Komunikat #104787


Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Turek/Hostel Barbórka ul. Legionów Polskich 8
18.11.2017
Sobota
tempo gry: P'10

R E G U L A M I N

 

 

"žXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU SZACHOWEGO - TUREK 2017

 

 

 

 

  1. CEL

 

-          wyłonienie Mistrza Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich i Szachach Błyskawicznych

-          wyłonienie Mistrza Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w Szachach Szybkich,

-          popularyzacja gry w szachy.

 

 

2. MIEJSCE

 

-          Hostel "žBarbórka" ul. Legionów Polskich 8, 62-700 Turek.

 

 

3. PROGRAM

 

18 listopada 2017 r. godz. 9.00

3.1. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów

 

18 listopada 2017 r. godz. 10.00

3.2. Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szachach Błyskawicznych

 

18 listopada 2017 r. godz. 14.00

3.3. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich. Turniej FIDE

 

 

 

 4. ORGANIZATORZY

 

-          Starostwo Powiatowe w Turku,

-          Turkowskie Towarzystwo Szachowe "žTęcza" w Turku.

 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

5.1. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego Dzieci  Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Prawo startu maja uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów pozostajacy podczas trwania turnieju
pod opieka rodziców lub opiekunów po opłaceniu wpisowego, zgłoszone do 15.11.2017 r. Zgłoszeni po tym terminie moga zostać dopuszczeni do udziału w turnieju tylko pod warunkiem dostarczenia sprawnego sprzętu szachowego ( zegar + kpl. szachów ) podczas potwierdzenia zgłoszenia na sali gry.

 

5.2. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Błyskawicznych

W turnieju moga wystapić wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego, zgłoszeni do 15.11.2017 r.

 

5.3. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich. Turniej FIDE 

W turnieju moga wystartować wszyscy chętni bez względu na prezentowany poziom gry i przynależnosć klubowa. Jedynym wymogiem jest opłacenie wpisowego.

 

 

 6. PRZEPISY GRY, SYSTEM ROZGRYWEK

 

6.1. W "žXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Szachowym - TUREK 2017" obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach oraz niniejszego Regulaminu.

6.2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do sędziego głównego oraz organizatorów.

6.3.W ramach Festiwalu turnieje rozgrywane będa systemem szwajcarskim.

6.3.1. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów -“ 9 rund,
po 10 minut na zawodnika

6.3.2 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Błyskawicznych -“ 7 rund, po 5 minut
na zawodnika

6.3.3. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich -“ 9 rund, po 15 minut na zawodnika

6.4. Uczestnicy Otwartych Mistrzostw Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich podlegaja ocenie rankingowej FIDE.

 

7. PUNKTACJA

 

7.1. We wszystkich turniejach o kolejnosci zajętych miejsc decyduje :

      -     liczba zdobytych punktów,

-          wartosciowanie srednie Bucholtza,

-          liczba zwycięstw,

-          wartosciowanie pełne Bucholtza,

-          progress,

-          wynik bezposredniego pojedynku,

-          losowanie.

7.2. Miejsca kwalifikujace się do odbioru nagród nie moga być dzielone.

 

8. NAGRODY

 

8.1. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich oraz Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów  otrzymaja puchary.

8.2. W Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich i Szachach Błyskawicznych rozdane zostana nagrody finansowe. Wysokosć jak i podział nagród została opublikowana w komunikacie organizacyjnym Festiwalu.

8.3.W Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów uczestnicy otrzymaja nagrody rzeczowe i upominki (ilosć, w zależnosci od liczby startujacych, zostanie podana przed rozpoczęciem rozgrywek).

8.4. W Festiwalu zawodnik może zdobyć więcej niż 1 nagrodę.

 

 

9. USTALENIA KOŃCOWE

 

9.1. Zawodnicy nie zgłoszeni do 15.11.2017 r. z przyczyn organizacyjnych moga nie zostać dopuszczeni
do udziału w Festiwalu.

9.2. Wpisowe stanowi dochód Turkowskiego Towarzystwa Szachowego "žTęcza" w Turku.

9.3. Zawodnikom zgłoszonym w wyznaczonym terminie organizatorzy zapewniaja sprzęt szachowy, pozostali zobowiazani sa dostarczyć 1 kpl. (szachy + zegar) na 2 zawodników.

9.4. Interpretacja niniejszego "žRegulaminu" należy do Organizatorów.

9.5. Uczestnicy Festiwalu pokrywaja koszty udziału i ubezpieczenie we własnym zakresie.
 

 

 

PROGRAM

XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU SZACHOWEGO

TUREK 2017

 

 

¡                Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów [ P'™10]    

http:/

           turniej szwajcarski 9 rund      

18 XI 2017 r., godz. 9.00                               

¡                Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Błyskawicznych (P'™5)

http:/
18 XI 2017 r., godz. 10.00
turniej szwajcarski 7 rund

¡                Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich ( P'™15)

http:/

18 XI 2017 r., godz. 14.00
turniej szwajcarski  9 rund, turniej zgłoszony do FIDE

 ZGŁOSZENIA

Za posrednictwem strony internetowej festiwalu www.szachy.powiat.turek.pl, ewentualnie zgodnie z formularzem zgłoszenia do na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, Wydział Rozwoju i Edukacji, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, FAX 63 278 83 19
lub szachy@powiat.turek.pl do dnia 15.11.2017 r.

WPISOWE

Wpisowe proszę wpłacać na konto: TT Szach. "žTęcza" PKO BP o / Turek 38 1020 2762 0000 1002 0036 2095 z dokładnym opisem tytułu wpłaty

PUNKTACJA

W Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów, Otwartych Mistrzostwach Powiatu
Tureckiego w Szachach Błyskawicznych
oraz w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich
o kolejnosci zajętych miejsc decyduje:

- liczba zdobytych punktów,

- wartosciowanie srednie Bucholtza,

- ilosć zwycięstw,

- wartosciowanie pełne Bucholtza,

- progress.

 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy załatwiaja we własnym zakresie.

 

 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego
Dzieci  Szkół Podstawowych i Gimnazjów (P'™10) -“ 9 rund

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w mistrzostwach maja uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów pozostajacy podczas trwania turnieju pod opieka rodziców lub opiekunów. Zgłoszenia do dnia 15 XI 2017 r. Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie zostana dopuszczeni do gry tylko pod warunkiem dostarczenia sprawnego sprzętu szachowego ( zegar + kpl. szachów ) podczas potwierdzenia zgłoszenia na sali gry.

WPISOWE -  10 zł

NAGRODY - puchary, nagrody rzeczowe, upominki (w zależnosci od liczby uczestników)

                  - dodatkowe nagrody dla uczestników urodzonych do 2005 r. włacznie

 

 

 

 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Błyskawicznych (P'™5) -“ 7 rund

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W turnieju moga wystapić wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego.

Zawodnikom zgłoszonym do 15 XI 2017 r. organizatorzy zapewniaja sprzęt szachowy, pozostali zobowiazani sa dostarczyć 1 kpl. (szachy + zegar) na 2 zawodników.

 

WPISOWE - 20 zł

 

 

 

 

 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich (P'™15) -“ 9 rund

Turniej z ocena rankingowa FIDE

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W turnieju moga wystartować wszyscy chętni bez względu na prezentowany poziom gry i przynależnosć klubowa.
Jedynym wymogiem jest opłacenie wpisowego.

 

 

ZGŁOSZENIA

 

Ostateczne zamknięcie listy zgłoszeń nastapi w sobotę 18 XI 2017 r. o godz. 13.30.

 

WPISOWE   

Seniorzy - 30 zł,                                                                                         

Kobiety, juniorzy i zawodnicy powyżej 60 lat  - 20zł

 

                    

                                         

       

NAGRODY

 

 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szachach Błyskawicznych

 

 

1 M-ce - 300 zł                                        Nagrody rzeczowe dla najlepszego nienagrodzonego :

2 M-ce - 200 zł                                        - mieszkańca Powiatu Tureckiego

3 M-ce - 150 zł                                        - seniora powyżej 60 lat

4.M-ce -  100zł                                        - najlepszego zawodnika z R < 1801

5 M-ce - 100 zł                                        

6 M-ce -   50 zł                                       

 

                                                                                                                

                                                                 

                                                                 

                                                                 

 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szachach Szybkich

 

Nagrody rzeczowe dla najlepszego nienagrodzonego:

- mieszkańca Powiatu Tureckiego

- najlepszego juniora

- najlepszej juniorki

- najlepszej kobiety

- seniora powyżej 60 lat

- najlepszego zawodnika z R < 1801

 

Ponadto będa rozlosowane nagrody wsród wszystkich grajacych obecnych na ceremonii zamknięcia Festiwalu.

 

                                    

                                          

                                          

                                      

 

 

1   M-ce - 400 zł

2   M-ce - 300 zł

3   M-ce - 200 zł

4   M-ce - 150 zł

5   M-ce - 150 zł

6   M-ce - 100 zł

7   M-ce - 100 zł

8   M-ce - 100 zł

9   M-ce -   50 zł

10 M-ce -   50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWY RÓŻNE

 

 

 

1. Koszty uczestnictwa i ubezpieczenie zawodnicy i osoby towarzyszace pokrywaja we własnym zakresie.

2. Zakwaterowanie i wyżywienie.

Uczestnicy sa zobowiazani do rezerwacji noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.

koszt noclegu:

* hotel:

- pokój jednoosobowy od 59 zł do 120 zł ( za dobę ze sniadaniem)

- pokój wieloosobowy od 80 zł ( za dobę ze sniadaniem)

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce / dojazd i zakwaterowanie/.

*koszt wyżywienia:

- obiad dwudaniowy dla osoby dorosłej - 15 zł

- obiad dwudaniowy porcja dziecięca - 12 zł (istnieje możliwosć zakupu jednego dania -“ tj. zupa lub drugie danie)

- istnieje możliwosć zakupu: nugettsy, stripy, frytki.

Organizatorzy gwarantuja możliwosć wykupienia obiadów w Hostelu "Barbórka" dniu 18 XI 2017 r. pod warunkiem  otrzymania wczesniejszej, nie póŸniej jednak niż do dnia 14 XII 2016 r. deklaracji uczestnika zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej przesłanej droga elektroniczna na adres: szachy@powiat.turek.pl lub pisemnie na adres : Starostwo Powiatowe w Turku, Wydział Rozwoju i Edukacji, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Turku.

3. Wszystkim którzy dokonaja pisemnego zgłoszenia do 15 XII 2017, organizator zapewnia sprzęt szachowy.

4.Wszelkich dodatkowych informacji udziela Joanna Matusiak, 

tel. 63 222 32 57 w godz. 7:30 -15:30.

5. Ostateczna interpretacja komunikatu leży w gestii organizatorów.

6. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.szachy.powiat.turek.pl .

 

 

 

 


   

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje