Komunikat #104793


VIII Otwarte Mistrzostwa Diecezji Legnickiej Służb Liturgicznych AD 2017
Złotoryja - parafia pw. Narodzenia Najswiętszej Marii Panny
18.11.2017
Sobota
tempo gry:
REGULAMIN
turnieju szachowego
VIII
OTWARTE
MISTRZOSTWA DIECEZJI LEGNICKIEJ
SŁUŻBY LITURGICZNEJ I KSIĘŻY
W SZACHACH
AD 2017

Złotoryja
18 listopada 2017

 
 1. ORGANIZATORZY
  • Kuria Diecezji Legnickiej
  • Parafia Narodzenia NMP w Złotoryi
  • Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
 2. CELE
  • popularyzacja gry w szachy wsród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
  • nawiazanie kontaktów pomiędzy zawodnikami,
  • promowanie wartosci ewangelicznych w sporcie.
 3. TERMIN

  18 listopada 2017 (sobota)

 4. MIEJSCE

  Sala przy parafii pw. Narodzenia NMP Złotoryi, pl. Chopina 1a, 59-500 Złotoryja

 5. GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY

  W Mistrzostwach moga wziać udział dzieci, młodzież i dorosli zaangażowani we wszelka służbę liturgiczna w parafii lub diecezji. Dotyczy to zarówno kobiet i mężczyzn oraz dziewczat i chłopców. Organizatorzy dopuszczaja także możliwosć startu osób z innych diececji. Przewidziano 2 grupy rozgrywkowe:

  • Grupa A -“ Amatorzy

   Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, nieposiadajacy kategorii szachowej.

  • Grupa B -“ Zawodowcy

   W tej grupie prowadzone będa osobne klasyfikacje:

   • open - księża, klerycy, studenci, nadzwyczajni szafarze, zakrystianie, etc.
   • młodzieżowa - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
   • podstawowa - uczniowie szkół podstawowych
 6. TEMPO GRY
   Zawody zostania przeprowadzone na dystansie 7 rund w tempie 15 minut na zawodnika na partię.
 7. PRZEPISY GRY
  • Obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
  • Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
  • Za zwycięztwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
  • Kolejnosć miejsc ustala się w oparciu o:
   • sumę punktów,
   • Buchholz sredni,
   • Buchholz,
   • progress,
   • liczbę zwycięstw,
   • liczbę zwycięstw czarnymi.
  • SpóŸnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczna przegrana.
 8. WARUNKI UCZESTNICTWA
  • W turnieju moga brac udział wszystkie osoby spełniajace kryteria okreslone w pkt. 5.
  • Dzieci moga brać udział w turnieju tylko i wyłacznie za zgoda i pod opieka rodziców lub upoważnionych opiekunów.
  • Organizatorzy nie ponosza odpowiedzialnosci za niewłasciwe zachowanie uczestników. Rażace naruszanie porzadku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczajaca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
  • Organizatorzy nie ponosza odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione w sali gry.
  • Uczestnicy ubezpieczaja się na własny koszt.
 9. NAGRODY

  Puchar za zajęcie I miejsca, medale za miejsca I-III dla każdej z grup.
  Dyplomy dla wszystkich uczestników.

 10. TERMINARZ
  08:30-09:30weryfikacja zgłoszeń
  09:30-Msza Œwięta
  10:15-10:30rozpoczęcie
  10:30-15:00rundy I-VII
  15:15zakończenie
  Istnieje możliwosć wczesniejszego zakończenia turnieju.
 11. ZGŁOSZENIA
  Łaczna ilosć miejsc w turnieju jest ograniczona. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, parafię oraz formację w której pełniona jest służba. Dane będa podlegać weryfikacji.
  Zgłoszenia będa przyjmowane do dnia 17 listopada 2017 roku na adres: ministrant@diecezja.legnica.pl oraz w systemie chessarbiter.com
   
 12. INNE

  W trakcie trwania turnieju przewidywane sa napoje gorace (kawa, herbata) oraz drobny poczęstunek.

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji.

 
Legnica - Złotoryja - Jelenia Góra
12 wrzesnia 2017
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Dolnośląskie


Dolnośląski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje