Komunikat #104847


VIII Turniej Rozwiazywania Zadań Szachowych "DAJ MATA"
MDK nr 1 w Bydgoszczy
25.11.2017
Sobota
tempo gry: P'60
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VIII Ogólnopolskiego Turnieju w Rozwiazywaniu Zadań Szachowych "žDAJ MATA"
pod honorowym patronatem wielokrotnego mistrza swiata w solvingu
am PIOTRA MURDZI

25.11.2017 r.


1. CEL ZAWODÓW

  1. popularyzacja solvingu wsród młodych adeptów królewskiej gry,

  2. ukazanie przydatnosci umiejętnosci rozwiazywanie różnego typu zadań szachowych w grze praktycznej (turniejowej),

  3. zapoznanie dzieci i młodzieży z regułami zawodów dla solverowców,

  4. rozpropagowanie idei, historii i tradycji solvingu w Polsce.


2. ORGANIZATOR i ZGŁOSZENIA

UKS MDK-1 "žHETMAN" BYDGOSZCZ, ul. Baczyńskiego 3, 85-805 Bydgoszcz
kontakt: Mariusz Stoppel tel. 607-512-082, e-mail: uks@mdk1.bydgoszcz.pl
Zgłoszenia do 22.11.2017r. na adres organizatora lub na www.chessarbiter.com.
Po terminie udział będzie możliwy tylko w przypadku wolnych miejsc na sali turniejowej.


3. WARUNKI UCZESTNICTWA

Do zawodów będa dopuszczeni młodzi szachisci w wieku od 7-18 lat posiadajacy minimum trzecia kategorię szachowa. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia od 3-5 zawodników z niższymi kategoriami szachowymi oraz seniorów. Wpisowe 15 zł-płatne w dniu zawodów.


4. SYSTEM ROZGRYWEK

8 zadań szachowych-6 dwuchodówek i 2 studia szachowe


5.TERMINARZ

10.00-10.30 Zapisy do turnieju (w przypadku wolnych miejsc) i potwierdzenia udziału

10.30-10.45 Okreslenie zasad i sposób zapisu rozwiazań zadań, punktacji za poszczególne zadania, przyznania miejsc za okreslony wynik sportowy

10.45-11.45 Rozwiazywanie zadań

12.15 Zakończenie turnieju, wręczenie nagród


6. NAGRODY
A. Kategoria Juniorów do lat 18- rzeczowe za msc 1-3

B. Kategoria Juniorów do lat 14- rzeczowe za msc 1-3

C. Kategoria Juniorek-rzeczowe za msc 1-3

D. Dla najlepszego seniora.

E. Przewiduje się drobne upominki dla nienagrodzonych.


7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów oraz inny podział nagród w przypadku małej ilosci zawodników.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Kujawsko-pomorskie


Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje