Komunikat #104831


IX Akademicki Turniej Szachowy
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Łódź, ul. POW 3/5
25.11.2017
Sobota
tempo gry: P'15
REGULAMIN
IX AKADEMICKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

I. Cel i zadania Turnieju
IX Akademicki Turniej Szachowy (dalej: Turniej), organizowany w konkurencji indywidualnej, ma na celu popularyzację szachów wsród społecznosci Uniwersytetów Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego oraz wyłonienie reprezentacji Uniwersytetu Łódzkiego na Akademickie Mistrzostwa Polski.
II. Organizatorzy i patronaty
Organizatorem Turnieju jest Prawnicze Koło Szachowe, AZS, Łódzki Zwiazek Szachowy oraz WPiA i Ek-Soc.
III. Uczestnictwo
W turnieju moga uczestniczyć wszyscy studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych i innych łódzkich szkół wyższych oraz oficjalni członkowie Prawniczego Koła Szachowego.
IV. Zasady przeprowadzenia Turnieju
Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim w 9 rundach.
Obowiazuje następujaca punktacja: za zwycięstwo -“ 1 pkt, za remis -“ ½ pkt., za przegrana -“ 0 pkt. W przypadku równej liczby punktów decyduje punktacja pomocnicza: Buchholz Cut 1, Buchholz, Sonnenborn-Berger, Bezposredni pojedynek. Czas do namysłu dla każdego z graczy wynosi po 15 minut.
V. Sędziowanie
Decyzje sędziego głównego, wydawane w porozumieniu z organizatorami, sa ostateczne. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Szachowego.
VI. Czas i miejsce przeprowadzenia Turnieju
Turniej odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 roku w godzinach 10-17, w budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przy ulicy POW 3/5.
VII. Zgłoszenie
Zgłoszenie następuje przez wysłanie wiadomosci e-mail na adres szachywpia@gmail.com do dnia 20 listopada 2017 roku. W tresci wiadomosci należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, wydział UŁ albo UM, status akademicki (pracownik naukowy, pracownik, student itp.).
VIII. Nagrody
Dla wszystkich przewidziane sa drobne upominki, a dla zdobywców pierwszych 3 miejsc oraz najlepszego pracownika naukowego i najlepszej kobiety przewidziane sa nagrody rzeczowe, a dla najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego -“ również wstęp na Akademickie Mistrzostwa Polski.
IX. Zasady finansowania
Koszty zwiazane z organizacja Turnieju pokrywaja organizatorzy. Wpisowe nie będzie pobierane.
X. Uwagi końcowe
Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo zmiany regulaminu aż do dnia Turnieju, a także zastrzegaja sobie jego interpretację w kwestiach watpliwych
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Łódzkie


Łódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje