Komunikat #104772


Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza oddziałów Gimnazjalnych w szachach szybkich
Warszawa-Wesoła Gimnazjum 119 ul.Klimatyczna 1
18.11.2017
Sobota
tempo gry: P'15

 

 

 

REGULAMIN

 Drużynowych Mistrzostw Mazowsza Oddziałów  Gimnazjalnych w Szachach Szybkich

Warszawa-Wesoła, 18.11.2017

 

 

I. Cele

¡        Popularyzacja szachów wsród dzieci i młodzieży na Mazowszu.

¡        Wyłonienie Drużynowego Mistrza Mazowsza Oddziałów Gimnazjalnych.

 

II. Organizatorzy:

                 UKS "žGambit"- Wesoła, Mazowiecki Zwiazek Szachowy

 

III. Termin i miejsce:

              18.11.2017r w godz. 10.00 - 17.00, Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa -“Wesoła.

 

IV. Warunki uczestnictwa

  • W turnieju moga wziać udział drużyny reprezentujace mazowieckie  Odziały  Gimnazjalne przy szkołach podstawowych i licealnych, które zgłosza się na adres e-amil agabr@poczta.onet.pl do dnia  08.11.2017 i opłaca wpisowe w wysokosci 100 zł od drużyny (płatne w dniu rozgrywek). Zgłoszenia imienne składu zawodników dokonujemy do dnia 12 listopda.

Zgłoszenia drużyn po terminie będa możliwe ale wpisowe zwiększy się i wyniesie  120zł, a w dniu zawodów 150zł. Zgłoszenia nowych drużyn po terminie od 08.11.2017 oraz w dniu zawodów będa przyjmowane tylko po wczesniejszym uzgodnieniu z sędzia głównym.

 

¡         Wszyscy zawodnicy drużyny musza być uczniami oddziału który reprezentuja. Zawodnicy powinni zabrać na zawody legitymacje.

     Uczniowie Oddziałów Gimnazjalnych nie moga być dołaczani do zespołów szkół podstawowych i licealnych.

¡         Jedna szkoła może wystawić maksymalnie 3 drużyny.

¡         Konieczne potwierdzenie obecnosci w dniu zawodów 18.11.2017 w godz. 8.30 - 9.30 oraz wypełnienie formularza zgłoszenia drużyny do zawodów.

¡         Udział w turnieju wiaże się z akceptacja regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów, Partnerów i Sponsorów Turnieju.

 

V. Finansowanie

 

¡         Koszty organizacji zawodów ponosi organizator.

¡         Koszty uczestnictwa w zawodach ponosza zawodnicy.

 

VI. Składy drużyn

  • Drużyna składa się z 4 zawodników: w tym minimum z jedna dziewczynka i minimum jednym chłopiecem
  • Drużyna może wystapić w 3 osobowym składzie.
  • Na szachownicy czwartej musi występować zawodniczka.
  • Na szachownicy 1-3 może zostać zgłoszona dziewczynka, jednakże pozbawia ja to prawa gry na szachownicy 4 dla dziewczynek.

¡         Zgłoszenia składu zawodników dokonujemy przez internet: agabr@poczta.onet.pl. Zawodników zgłaszamy według numerów  szachownic na których będa grali.

¡         Na 3 dni przed zawodami można będzie jeszcze dokonać zmiany składu lub kolejnosci zawodników.

¡         Kolejnosć zawodników w drużynie zgłoszona poprzez wypełnienie druku w dniu zawodów, musi być zgodna z kolejnoscia w zgłoszeniu internetowym.

¡         Drużyna może zgłosić  jednego rezerwowego zawodnika który będzie mogł zagrać na 3 szachownicy oraz jedna rezerwowa zawodniczkę przypisana do 4 szachownicy.

¡         W dniu zawodów, ale przed ich rozpoczęciem, można będzie warunkowo dopisać nowego zawodnika, pod warunkiem, że którys z wczesniej zgłoszonych nie przyjedzie na zawody.

¡         Kolejnosć drużyn przed pierwsza runda ustala się na podstawie srednich rankingów PZSzach. Podstawa  Rankingu jest Centralny Rejestr PZSzach lub wpis w legitymacji szachowej.

¡         Zmianę składu drużyny w trakcje turnieju należy podać sędziemu najpóŸniej na 2 minuty przed rozpoczęciem kolejnej rundy, wypełniajac druk zgłoszenie składu na rundę.

¡         W przypadku niezgłoszenia zmiany składu drużyny, obowiazuje skład podstawowy.

¡         W przypadku rundy pierwszej -“ jesli drużyna nie zgłosi inaczej to zagra skład podstawowy, to jest złożony z zawodników znajdujacych się w głównym zgłoszeniu na miejscach 1-3 oraz najwyżej zgłoszonej dziewczynki.

¡         Zawodnik nie może być zgłoszony do więcej niż jednej drużyny.

¡         Warunkowo może zostać  dopuszczona  drużyna 2 osobowa. Tryb warunkowy oznacza brak mozliwosci zdobycia medali indywidualnych i drużynowych przez zawodników.

 

 

VII. System i tempo gry

 

¡ Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund.

¡ Tempo gry 15 min dla zawodnika.

 

 

VIII. Kolejnosć miejsc drużynowa

 

¡               Suma punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny.

¡               Duże punkty meczowe.

¡               Suma punktów na pierwszej szachownicy

¡               Suma punktów na czwartej szachownicy

¡               Suma punktów na drugiej szachownicy

 

 

IX. Kolejnosć miejsc indywidualna

Zawodnik jest klasyfikowany na najniższej z szachownic na których wystapił.

Kolejnosć miejsc na szachownicach ustala się według następujacych kryteriów:

•        liczba zdobytych punktów,

•        miejsce drużyny.

 

X. Nagrody i wyróżnienia

Zwycięska Szkoła otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Mazowsza Oddziałów Gimnazjalnych  w Szachach Szybkich.

Drużynowo

  I  miejsce:  Puchar  +  medale + dyplom + upominek

 II  miejsce:  Puchar  +  medale + dyplom+ upominek

III  miejsce:  Puchar  +  medale + dyplom+ upominek

 

- Indywidualnie na każdej szachownicy

   I   miejsce: medal + upominek

  II   miejsce: medal + upominek

 III   miejsce: medal. + upominek

 

XI. Informacje techniczne

 

¡         Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry FIDE dla szachów szybkich.

¡         Na nieparzystych szachownicach kolorem białym graja zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny graja kolorem czarnym).

¡         Każda drużyna wyznacza kapitana drużyny, który jest odpowiedzialny za wypełnienie protokołu meczowego, oraz zgłoszenia składu drużyny.

¡         Kapitanem drużyny może być : opiekun lub zawodnik.

¡         Wyniki meczu należy zgłasić do sędziego głównego bezposrednio po meczu. Za zgłoszenie wyników odpowiedzialny jest kierownik drużyny grajacej na pierwszej szachownicy białymi.

¡         Przybycie do stolika z opóŸnieniem większym niż 15 min powoduje przegrana.

 

¡         Jesli w trakcie turnieju  w wyniku różnych nieprzewidzianych zdarzeń w  drużynie zostanie tylko dwóch grajacych zawodników to taka drużyna będzie mogła kontynuować zawody w trybie warunkowym co oznacza brak mozliwosci zdobycia medali  indywidualnych i drużynowych przez zawodników tej szkoły.

Jesli ilosć zgłoszonych oddziałów będzie mniejsza niż 8 to drużyny moga zostać dołaczone do grupy Szkół Ponadpodstawowych ale otrzymaja oddzielne puchary i medale.

¡         Program zawodow może ulec niewielkiemu opóŸnieniu.

¡         Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

¡         Decyzje sędziego Głównego sa ostateczne.

 

XII. Ustalenia końcowe

¡         W czasie zawodów będzie możliwosć odpłatnego zjedzenia dwu-daniowego obiadu w cenie 16 zł.

§        Warunkiem zakupienia jest zgłoszenie na e-mail agabr@poczta.onet.pl ilosci chętnych na zjedzenie obiadu w terminie do 11 listopada

§         Obowiazuje zmiana obuwia. Istnieje możliwosć zakupienia  ochraniaczy na obuwie w automacie.

¡         Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczaja się we własnym zakresie.

¡         Osoby niepełnoletnie przebywaja pod opieka i na odpowiedzialnosć rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich).

¡         Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialnosć za szkody materialne wyrzadzone przez ich zachowanie.

¡         Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczacych bezpieczeństwa przeciwpożarowych, oraz zasad bezpieczeństwa i porzadku.

¡         Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolnosć do udziału w zawodach odpowiada delegujaca szkoła.

¡         Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

      

                        Dyrektor Turnieju                                            Sędzia Główny

                        Teresa Osypiuk                                       IA Agnieszka Brustman

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje