Komunikat #104855


V Szachowa Mielecka Liga Szkolna 2017 T3 gr. D07/C07
SDK MSM, ul. Kusocińskiego 13 A w Mielcu
26.11.2017
Niedziela
tempo gry: P'10+5" na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

V EDYCJI SZACHOWEJMIELECKIEJ LIGI SZKOLNEJ
GET SMART! PLAY CHESS!

POD PATRONATEM

PREZYDENTA MIASTA MIELCA

Daniela Kozdęby

Mielec, 17.09.2017 r. -“ 17.12.2017 r.

 

 

I.       PATRONAT HONOROWY

Patronat honorowy Prezydent Miasta Mielca -“ Daniel Kozdęba

 

II.    SPONSORZY:

Prezydent Miasta Mielca

Firma TURBO-REG Andrzeja Kapinosa

Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu

 

III. CEL ZAWODÓW

¡         Popularyzacja szachów wsród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętnosci gry.

¡         Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach sportowych.

¡         Zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

 

IV. MIEJSCE ROZGRYWEK:

¡         Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, ul. Kusocińskiego 13 a.

 

III. ORGANIZATOR:

¡         Prezydent Miasta Mielca,

¡         Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu,

¡         Klub Szachowy SDK-Lotnik Mielec

 

IV. ORGANIZACJA ZAWODÓW:

¡         Startuja wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych,.

¡        Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w osmiu grupach wiekowych:

-         D07 -“ dziewczęta do lat 7     (urodzone w roku 2010 i młodsze),

-         C07 -“ chłopcy do lat 7           (urodzeni w roku 2010 i młodsi),

-         D09 -“ dziewczęta do lat 9     (urodzone w roku 2008 i młodsze),

-         C09 -“ chłopcy do lat 9           (urodzeni w roku 2008 i młodsi),

-         D11 -“ dziewczęta do lat 11   (urodzone w roku 2006 i młodsze),

-         C11 -“ chłopcy do lat 11         (urodzeni w roku 2006 i młodsi),

-         D13 -“ dziewczęta do lat 13   (urodzone w roku 2004 i młodsze),

-         C13 -“ chłopcy do lat 13         (urodzeni w roku 2004 i młodsi),

-         Klasyfikacja drużynowa obejmuje szkoły podstawowe i przedszkola.

 

V. SYSTEM GRY:

¡        7 rund systemem szwajcarskim.

¡        Tempo gry: po 10 minut na cała partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

¡        Dziewczęta i chłopcy graja w czterech oddzielnych grupach:

-         do lat 7 (urodzeni w 2010 roku i młodsi);

-         do lat 9 (urodzeni w 2008 roku i młodsi);

-         do lat 11 (urodzeni w 2006 roku i młodsi);

-         do lat 13 (urodzeni w 2004 roku i młodsi);

¡         Poczatek gry we wszystkich turniejach o godzinie 10.

¡         Zapisy na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje.php oraz bezposrednio przed zawodami w godzinach 9:00 - 9:40.    

 

VI. PROGRAM ZAWODÓW:

¡         I turniej -“ 17 wrzesnia 2017 r.. Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, ul. Kusocińskiego 13 a.

¡         II turniej -“ 22 paŸdziernika 2017 r. Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, ul. Kusocińskiego 13 a.

¡         III turniej -“ 26 listopada 2017 r.. Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, ul. Kusocińskiego 13 a.

¡         IV turniej -“ 17 grudnia 2017 r.. Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, ul. Kusocińskiego 13 a.

¡         17 grudnia 2017 r., uroczyste zakończenie i podsumowanie wyników IV edycji Szachowej Mieleckiej Ligi Szkolnej - "žGET SMART! PLAY CHESS!" oraz wręczenie pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych..

 

VII. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW KOLEJNYCH TURNIEJÓW:

¡         Klasyfikacja indywidualna:

-         O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.

-         W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decyduja kolejno: sredni Buchholz, pełny Buchholz, większa liczba zwycięstw, progresja.

¡         Klasyfikacja drużynowa:

-         O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych przez najlepszych reprezentantów danej szkoły (po dwóch z każdej grupy).

-         W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół,

o kolejnosci zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

-         Do klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zaliczane sa wyniki uzyskane w turniejach dziewczat i chłopców do lat 7, 9, 11 i 13.

-         Do klasyfikacji drużynowej przedszkoli zaliczane sa wyniki uzyskane przez wszystkie startujace dzieci.

VIII. KOŃCOWA KLASYFIKACJA LIGI:

¡         Klasyfikacja indywidualna:

-         We wszystkich grupach prowadzi się klasyfikację łaczna dla czterech turniejów.

-         Na wynik końcowy zawodnika składa się suma z trzech najlepszych turniejów.

¡         Klasyfikacja drużynowa:

-         Do klasyfikacji końcowej szkół zalicza się sumę punktów uzyskanych w czterech turniejach

-         W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, o kolejnosci zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

-         Do klasyfikacji końcowej przedszkoli zalicza się sumę punktów uzyskanych w czterech turniejach.

 

IX. NAGRODY INDYWIDUALNE W TURNIEJU:

¡         Dyplomy za miejsca I-III w grupach wiekowych.

 

X. NAGRODY W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ LIGI:

Fundatorami pucharów, medali i nagród sa:

¡         Prezydent Miasta Mielca,

¡         Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu,

¡         Prezes Firmy Turbo-Reg Andrzej Kapinos oraz pozyskani sponsorzy, których będziemy zamieszczać wydawanych komunikatach oraz ogłaszać podczas trwania turniejów.

¡         Klasyfikacja indywidualna we wszystkich grupach:

-       Puchary za miejsca I-III

-       Medale za miejsca IV-VI

-       Nagrody rzeczowe za miejsca I-VI

-       Dyplomy za miejsca I-X

¡         Klasyfikacja drużynowa:

-         Puchary za miejsca I-V (szkoły)

-         Puchary za miejsca I-III (przedszkola)

-         Dyplomy dla wszystkich przedszkoli i szkół

 

XI. USTALENIA KOŃCOWE:

¡         W zawodach obowiazuja aktualne przepisy gry turniejowe PZSzach. i FIDE.

¡         Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów sa ostateczne.

¡         Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice i opiekunowie.

¡         Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikajacych z jego potrzeb.

¡         Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

¡         Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

                                                                                  Organizatorzy

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podkarpackie


Podkarpacki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje