Komunikat #104785


Memoriał szachowy im. St. Tusznickiego.
Zespół Szkół Technicznych w Płocku
18.11.2017
Sobota
tempo gry: 12'+5"na ruch
                            VII MEMORIAŁ im. ST. TUSZNICKIEGO - REGULAMIN
 
 
1. Cel turnieju

 • wspomnienie postaci Stanisława Tusznickiego 
 • popularyzacja szachów wsród dzieci, młodzieży 
 • integracja  srodowiska szachowego
 • promocja   "Siedemdziesiatki"
 

2. Organizatorzy

 •  ZST "Siedemdziesiatka" w Płocku
 •  Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiatki
 •  Koło szachowe "Szachowisko"
 •  Grzegorz Potkański - sympatyk szachów
 

3. Termin
 • 18.11. 2017r. godz. 9.30.
 

4. Miejsce turnieju

 • ZST "Siedemdziesiatka" w Płocku przy ul. Kilińskiego 4
 

5. System rozgrywek

 • system szwajcarski,  9 rund, tempo gry  12\'+5" na ruch 
 

6. Warunki uczestnictwa

 • turniej otwarty dla juniorów (do 18 lat),  wpisowe: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne -15zł, podstawówki -10zł.
 • zgłoszenie do turnieju:  przez witrynę internetowa http://www.chessarbiter.com/  lub telefoniczne pod nr 510 770 680 lub  na sali gry przed zawodami do godz. 9.20

 
7. Program turnieju

 •  zapisy  8.45-9.20
 •  odprawa techniczna i otwarcie turnieju 9.20
 •  I runda 9.30
 •  zakończenie turnieju ok.14.00

 
8. Informacje sędziowskie

 • wturnieju obowiazuja przepisy gry FIDE oraz aktualne   przepisy PZSzach
 • kryteria ustalania kolejnosci w zawodach:  liczba  zdobytych punktów następnie punktacja Buchholza  z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw,  progresja

 

9. Nagrody

 • wpisowe przeznaczone na nagrody finansowe, medale i dyplomy
 • I miejsce -100zł, II miejsce - 80zł, III miejsce - 60zł, IV miejsce - 40zł, V miejsce-20,VI miejsce -10zł
 • miejsca I-III pamiatkowe medale
 • nagrody nie sa łaczone
 • nagrody specjalne dla juniorów od przedstawiciela rodziny wspomnianego St. Tusznickiego
 • w klasyfikacji szkół (ponadgimnazjalne, gimnazja, podstawowe) I, II, i III miejsce - dyplomy

 

10. Inne Informacje

 • zawodnicy na czas turnieju ubezpieczaja się we własnym  zakresie
 • za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialnosci
 • dzieci uczestniczace w turnieju pozostaja pod opieka rodziców lub opiekunów
 • zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z akceptacja niniejszegoregulaminu
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
                                               
                                                 Z A P R A S Z A M Y - organizator oraz sędzia zawodów
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje