Komunikat #104780


IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Świeckiego w Szachach Szybkich - Turniej A
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach koło Świecia
18.11.2017
Sobota
tempo gry: andrzej.075@o2.pl

IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Œwieckiego w Szachach Szybkich  -  

Czaple, dnia 18.11.2017 r.

1.Organizatorzy:

*        Andrzej Lesniak-kierownik zawodów , tel. 506-913-301

*        Szkoła Podstawowa w Czaplach

*        Powiat Œwiecie

 2. Cel imprezy

*        Popularyzacja "królewskiej gry" wsród dzieci, młodzieży, dorosłych

*        Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach

*        Podnoszenie umiejętnosci szachowych uczestników

*        Promocja regionu

 3.Termin i miejsce:

*        18.11.2017 r. - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego                      w Czaplach koło Œwiecia , 86-100 Œwiecie

*        Zapisy 8:50 do 9:50

*        I runda -“ 10:00

*        Zakończenie turnieju ok. godz. 15:30 (po 5 rundzie przewiduje się ok. 30 minutowa przerwę)

 4. System rozgrywek:

*        Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo 15 minut na rundę dla zawodnika , w dwóch grupach :

-        Turniej OPEN A - wszyscy chętni szachisci z kraju i z zagranicy,

-        Turniej B - juniorzy do 1900 PZSzach i seniorzy do 1400 PZSzach.

 5. Wpisowe i zgłoszenia:

*        Dzieci, młodzież w grupach A i B - 15 zł ,seniorzy w grupie A i B -“ 20 zł. Emeryci, rencisci ( roczni 1957 i starsi -“ 15 zł).Wpisowe przyjmowane będzie w dniu  turnieju na sali gry.

*        Zgłoszenia do turnieju będa przyjmowane do 16.11.2017 r. na adres mailowy sędziego głównego Jarosława WIŒNIEWSKIEGO: 76jarwis@gmail.com lub kierownika zawodów Andrzeja LEŒNIAKA: andrzej.075@o2.pl , jak też telefonicznie 506-913-301 lub online  na stronie  http://www.chessarbiter.com/. Zgłoszenia po wyznaczonym terminie - 50% wyższe wpisowe.

 6. Klasyfikacja:

*        Miejsca w turnieju ustalane sa na podstawie zdobytych punktów, liczac 1 pkt za wygrana, 0,5 pkt za remis  i 0 pkt za przegrana. W razie równosci decyduje wartosć Bucholza sredniego i pełnego, liczba zwycięstw.

 7. Nagrody:

*        Grupa A - pierwsze trzy osoby otrzymaja nagrody finansowe ,                   I m-ce puchar  - 250 zł, II m-ce - 150 zł, III m-ce -“ 100 zł (przy co najmniej 30 zawodnikach), a kolejni uczestnicy nagrody rzeczowe lub upominki. Osobna klasyfikacja do lat 18 i kategoria kobiet. W przypadku większej liczby zawodników ilosć nagród finansowych zostanie zwiększona. 

*        Grupa B - Pierwsze trzy osoby do lat 12 i 18 otrzymaja puchary, przeprowadzona zostanie klasyfikacja z podziałem na juniorki i juniorów. Najwyżej sklasyfikowany senior otrzyma puchar. Wszyscy uczestnicy otrzymaja nagrody rzeczowe i pamiatkowe  dyplomy.

8. Postanowienia końcowe:

*        Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Za opiekę, stan zdrowia oraz ubezpieczenie  zawodników  odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujacy zawodnika do udziału w turnieju.

*        Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczacych regulaminu.

*        W turnieju obowiazuja aktualne przepisy Kodeksu Szachowego, dotyczace szachów szybkich.

*        Zgłaszajac się do turnieju, zawodnicy wyrażaja zgodę na fotografowanie ich wizerunku, w celu sporzadzenie fotorelacji z imprezy.

 

*        W zawodach nie będa brane pod uwagę przepisy znowelizowanego Kodeksu Szachowego, dotyczace Aneksu A (Szachy Szybkie) z punktów A.2 oraz A.3.2.

 

* Dla zawodników i opiekunów organizator zapewnia ciepłe napoje i drobny poczęstunek.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Kujawsko-pomorskie


Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje