Komunikat #104838


Starachowicka Szkolna Liga Szachowa - Runda 3 - Turniej A
Starachowice ul. Wojska Polskiego 9 - Dom Kultury SSM
25.11.2017
Sobota
tempo gry: P'10

I. ORGANIZATOR

- Katolicki Ludowy Integracyjnych Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy "žGambit"

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

-        Urzad Miejski w Starachowicach,

-        Spółdzielczy Dom Kultury Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

-        Szkoła Podstawowa nr 6

-         Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 

III. PATRONAT HONOROWY

 - Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek

 

IV. CEL IMPREZY

¡         Wyłonienie drużynowych mistrzów starachowickich szkół w szachach szybkich.

¡         Rozwój intelektualny dzieci i młodzieży szkół.

¡         Promowanie zdrowego stylu życia

¡         Popularyzacja królewskiej gry wsród dzieci i młodzieży.

¡         Wdrażanie zasad "žFair Play".

¡         Starachowicka Szkolna Liga Szachowa 2017 to powrót do idei organizacji rozgrywek ligi szachowej dla uczniów szkół podstawowych, która odbywała się już w 2015 roku.

¡         Rozgrywki Starachowickiej Szkolnej Ligi Szachowej 2017 będa składać się z trzech turniejów szachowych. W okresie paŸdziernik -“ listopad odbęda się 3 rundy eliminacyjne -“ zgodnie z kalendarzem spotkań. Finał cyklu i oficjalne zakończenie imprezy podsumowujace rozgrywki odbęda się w grudniu.

 

V. UCZESTNICY

- Uczniowie starachowickich szkół podstawowych

 

VI.  ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW DO ROZGRYWEK

 

W rozgrywkach występuja kilkuosobowe drużyny -“ reprezentacje szkół podstawowych. Każda drużyna musi składać się z minimum trójki zawodników.

 

Szkoły zgłaszaja swoje reprezentacje do udziału w Starachowickiej Szkolnej Lidze Szachowej
w terminie do 5 paŸdziernika 2017 roku (czwartek).

 

Zgłoszenia przyjmowane sa droga pocztowa oraz elektroniczna:

- adres pocztowy: Klub Szachowy GAMBIT, ul. Moniuszki 117, 27-200 Starachowice

- mail: starachowice.szachy@interia.pl


VII. SYSTEM ROZGRYWEK

 

Uczniowie graja w grupach z podziałem na wiek oraz dziewczęta i chłopców

 

Turniej A -“ chłopcy rok urodzenia 2007 i starsi

Turniej B -“ dziewczęta rok urodzenia 2007 i starsze

Turniej C -“ chłopcy rok urodzenia 2008 i młodsi

Turniej D -“ dziewczęta rok urodzenia 2008 i młodsze

 

W przypadku udziału mniejszej liczby zawodników niż osiem osób następuje połaczenie turniejów

 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE

 

Turnieje eliminacyjne Starachowickiej Szkolnej Ligi Szachowej odbywaja się w Spółdzielczym Domu Kultury Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego. Turnieje odbywaja się w soboty -“ zgodnie z kalendarzem cyklu.

 

- 07.10.2017   -“ Runda I

- 21.10.2017   -“ Runda II

- 25.11.2017   -“ Runda III

 

Poczatek każdego z trzech turniejów eliminacyjnych zaplanowany został na godzinę 9.30. Organizatorzy planuja, iż każdy z turniejów odbywać się będzie w godzinach 9.30 -“ 12.15.

 

Finał Starachowickiej Szkolnej Ligi Szachowej odbędzie się 16 grudnia 2017 roku (sobota) w Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach przy ulicy Moniuszki po zakończeniu Gwiazdkowego Turnieju Szachowego Juniorów.

 

 

IX. SYSTEM ROZGRYWEK I PUNKTACJA

 

1. Rozgrywki sa prowadzone w czterech grupach wiekowych

Ø  Turniej A -“ chłopcy rok urodzenia 2007 i starsi

Ø  Turniej B -“ dziewczęta rok urodzenia 2007 i starsze

Ø  Turniej C -“ chłopcy rok urodzenia 2008 i młodsi

Ø  Turniej D -“ dziewczęta rok urodzenia 2008 i młodsze
 

2. Mecz rozgrywany jest systemem szwajcarskim, tempo gry 10 minut na zawodnika.

 

3. Punktacja za rozegrana partię zgodnie z przepisami PZSzach.

 

4. Punktacja drużynowa:

- czterech najlepszych zawodników z poszczególnej grupy wiekowej z danej szkoły zdobywa punkty dla drużyny. O kolejnosci zajętych miejsc przez drużyny decyduje:

Ø  ilosć zdobytych punktów,

Ø  wyższe miejsce w tabeli turniejowej najlepszego zawodnika w danej rundzie

 

       5. Punktacja za rundę. 

    Drużyna szkolna, która zajęła ostatnie miejsce, zdobywa 1 punkt. Każda kolejna drużyna, która zajęła wyższe miejsce,  
    zdobywa o 2 punkty więcej.

 

6. Tabele wyników prowadzi organizator -“ Klub Szachowy Gambit .

 

X. KOMUNIKATY.

 

Wszystkie komunikaty będa publikowane:

- na Portalu Miasta Starachowice -“ www.starachowice.eu,

- profilu FB Klubu Szachowego Gambit

 

Obowiazkiem każdego opiekuna i zawodnika jest sledzenie informacji w Internecie.

 

Komunikaty o zmianach terminu kolejnych rund musza ukazać się co najmniej na 7 dni przed planowana runda. W przypadku nie spełnienia tego wymogu organizator osobiscie zawiadomi opiekunów wszystkich drużyn.

 

XI. NAGRODY

 

NAGRODY RUNDOWE

I-III miejsce w turnieju - medal

 

NAGRODY KOŃCOWE

 

Trofea sportowe

Dla szkół:

- I-III miejsce -“ Puchar, Dyplom

- Pozostałe szkoły pamiatkowa dyplomy.

 

Super Puchar -“ dla szkoły która wystawiła do rozgrywek największa liczbę zawodników

 

Dla zawodników:

- I-III miejsce w poszczególnych grupach wiekowych -“ Puchar , dyplom

- dyplomy (dla każdego uczestnika danej drużyny, który brał udział w minimum dwóch rundach rozgrywek)

 

XII. POCZĘSTUNEK

Po każdej rundzie przewidywany jest słodki poczęstunek dla każdego uczestnika.

 

XIII. UWAGI KOŃCOWE

Sprzęt szachowy -“ szachownice, bierki i zegary turniejowe zapewnia organizator.

Obsługę sędziowska zapewnia organizator.

Podczas całego turnieju obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w zależnosci od ilosci uczestników.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje