wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.


Biorac udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w zwiazku z realizacja turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporzadzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dŸwiękowymi) zarejestrowanymi w zwiazku z turniejem,

c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będa u organizatorów

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Małopolskie


Małopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje