Komunikat #104783


IX Mistrzostwa Polski Ministrantów w Szachach - Turniej B
Starachowice ul. Krywki18 - Hotel Senator***
18.11.2017
Sobota
tempo gry: P'15

REGULAMIN

VIII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW

W SZACHACH 
Starachowice, 18 i 19 listopada 2017 roku 


1. Cel: 
- Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wsród ministrantów, 
- Popularyzacja sportu szachowego wsród ministrantów, 
- Integracja srodowisk katolickich w Polsce, 
- Promowanie idei Rycerzy Kolumba 
- Rozwój pozytywnych zainteresowań wsród młodzieży  
- Promocja Regionu Œwiętokrzyskiego i Miasta Starachowice, 
 
2. Patronat Honorowy: 
- Jego Ekscelencja Ksiadz Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik, 
- Wikariusz Biskupi Ks. Infułat Stanisław Pindera

- Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Andrzej Anasiak


3. Patronat 
- Marszałek Województwa Œwiętokrzyskiego  
- Prezydent Miasta Starachowice 

- Wojewoda Œwiętokrzyski

- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 w Starachowicach 
- "žKnC - Króluj nam Chryste" -“ ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów
 
 4. Patronat Medialny: 
Gosć Niedzielny

- Niedziela 
- Tygodnik Starachowicki 
- Gazeta Starachowicka, 
- Echo Dnia. 
- TV Starachowice

- "žKnC - Króluj nam Chryste" -“ miesięcznik ministrantów
 
4. Organizator: 
-
 Parafia MBNP w Starachowicach

- Katolicki Klub Szachowy GAMBIT 

- Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 w Starachowicach 

- Hotel Senator*** Konferencje & SPA
 
5. Termin i miejsce gry:

18 listopada 2017 roku -“ Mistrzostwa Polski Ministrantów w Szachach Szybkich

19 listopada 2017 roku -“ Mistrzostwa Polski Ministrantów w Szachach Błyskawicznych


Hotel Senator - 27-200 Starachowice, ul. Tadeusza Krywki 18,
 
6. Uczestnicy:
 Ministranci oraz Służba Liturgiczna Ołtarza z całej Polski
 
7. Zgłoszenia:
Do dnia 15 listopada 2017 roku pisemnie na adres: 
 
Katolicki Klub Szachowy GAMBIT, 27-200 Starachowice ul. Moniuszki 117 
lub; Tel.  602 770 251 
Poczta elektroniczna:    starachowice.szachy@interia.pl 

 W zgłoszeniu należy podać dane zawodników:
- nazwisko, imię, posiadany ranking szachowy, datę urodzenia zawodnika, parafię, (opcjonalnie -numer Rady Rycerzy Kolumba) 
 
W dniu zawodów należy dostarczyć listę startowa zawodników z danej parafii potwierdzona przez 

proboszcza parafii lub zawodnik powinien posiadać przy sobie ważna legitymację ministranta. 
 
8. System rozgrywek:
Rozegrane zostana odrębne turnieje w kategoriach wiekowych.


- Turniej  A    -“  ministranci (rocznik 1999 - 2002)
- Turniej  B    -“  ministranci (rocznik 2003 - 2006)

- Turniej C      ministranci (rocznik 2007 i młodsi)

 

Mistrzostwa w Szachach Błyskawicznych

Zawodnicy rozegraja 11 rund systemem szwajcarskim z tempem gry 5 min. na partię dla zawodnika.
O kolejnosci zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza: sredni Bucholtz; pełny Bucholtz; progres.

Zgłoszenia na miejscu przed odprawa techniczna sa możliwe w zależnosci od posiadanego 

sprzętu szachowego.

Mistrzostwa w Szachach Szybkich

Zawodnicy rozegraja 9 rund systemem szwajcarskim z tempem gry 15 min. na partię dla zawodnika.  
O kolejnosci zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza: sredni Bucholtz; pełny Bucholtz; progres. 

Zgłoszenia na miejscu przed odprawa techniczna sa możliwe w zależnosci od posiadanego 

sprzętu szachowego. 
 
9. Sędziowanie: 
 Obowiazuja przepisy zawarte w aktualnym kodeksie PZSzach. 
 
10. Wpisowe 

 

- Opłata startowa w Mistrzostwach w Szachach Szybkich 30 złotych od zawodnika,

- Opłata startowa w Mistrzostwach w Szachach Błyskawicznych 20 złotych od zawodnika,

Opłaty płatne w dniu zawodów. 

 

Jeżeli z parafii w Mistrzostwach bierze udział więcej niż 5 zawodników z danej parafii to wówczas opłata od każdego zawodnika obniżona jest o 5 zł w każdym dniu.
 
11. Ubezpieczenie i sprawy wychowawcze: 
 
- Wszyscy zawodnicy musza przebywać pod opieka pełnoletnich osób towarzyszacych, 
- Opiekę wychowawcza sprawuja podczas zawodów opiekunowie z parafii, 
- Za ubezpieczenie zawodników sa odpowiedzialne jednostki delegujace, 
- Za stan zdrowia zawodnika (zdolnosć do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegujaca, 
 
12. Nagrody:

12.1 Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych


MISTRZOSTWA POLSKI  MINISTRANTÓW INDYWIDUALNE 
W każdej grupie wiekowej: 
-  Za I miejsce: Tytuł Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa, 
- za II miejsce: Tytuł Wicemistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom,
- za III miejsce: Tytuł II Wicemistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom,

- wyróżnienia: statuetka + dyplom 
    - za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z kategoria szachowa od V do III włacznie  
    - za zajęcie I-III miejsce dla zawodników bez rankingu 
 
Pozostałe: 
- dla najmłodszego zawodnika: puchar  
- dla pozostałych pamiatkowy medal 

 
MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW DRUŻYNOWE 
Klasyfikacja parafii w każdej grupie wiekowej
- I miejsce: Tytuł Drużynowego Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii,  złote medale dla zawodników, 

- II miejsce: Tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, srebrne medale dla zawodników, 

- III miejsce: Tytuł Drużynowego II Wicemistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, brazowe medale dla zawodników, 
 
Pozostałe:

Każda z parafii otrzymuje pamiatkowy dyplom.
  
Nagrody sa łaczone!!! 

 

12.2 Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich


MISTRZOSTWA POLSKI  MINISTRANTÓW INDYWIDUALNE 
W każdej grupie wiekowej: 
- za I miejsce: Tytuł Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa, 
- za II miejsce: Tytuł Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa  
- za III miejsce: Tytuł II Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa  

- wyróżnienia: statuetka + dyplom 
    - za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z kategoria szachowa od V do III włacznie  
    - za zajęcie I-III miejsce dla zawodników bez rankingu 
 
Pozostałe: 
- dla najmłodszego zawodnika: puchar  
- dla pozostałych pamiatkowy medal 

 
MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW DRUŻYNOWE 
Klasyfikacja parafii w każdej grupie wiekowej
- I miejsce: Tytuł Drużynowego Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii,  złote medale dla zawodników, 

- II miejsce: Tytuł Drużynowego Vice-Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, srebrne medale dla zawodników, 

- III miejsce: Tytuł Drużynowego II Vice-Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, brazowe medale dla zawodników, 
 
Pozostałe:

Każda z parafii otrzymuje pamiatkowy dyplom.
  
Nagrody sa łaczone!!! 

13. Klasyfikacja Drużynowa:

 
- Drużyna, aby była klasyfikowana w danej grupie wiekowej musi się składać minimum z dwóch zawodników

 

- Każda parafia wystawia dowolna liczbę zawodników w każdym turnieju. 

 

Wyniki czterech najlepszych zawodników w każdej grupy wiekowej liczyć się będa do klasyfikacji drużynowej 

- Klasyfikacja drużynowa: 

¡             Suma punktów zdobyta przez zawodników 

¡             Punktacja pomocnicza : miejsce najlepszego zawodnika drużyny 

 

14. Program zawodów: 

18.11.2017 r. (sobota)

  9.00 - 10.30           - weryfikacja list startowych - sala Senatorska

10.30  - 10.50           - oficjalne otwarcie mistrzostw w Szachach Szybkich

11.00                         - rozpoczęcie turnieju (I runda)
12.30  - 13.15           - obiad -“ sala Bankietowa

17.15                          - przewidywane zakończenie rozgrywek
17.15  - 18.30           - kolacja integracyjna

18.30  - 19.15           - dekoracja zwycięzców   

19.15  - 19.25           - zakończenie mistrzostw w Szachach Szybkich

                       - 22.00            - możliwosć dla osób mieszkajacych w hotelu z bezpłatnego skorzystania z

                                            atrakcji hotelowych min. basenu

 

19.11.2017 r. (niedziela)

7.45 - 8.45                 - sniadanie  
8.10 - 8.45                 - weryfikacja list startowych -“ sala Senatorska

8.45 - 8.55                 - oficjalne otwarcie mistrzostw w Szachach Błyskawicznych

9.00                            - rozpoczęcie turnieju (I runda)

11.20                         - przewidywane zakończenie rozgrywek

11.20 - 12.00                        - obiad dla zawodników -“ sala Bankietowa
12.00 - 12.20           - przejazd do parafii MB Nieustajacej Pomocy

12.30 - 13.30            - Msza Œw. (uczestnicy mistrzostw moga służyć do Mszy Œw. jeżeli będa     

                                  posiadali własny strój liturgiczny)            

13.30 - 14.10            - dekoracja zwycięzców po Mszy Œw.  

14.10 - 14.15            - zakończenie mistrzostw

 

W trakcie zawodów do dyspozycji uczestników będzie sala Lustrzana w której serwowane będa napoje gorace i zimne.

 

15. Wyżywienie

 

18.11.2017 -“ Mistrzostwa w Szachach Szybkich

- Organizatorzy zapewniaja w ramach opłaty startowej napoje, obiad oraz kolacje

- Opłata dodatkowa za obiad lub kolację dla opiekuna -“ 20 zł

 

19.11.2017 -“ Mistrzostwa w Szachach Błyskawicznych
- Organizatorzy zapewniaja w ramach opłaty startowej napoje oraz obiad.

- Opłata dodatkowa za obiad dla opiekuna -“ 20 zł

 

Dodatkowo można będzie na miejscu zamówić posiłki. 
       
16. Noclegi

Istnieje możliwosć zarezerwowania noclegu w pięknym Hotelu Senator*** Konferencje&SPA  -

27-200 Starachowice, ul. Tadeusza Krywki 18, Tel./fax: (041) 274 03 90, http://www.h-s.pl/

 

Super promocja dla 50 pierwszych zgłoszonych zawodników (dofinansowanie z MSiT):

Pokój 2 osobowy ze sniadaniem -   35 zł/os za 1 dzień.

Pokój 2 osobowy ze sniadaniem -   70 zł/os za 2 dni. 

 

O możliwosci skorzystania z dofinansowania decyduje kolejnosć zgłoszeń.

Procedura rezerwacji:

1. Zgłaszamy mailowo lub telefonicznie rezerwacje -“ r.kaput@interia.pl, tel. 602 770 251

2. Organizator potwierdza rezerwacje

3. Wpłacamy opłatę za nocleg przelewem

 - Nr konta: 58 2130 0004 2001 0421 0274 0001

 - Bank: Volkswagen Bank

- Adresat: Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy "žGAMBIT"
                27-200 Starachowice ul. Moniuszki 117

- Tytuł: Opłata za nocleg podczas MPM-2017 (piatek, sobota) za (lista imienna uczestników)

 

Promocyjne ceny dla zawodników i osób towarzyszacych (zgłoszenie do organizatora):

Pokój 2 osobowy ze sniadaniem - 55 zł/os za 1 dzień.

Pokój 2 osobowy ze sniadaniem - 105 zł/os za 2 dzień. 

 

Do dyspozycji gosci możliwosć skorzystania z Centrum Termalnego, basenu, jacuzzi, sciany wspinaczkowej.

 

17. Parking

Parking strzeżony hotelowy opłata za 24 godziny -“ 10 zł

Parking nie strzeżony -“ obok hotelu znajduja się bezpłatne miejsca parkingowe

 

18. Uwagi:
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego.

 

Biuro Mistrzostw:   Roman Kaput  
tel.: 602 770 251    
e-mail: starachowice.szachy@interia.pl 
https://www.facebook.com/pages/Katolicki-Klub-Szachowy-Gambit


 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Mistrzostwa Polski Ministrantów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych -“ 2017

 

.................................................................................................................................... 
Nazwa Parafii   

 

.................................................................................................................................... 
Diecezja   

 

Lp.

Nazwisko i Imię 

Posiadany ranking  

Grupa  turniejowa   

Data urodzenia

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

      Oswiadczam, że zgłoszeni chłopcy sa ministrantami (kandydatami na ministrantów), a zgłoszone dziewczęta należa do Liturgicznej Służbie Ołtarza.

 

 


                               .............................................................
                                  Podpis Proboszcza i Pieczęć Parafii

 

 

 

 

W kawiarni

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje