Komunikat #104752


Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych
SSM Brzesko
17.11.2017
Piątek
tempo gry: P'15

Licealiada Młodzieży

 SZACHY  DRUŻYNOWE

Brzesko, 26.10.2016

 

 

1.   Organizator
Starostwo Powiatowe w Brzesku.

2.  Cel
Wyłonienie najlepszych drużyn szachowych powiatu brzeskiego w szachach szybkich. Najlepsza drużyna będzie reprezentować powiat brzeski w Licealiadzie Małopolskiej.

3.  Miejsce i termin zawodów

   Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku, ul. Piastowska 2 B,
26 paŸdziernika 2016 r., godz. 8.30.

4.  Sposób przeprowadzenia zwodów

   Zawody rozgrywane będa tylko w formie drużynowej, systemem szwajcarskim na dystansie 5-7 rund lub kołowym w przypadku mniejszej ilosci szkół.
Tempo gry
15 minut na partię dla zawodnika.

5.  Punktacja

   O miejscu drużyny decyduje kolejno:

punkty duże (meczowe 2, 1, 0),

suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana - 1 pkt; remis - 0,5 pkt, przegrana - 0 pkt),

wynik bezposredniego spotkania,

lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.

Punktacji indywidualnej nie prowadzi się.

6.  Warunki uczestnictwa

   Prawo gry w turnieju Licealiady maja uczniowie (uczennice) szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego (drużynę stanowia uczniowie jednej szkoły urodzeni w 1997 i młodsi, drużyna składa się z 4 osób: - I szachownica - chłopiec lub dziewczyna -“ II szachownica - chłopiec lub dziewczyna - III szachownica - chłopiec lub dziewczyna - IV szachownica -“ dziewczyna; skład i kolejnosć zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek; na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna; skład drużyny obowiazuje przez cały turniej). Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest elektroniczne zgłoszenie uczestników przez Powiatowy SZS (lub Powiatowego koordynatora) na adres organizatora finałów, a także poprzez system SRS (www.srs.szs.pl) oraz okazanie organizatorowi przed zawodami własnej legitymacji szkolnej. Można się zgłaszać również poprzez serwis szachowy:

   http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/tdr_5830/.

   Osoby, które nie dopełnia tego warunku moga być dopuszczone do gry wyłacznie od drugiej rundy. Proszę pamiętać o zgłoszeniu także przez https://srs.szs.pl/system/.

7.  Uwagi końcowe

   W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem obowiazuja przepisy:

n Kodeksu Szachowego PZSz.

  n Regulaminu Ogólnego "žMałopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego SZS".

  n Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

  n Zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Małopolskie


Małopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje