Komunikat #104853


Pierwszy Świecki Festiwal Szachowy - Turniej B
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 3
26.11.2017
Niedziela
tempo gry: P'15

Regulamin

Pierwszy Œwiecki Festival Szachowy

Œwiecie 26.11.2017 r.

 

1. Organizator

* Głównym organizatorem jest KSz GAMBIT Œwiecie (www.gambitswiecie.pl)

* Szkoła Podstawowa nr 5 im Polskich Olimpijczyków ul. Wojska Polskiego 3, 86 - 100 Œwiecie

 

2. Cel turnieju

* Popularyzacja "žKrólewskiej Gry" wsród dzieci, młodzieży i dorosłych.

* Podnoszenie umiejętnosci szachowych uczestników,

* Integracja lokalnego srodowiska poprzez sportowe zmagania.

* Wymiana doswiadczeń organizacyjnych z osrodkami i klubami szachowymi w województwie.

 

3. Termin i miejsce

* 26.11.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 5 im Polskich Olimpijczyków ul. Wojska Polskiego 3,

86 - 100 Œwiecie

Weryfikacja zawodników 8:50 - 9:50

I -“ runda 10:00

 

4. System rozgrywek:

System szwajcarski - 7 rund, 15 minut na partię dla zawodnika,

Turniej A:       dla wszystkich chętnych.

Turniej B:      do lat 15.

 

TURNIEJ ZGŁOSZONY DO FIDE 

 

5. Klasyfikacja

* Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilosci zdobytych punktów liczac 1 punkt za wygrana partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegrana, a w razie ich równosci decyduje wartosciowanie Buchholza sr. i pełnego oraz liczba zwycięstw.

 

6. Warunki uczestnictwa:

* Zgłoszenia należy kierować wyłacznie droga elektroniczna na e-mail gambitswiecie@wp.pl lub sędziego głównego zawodów Jarosława Wisniewskiego: 76jarwis@gmail.com  albo przez serwisy turniejowe na www.chessarbiter.com w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopad 2017 r.

* Zgłoszenia w dzień turnieju będa przyjmowane tylko w razie wolnych miejsc.

* Wpisowe do zawodów wynosi: OPEN - 20 zł, Juniorzy - 15 zł (zawodnicy ze Œwiecia - 10 zł).

* Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjna FIDE

* Wpisowe do turnieju- płatne na miejscu lub na konto:

KLUB SZACHOWY "žGAMBIT" ŒWIECIE

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15, 86-105 Œwiecie

Nr rachunku: 43 1750 0012 0000 0000 2995

7. Sprawy organizacyjne

* Organizator zapewnia sprzęt do gry.

Zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie.
Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w czasie turnieju sprawuja zgłaszajace ich kluby lub opiekunowie.

Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilosci zawodników.

Uczestnicy wyrażaja zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w prasie i innych mediach elektronicznych.
Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju do
godziny 09:30 w niedzielę 26 listopada 2017 r.

W przeciwnym razie będzie kojarzony od II rundy.

 

8. Nagrody

* W Turnieju A - zwycięzca otrzyma puchar i nagrodę finansowa I - 500 zł, za miejsce II - 400 zł i III - 300 zł, nagrody rzeczowe do 10 miejsca.

* W turnieju B - zostanie przeprowadzona klasyfikacja z podziałem na juniorki i juniorów - pierwszych trzech zawodników w każdej grupie otrzyma puchary i nagrody finansowe.

Juniorzy: I - 150 zł, II - 100 zł, III - 50 zł. Juniorki: I - 150 zł, II - 100 zł, III - 50 zł.

Nagrody rzeczowe od 4 miejsca do 10 miejsca w oby dwóch grupach.

Pozostali uczestnicy otrzymaja upominki.

 

9. Postanowienia końcowe:

* W turnieju obowiazuja aktualne przepisy kodeksu szachowego dotyczace szachów szybkich

* W zawodach nie będa brane pod uwagę przepisy dotyczace aneksu A kodeksu szachowego

 

 

Prezes KSz Gambit Œwiecie

 

                                                                                                                                     Mariusz JaŸwiecki

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Kujawsko-pomorskie


Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje