Komunikat #104773


Drużynowe Rozgrywki Juniorów o Puchar Dors-Klimczok 2017r.
Ruda Ślaska, Dabrowa Górnicza, Imielin
18.11.2017 - 20.01.2018
tempo gry: P'60

Regulamin

Drużynowych Rozgrywek Juniorów o Puchar Dors-Klimczok 2017r.

 

1. Organizator

-          MKSz Diagonalia Imielin

-          KS DORS Ruda Œlaska 

2. Współorganizator

-          Stowarzyszenie Odkrywamy Talenty

 

2. Cel

Wyłonienie mistrza Drużynowych Rozgrywek Juniorów na 2017 rok.

Stworzenie rozgrywek juniorskich zastępujacych rozgrywki IV Ligi Juniorów.

Popularyzacja Królewskiej Gry wsród dzieci i młodzieży

 

3.  Termin i miejsce

18.11.2017 r. Ruda Œlaska, ul. Powstańców 2  ( rundy: 1,2,3)

16.12.2017 r. Dabrowa Górnicza ( rundy: 4,5,6)

Termin będzie ustalony póŸniej - Imielin, Dom Kultury "žSokolnia", ul. Imielińska 29 ( rundy: 7,8,9)

 

Odprawa techniczna o godz. 9.30.      

 I  runda godz. 10.00        18.11.2017

 

4. System rozgrywek

1. Drużynowy turniej szachowy, grany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, w przypadku małej ilosci drużyn system kołowy lub dwukołowy.

2. Tempo gry 30 min.+ 30 s. na zawodnika.

3. Skład drużyny: szescioosobowy w tym na szachownicy szóstej dziewczyna

 

5. Uczestnictwo

W Rozgrywkach udział moga wziać drużyny, które wypełnia formularz zgłoszeniowy.

Każdy klub, szkoła, stowarzyszenie, swietlica lub inna organizacja może wystawić dowolna ilosć drużyn.

W przypadku dużej ilosci zgłoszeń organizator może odmówić uczestnictwa ze względu na ograniczenia lokalowe.

Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek nie musza  posiadać licencji zawodniczych i nie musza być zarejestrowani w klubie.

 

6.     Zgłoszenia do udziału w Drużynowych Rozgrywkach Juniorów.

Wszystkie organizacje które zgłosza się i potwierdza udział w mistrzostwach droga elektroniczna do dnia 15.11.2017 r. na adres Sędziego Głównego Mistrzostw

e-mail: maciejpawel.janiszewski@gmail.com oraz podadza składy do 15.11.2017r.

 

7. Skład drużyny i przepisy techniczne

7.1.Drużyna składa się  z 6 zawodników (minimum 1 zawodniczka) posiadajacych obywatelstwo polskie.

7.2.Dopuszcza się zawodników z rankingiem do II kategorii szachowej oraz 14 roku życia.

7.3.Do drużyny można zgłosić dowolna liczbę zawodników i zawodniczek rezerwowych.

7.4.Kolejnosć zawodników podana w składzie, zweryfikowana w dniu odprawy technicznej nie może ulec zmianie w czasie zawodów.

7.5.Juniorka może być zgłoszona na szachownicę juniora, ale bez prawa gry na szachownicy juniorki.

 

8. Kapitan drużyny

Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez organizację.

W czasie gry zawodnik ma prawo, w obecnosci sędziego, zapytać kapitana czy może przyjać propozycję remisu lub czy może zaproponować remis przeciwnikowi. Kapitan odpowiada "žtak" lub "žnie". inne kontakty, w czasie gry sa zabronione.

 

9. Punktacja i ocena wyników

9.1.    Ocena wyników

O miejscu drużyny w tabeli końcowej decyduja:

a.    suma punktów meczowych

b.    suma małych punktów

c.    bezposredni pojedynek

d.    suma punktów uzyskanych na szachownicach zaczynajac od pierwszej

Małe punkty stanowia wyniki uzyskane na poszczególnych szachownicach liczac:

a.    1 pkt. za zwycięstwo lub otrzymany walkower

b.    0,5 pkt. za remis,

c.    0 pkt. za porażkę lub oddany walkower

Punkty w meczach oblicza się następujaco:

a.    2 pkt. za zwycięstwo w meczu

b.    1 pkt. za remis w meczu

c.    0 pkt. za porażkę w meczu

Kolejnosć miejsc na szachownicy ustala się wg następujacych kryteriów:

a.    liczba zdobytych punktów

b.    wynik %

c.    ranking sredni przeciwników

d.    ranking uzyskany przez zawodnika

e.    miejsce drużyny

Zawodnika ocenia się na szachownicy, na której rozegrał więcej niż 50% partii,
z uwzględnieniem wyników z innych szachownic, jeżeli na szachownicach rozegrał tyle samo partii będzie oceniany na niższej szachownicy.

 

9.2        W Drużynowych Rozgrywkach Juniorów obowiazuje kodeks szachowy z 2009 roku z póŸniejszymi uaktualnieniami.

 

 

10.  Nagrody

10.1.  Zwycięzca Drużynowych Rozgrywek otrzymuje tytuł drużynowego mistrza juniorów na 2017  rok.

10.2.  Cztery najlepsze drużyny otrzymuja puchary i dyplomy.

10.3.    Najlepsi na poszczególnych szachownicach, dyplomy.

 

 

11. Komisja sędziowska i jej obowiazki

11.1.                Zawody prowadzić będzie sędzia  główny turnieju - Maciej Janiszewski oraz sędzia

Kornelia Tryjańska

11.2.        Decyzje sędziego głównego sa ostateczne podczas trwania zawodów.

Odwołanie od nich można składać do 3 dni po zawodach do Kolegium Sędziów SZSzach w sprawach przepisów gry.

 

12. Finansowanie

12.1.          Wszelkie koszty zwiazane z  organizacja turnieju ponosza organizatorzy . 

12.2.          Opłatę klasyfikacyjna za zgłoszonych zawodników do turnieju ponosza drużyny (opłata 1 zł od zawodnika)

 

13. Inne ustalenia

13.1.        Zespoły reprezentujace jeden klub spotykaja się w pierwszych rundach.(system kołowy)

13.2.        Za wszelkie ubezpieczenia zawodników odpowiedzialne sa jednostki delegujace.

( Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. rozdział 10. Art. 52 p. 2 ).

13.3.        Za stan zdrowia zawodników ( zdolnosć do udziału w zawodach) odpowiada  

jednostka delegujaca.

13.4.        Kierownik i kapitan drużyny sa odpowiedzialni za zachowanie się zawodników.

13.5.  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego zawodów.

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje