Komunikat #104813


Przemkowska Liga Szachowa 2017 Gr. C - 3 turniej
Przemków
19.11.2017
Niedziela
tempo gry: P'5

I. Cele turnieju:

- popularyzacja szachów wsród dzieci, młodzieży  i dorosłych,

- integracja srodowiska szachowego z terenu Powiatu Polkowickiego oraz sasiednich gmin i powiatów,

- promocja Przemkowa i Gminy Przemków,

- polecanie dzieciom, młodzieży i dorosłym atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

- rozwój logicznego myslenia,

- rywalizacja sportowa.

II. Organizator turnieju:

UKS "žSzach-Mat Przemków", ul. Lesna Góra 3, 59-170 Przemków

III. Współorganizatorzy:

Burmistrz Przemkowa

Urzad Miejski w Przemkowie

Przemkowski Osrodek Kultury i Biblioteka

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

IV. Miejsce i harmonogram turniejów:

Miejsce - Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Lesna Góra 3, 59-170 Przemków

Termin:

- I Turniej -“ 16 wrzesień 2017 r.

- II Turniej -“ 28 paŸdziernik 2017 r.

- III Turniej -“ 19 listopad 2017 r.

- IV Turniej -“ grudzień 2017 r.

Komunikaty o terminach poszczególnych turniejów będa wywieszane na tablicy ogłoszeń 
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Lesna Góra 3, 59-170 Przemków oraz na stronie: www.chessarbiter.com

V. Terminarz realizacji turnieju:

19.11.2017

9:30-9:50 zapisy (potwierdzenie zgłoszenia)

10.00-13.00 rundy 1-7

13:00 zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

VI. System i tempo gry

Turnieje rozgrywane zostana systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Turnieje rozgrywane będa w trzech grupach:

Grupa A: uczniowie szkół podstawowych urodzeni do roku 2008;

Grupa B: uczniowie szkół podstawowych urodzeni w latach 2004-2007;

Grupa C - OPEN: uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dorosli;

Tempo gry:

Turniej I w m-cu wrzesień P-15'™ (15 minut na cała partię dla każdego zawodnika).

Turniej II w m-cu paŸdziernik P-30'™ (30 minut na cała partię dla każdego zawodnika) - możliwosć zdobycia V i IV kategorii

Turniej III w m-cu listopad P -“ 5'™ (5 minut na cała partię dla każdego zawodnika)

Turniej IV w m-cu grudzień P-15 (15 minut na cała partie dla każdego zawodnika)

W przypadku małej frekwencji zawody zostana rozegrane systemem kołowym lub grupy zostana połaczone -“ decyzję podejmuje sędzia główny.

VII. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie zgłoszenia mailowo (szach-matprzemkow@wp.pl), telefonicznie (782-881-652) lub w serwisie turniejowym najpóŸniej na dzień przed terminem turnieju lub w dniu zawodów osobiscie w podanym czasie.

VIII. WPISOWE

20 zł od każdego zawodnika,  wpłacone gotówka u Organizatora turnieju w dniu rozgrywek, 
z przeznaczeniem na nagrody finansowe za zajęcie 1-3 miejsca w poszczególnych grupach: A, B i C w klasyfikacji generalnej.

IX. Kolejnosć miejsc:

O kolejnosci miejsc w pojedynczym turnieju decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równosci kolejno:

- wartosciowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku

- wartosciowanie Buchholza

- liczba zwycięstw

- wartosciowanie progresywne.

X. Kolejnosć miejsc klasyfikacji generalnej:

Do punktacji klasyfikacji generalnej Przemkowskiej Ligi Szachowej zalicza się wyniki z 4 turniejów.

Zawodnicy otrzymuja do klasyfikacji generalnej Przemkowskiej Ligi Szachowej ilosć punktów zdobytych w poszczególnych turniejach z odrzuceniem najniższego wyniku.

O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejnosci:

- suma wyników 4 turniejów PLSz,

- większa liczba I, II i III miejsc.

XI. Nagrody:

Nagrody: medale oraz dyplomy za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych grupach

Nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej (po 4-ech turniejach):

Grupa A: I miejsce: 200 zł, II miejsce 100 zł, III miejsce 80 zł oraz puchary i dyplomy

Grupa B: I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł oraz puchary i dyplomy

Grupa C OPEN: I miejsce 400 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł oraz puchary i dyplomy

Po rozegraniu IV turnieju wręczone zostana puchary oraz nagrody finansowe.

XII. Postanowienia końcowe:

- nieletni zawodnicy musza być pod opieka opiekunów przez cały okres trwania turnieju;

- za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadaja szkoły ucznia badŸ opiekunowie;

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora (sędziego głównego). Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych;

- na miejscu będzie dostępny mały (darmowy) bufet z kawa i herbata.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Dolnośląskie


Dolnośląski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje