Komunikat #104774


I Otwarte Mistrzostwa gm, Chełmiec o Puchar Wójta gr-A Rocznik 2007 i Młodsi.
Chomranice,Szkoła Podstawowa.
18.11.2017
Sobota
tempo gry: P'15
 

I Otwarte Mistrzostwa Szachowe o Puchar Wójta Gminy Chełmiec 1. Cel turnieju:- promowanie gry w szachy wsród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Chełmiec, a także osciennych gmin

- podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży

- popularyzacja szachów, rozwijanie zainteresowań szachowych

- wymiana doswiadczeń i doskonalenie umiejętnosci gry w szachy 1. Termin i miejsce :

Turniej odbędzie w dniu 18.11.2017r. w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej im.Œw. Jana Pawła II w Chomranicach, 33-394 Chomranice 12.


Godz. -“ 9
00sprawdzanie i korekta lisy startowej.

Godz. -“ 930pierwsza runda.

Zawodnicy, którzy się spóŸnia moga być dopuszczeni od drugiej rundy.

Zawodnicy rywalizować będa o Puchar Wójta Gminy Chełmiec p.Bernarda Stawiarskiego. 1. Organizator:

- Organizatorami turnieju sa: Szkoła Podstawowa w Chomranicach, Gminny Klub Sportowy Iskry Chełmiec, Wydział Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec.

Patronem imprezy jest Wójt Gminy Chełmiec.

 

 1. Uczestnictwo:

W Turnieju uczestniczyć moga wszystkie chętne osoby po wczesniejszym zgłoszeniu (do wyczerpania miejsc). Udział w turnieju jest bezpłatny. 1. Grupy Turniejowe:

- rocznik 2007 i młodsi (do 10 lat)

- rocznik 2002-2006 (do 16 lat)

- Open: rocznik 2001 i starsi. 1. Prowadzenie, organizacja turnieju.

Grzegorz Jędrzejas, Witold Majerski. 1. Sędziowanie: Stanisław Gamoń -“ Tel. 504553958 1. System rozgrywek:

System szwajcarski na dystansie 7 rund, 15 minut dla zawodnika.

Punktacja: 1 pkt za zwycięstwo, 0,5 za remis, 0 za porażkę. 1. Zapisy

Zapisy do każdego Turnieju przyjmowane będa poczta elektroniczna na adres: zschomranice@wp.pl tel.018 443 36 13 lub na stronie internetowej www.chessarbiter.com
do dnia poprzedzajacego turniej do godz 20.00, ewentualnie do wyczerpania miejsc (po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń). W zgłoszeniu należy koniecznie podać: Imię, Nazwisko, Data urodzenia. W dniu turnieju zawodnik może nie zostać zapisany do zawodów. 1. Nagrody:

Informacja o nagrodach w każdym z turniejów, przekazana zostanie przed jego rozpoczęciem na odprawie technicznej.

Nagrody odbierane sa wyłacznie osobiscie w czasie dekoracji końcowej turnieju.

W przypadku nieobecnosci nagroda przechodzi dla kolejnej osoby w klasyfikacji. 1. Sprawy różne:

Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

Osoby niepełnoletnie podczas trwania Turnieju znajduja się pod stała opieka rodziców lub opiekunów. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas zawodów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania Turnieju.

W każdym Turnieju Cyklu obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego. Decyzje sędziego podczas trwania turnieju sa ostateczne.

Organizator, zastrzega sobie możliwosć wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.Biorac udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w zwiazku z realizacja turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporzadzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dŸwiękowymi) zarejestrowanymi w zwiazku z turniejem,

c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będa u organizatorów


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Małopolskie


Małopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje