Komunikat #104795


Wielki Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Brodnicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy, ul. Kolejowa 62
18.11.2017
Sobota
tempo gry: P'15

Regulamin

Turnieju Szachowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

1.                    CEL:

1)       Popularyzowanie wsród uczniów Królewskiej Gry.

2)       Możliwosć podnoszenia posiadanych umiejętnosci.

3)       Alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

2.            UCZESTNICY:

1)       W zawodach może brać udział każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

2)       Gdyby z danej szkoły nie zgłosiła się odpowiednia liczba uczniów, organizator może zaproponować większa liczbę uczniów z innej szkoły.

3)       Maksymalna liczba uczestników  50 osób -“ decyduje kolejnosć zgłoszeń.

      3.          SYSTEM ROZGRYWEK:

1)       Zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund z czasem 15 minut  dla zawodnika.

2)       Obowiazuja przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego P Z Szach. Kojarzenia za pomoca komputera programem ChessArbiter. Klasyfikacja końcowa ustalana będzie na podstawie liczby zdobytych punktów, a w razie równosci decydować będzie wartosciowanie wg punktacji Buchholza sredniego, Buchholza pełnego, większej ilosci zwycięstw oraz progresu.

3)       Do klasyfikacji drużynowej szkół, brane będa pod uwagę wyniki trzech najlepszych zawodników z danej szkoły, w przypadku równej ilosci punktów,  będzie brana liczba zwycięstw pierwszego zawodnika, drugie, trzeciego.

4)       Sędzia zawodów - Marcin Kołodziejski.

4.        PROGRAM ZAWODÓW:

1)      18 listopada 2017 r. (sobota)         - 0930 Ăˇ 1000  -“ weryfikacja listy startowej

2)      odprawa techniczna, rozpoczęcie zawodów.

                                                                 - 1000 Ăˇ 1030           -“ runda      I

                                                                 - 1035 Ăˇ 1105           -“ runda     II 

                                                                 - 1110 Ăˇ 1140           -“ runda    III

                                                                 - 1145 Ăˇ 1215           -“ runda    IV  

                                                                 - 1220 Ăˇ 1230           -“ runda    V

                                                                 - 1235 Ăˇ 1305           -“ runda   VI

                                                                 

 5. Zakończenie godz. 13.15                                          

                                                                 - 1400 Ăˇ 1410            -“ podsumowanie turnieju wręczenie pucharu, dyplomów i nagród.

USTALENIA KOŃCOWE:

1)       Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

2)       Zawodnicy startuja na koszt własny lub delegujacych ich szkół.

3)       Uczeń winien być ubezpieczony od następstw nieszczęsliwych wypadków oraz  mieć zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w turnieju . Dokumentację z tym zwiazana, winna posiadać szkoła macierzysta.

4)       Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w regulaminie.

5)       Na sali gry obowiazuje zakaz używania właczonych telefonów komórkowych (poza przypadkami zgłoszonymi sędziemu przed zawodami).

6)       Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel delegowany przez szkołę.

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Kujawsko-pomorskie


Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje