Komunikat #104861


Kurs Instruktora Szachowego PZSzach.
Kożuchów - Gorzów Wlkp.
01.12.2017 - 10.12.2017
tempo gry:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KURS INSTRUKTORSKI PZSZACH - LUBUSKIE 2017

 

 

 

1. ORGANIZATOR:

Lubuski Zwiazek Szachowy w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 28

 

2. HARMONOGRAM:

Kurs składa się z dwóch zjazdów:

I zjazd 1-3.12.2017

II zjazd 8-10.12.2017

Szkolenie obejmuje 48 godzin lekcyjnych w tym 3 godziny przeznaczone na egzamin

Zajęcia odbywać się będa w:

- piatek od godz. 16.00

- sobotę od godz. 09.00

- niedzielę od godz. 09.00

 

3. MIEJSCE:

I zjazd -“ Kożuchów, Klub Szachowy Odrodzenie, ul. 22 lipca 12 C

II zjazd -“ Gorzów Wlkp. Klub Szachowy Stilon, ul. Chrobrego 28

 

4.UCZESTNICTWO:

W kursie moga brać udział obywatele polscy lub obywatele krajów UE zameldowani w Polsce, pełnoletni, z minimum srednim wykształceniem.

Warunkiem jest posiadanie przynajmniej II kategorii szachowej, albo III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych.

Konieczne prosimy o przesłanie wczesniej dokumentów: swiadectwa ukończenia szkoły sredniej lub posiadania kwalifikacji pedagogicznych -“ kserokopii/scanu na adres: anmodz@gmail.com do dnia 19 listopada 2017 roku.

 

5. ZGŁOSZENIA:

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 26 listopada 2017

 

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania dotyczace organizacji kursu prosimy kierować do:  Andrzej Modzelan na adres: anmodz@gmail.com

 

6. OPŁATY:

Opłatę za kurs należy uiscić przelewem na konto Lubuskiego Zwiazku Szachowego DO DNIA 26 LISTOPADA 2017 ROKU:

Konto bankowe LZSzach: Bank Zachodni WBK S.A., 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799

 

Opłata za cały kurs wynosi 500 zł od osoby z dopiskiem: imię i nazwisko - kurs instruktorski.

 

UWAGA: Zawodniczki i zawodnicy z tytułem szachowym FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM oraz nauczyciele wnosza opłatę za kurs w wysokosci 400 zł.

 

7.SPRAWY RÓŻNE:

- po zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat PZSZACH

- organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia

- w trakcie trwania kursu zapewniamy darmowy serwis kawowy

- zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie

  

 

 

Andrzej Modzelan

Prezes LZSzach.

 

 

Ramowy program kursu instruktorskiego PZSZACH.

 

 

Częsć pedagogiczna:

 

1. Przepisy regulujace działalnosć osrodków edukacyjnych (przedszkola, szkoły, domy kultury) (2h)

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu edukacyjnego oraz jego elementów (2h)

3. Metodyka prowadzenia zajęć sportowych (2h)

4. Psychologia sportu (2h)

5. Metody i zasady pracy (2h)

 

  

Częsć szachowa:

 

1. Podstawy teorii debiutów (1h)

2. Teoria kombinacji -“ podstawowe motywy taktyczne (2h)

3. Podstawy strategii szachowej -“ (2h)

4. Podstawowe zasady gry końcowej - (2h)

5. Historia szachów -“ (2h)

6. Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju (1h)

 

  

Częsć metodyczna:

 

1. Metody planowania szkolenia sportowego (2h)

2. Zasady działania kadr wojewódzkich (1h)

3. System współzawodnictwa młodzieżowego (1h)

4. Zasady działania UKS, instytucje wspierajace PZSzach (2h)

5. Organizacja obozu/wypoczynku szachowego (3h)

6. Organizacja turnieju szachowego (2h)

7. Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego (3h)

8. Rola rodzica w szkoleniu szachowym (2h)

9. Szachy -“ metodyka nauczania poczatkowego (2h)

10. Szachy -“ metodyka nauczania w klubach (dla srednio- i zaawansowanych) (3h)

11. Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury (2h)

12. Literatura szachowa pomocna w pracy instruktora(2h)

 

   

Harmonogram kursu instruktorskiego PZSzach.
 
Częsć szachowa -“ mm. Marek Matlak 1 - 2 grudnia

1 grudnia - godz. 16.00 -“ 20.00 (5h) z 15 min. przerwa

2 grudnia - godz. 09.00 -“ 13.45 (6h) z 15 min. przerwa

 

1. Podstawy teorii debiutów (1h)

2. Teoria kombinacji -“ podstawowe motywy taktyczne (2h)

3. Podstawy strategii szachowej -“ (2h)

4. Podstawowe zasady gry końcowej - (2h)

5. Historia szachów -“ (2h)

6. Literatura szachowa pomocna w pracy instruktora (2h)

 

Częsć metodyczna -“ m. Grzegorz Murawski 2 - 3 grudnia

2 grudnia - godz. 14.00 -“ 18.00 (5h) z 15 min. przerwa

3 grudnia - godz. 09.00 -“ 13.45 (6h) z 15 min. przerwa

 

1.Organizacja turnieju szachowego (2h)

2.Organizacja obozu/wypoczynku szachowego (3h)

3.Szachy -“ metodyka nauczania w klubach (dla srednio i zaawansowanych) (3h)

4.Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury (2h)

5.Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju (1h)

 

  

Częsć pedagogiczna -“ mm. Jan PrzewoŸnik, 8 - 9 grudnia

8 grudnia - godz. 16.00 -“ 20.00 (5h) z 15 min. przerwa

9 grudnia - godz. 09.00 -“ 14.30 (7 h) z 15 min. przerwa

 

1. Przepisy regulujace działalnosć osrodków edukacyjnych (przedszkola, szkoły, domy kultury) (2h)

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu edukacyjnego oraz jego  elementów (2h)

3. Metodyka prowadzenia zajęć sportowych (2h)

4. Psychologia sportu (2h)

5. Metody i zasady pracy (2h) 

Częsć metodyczna:

1. Metody planowania szkolenia sportowego (2h) 

 

  

Częsć metodyczna -“ fm. Andrzej Modzelan 9 - 10 grudnia

9 grudnia - godz. 14.45 -“ 18.45 (5 h) z 15 min. przerwa

10 grudnia - godz. 09.00 - 13.45 (6 h) z 15 min. przerwa

 

1.  Rola rodzica w szkoleniu szachowym (2h)

2.  Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego -“ przygotowanie do partii, analiza partii (3 h)

3.  Szachy -“ metodyka nauczania poczatkowego (2h)

4.  Zasady działania kadr wojewódzkich (1h)

5.  System współzawodnictwa młodzieżowego (1h)

6.  Zasady działania UKS, instytucje wspierajace PZSzach (2h)

 

EGZAMIN: 10 grudnia 2017, godz. 14.00

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubelskie


Lubelski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje