Komunikat #104536


Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów OOM'2018 - D11
Wasilków
19.09.2017 - 24.09.2017
tempo gry: 90' + 30'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - REGULAMIN

ELIMINACJI MIDZYWOJEWDZKICH STREFY PODLASKO-LUBELSKIEJ

DO FINAW MISTRZOSTW POLSKI MODZIKW

I MISTRZOSTW POLSKI JUNIORW MODSZYCH W SZACHACH

 

1.   Cel

·        Wyonienie zawodnikw awansujacych do Finaw Mistrzostw Polski Modzikw i Mistrzostw Polski Juniorw Modszych.

·        Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wsrd modziey.

·        Umoliwienie zawodnikom zdobywania wyszych kategorii szachowych.

2.      Organizator

·       Podlaska Federacja Sportu w Biaymstoku ul. Sobieskiego 24

·       Podlaski Zwiazek Szachowy w Biaymstoku ul. agodna 10

tel. 85 664 46 82, www.podlzwszach.net

·       Sdzia gwny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl 

3.  Finansowanie

·       Urzad Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego

·       Podlaski Zwiazek Szachowy w Biaymstoku

4.  Termin i miejsce

·         18-24 wrzesnia 2017 roku

·         Kompleks Hotelowy Nad Zalewem

Wasilkw k. Biaegostoku, ul. Biaostocka 94, tel. 85 718 52 40, fax 85 718 55 11

http://www.nadzalewem.jard.pl/ e-mail: nadzalewem@jard.pl 

5.  Uczestnictwo

·        Prawo startu maja obywatele polscy oraz obywatele pastw UE zamieszkujacy w Polsce.

·        Zawodnik posiadajacy ju uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych, przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w ktrej startuje (zwiksza limit awansujacych o jedno miejsce) i awans do finau musi sobie ponownie wywalczy.

·        Warunkiem dopuszczenia do zawodw jest okazanie przed odprawa techniczna legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tosamosci oraz posiadanie wanej licencji zawodniczej PZSzach.

·        Zawodnik moe wystapi tylko w jednych eliminacjach strefowych. Pojawienie si tego samego zawodnika w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreslenie go z listy startowej.

6.   System rozgrywek

·        Zawody zostana rozegrane w szesciu oddzielnych grupach:

ü  chopcy do lat 9 (rocznik 2008 i modsi);

ü  dziewczta do lat 9 (rocznik 2008 i modsze);

ü  chopcy do lat 11 (roczniki 2006 i 2007);

ü  dziewczta do lat 11 (roczniki 2006 i 2007);

ü  chopcy do lat 13 (roczniki 2004 i 2005);

ü  dziewczta do lat 13 (roczniki 2004 i 2005).

·        Nie bda aczone turnieje w rnych grupach wiekowych w przypadku mniejszej liczby zawodnikw.

·        Przy minimum 13 startujacych zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

·        Dla 11-12 zawodnikw system rozgrywek okresli sdzia gwny.

·        W przypadku, gdy zgosi si 7-10 zawodnikw obowiazuje system koowy.

·        W przypadku, gdy zgosi si 5-6 zawodnikw obowiazuje system dwukoowy.

·        W przypadku, gdy zgosi si 3-4 zawodnikw obowiazuje system trzykoowy.

·        W trakcie zawodw rozgrywanych systemem koowym wskazane jest, eby - jeeli to moliwe - zawodnicy z tego samego klubu spotkali si w poczatkowych rundach (czsciowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejnosci rund).

7. Tempo gry

·        Po 90 minut na caa parti dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na kady ruch od poczatku partii.

8.   Ocena wynikw

·        W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejnosci miejsc decyduje:

ü  suma zdobytych punktw,

ü  wartosciowanie srednie Buchholza,

ü  wartosciowanie pene Buchholza,

ü  liczba zwycistw,

ü  wynik bezposredniej partii midzy zainteresowanymi zawodnikami,

ü  ranking sredni przeciwnikw.

·        W przypadku systemu koowego lub wielokoowego, o kolejnosci miejsc decyduje:

ü  liczba zdobytych punktw,

ü  punktacja Sonnenborna-Bergera,

ü  rozszerzony system Koyi,

ü  liczba zwycistw,

ü  wynik bezposredniej partii.

·        W przypadku braku rozstrzygnicia na podstawie powyszych kryteriw o awansie do rozgrywek finaowych zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sdziego gwnego; inne lokaty bda dzielone.

9.  Awanse do finaw Mistrzostw Polski Modzikw i Juniorw Modszych

·        Awans w grupach do lat 9 uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodnikw.

·        Awans w pozostaych grupach uzyskuja po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.

·        Awansu nie uzyskuja zawodnicy, ktrzy nie ukoczyli turnieju.

10.  Sdziowanie

·       W zawodach obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

·       Mistrzostwa prowadzi sdzia gwny, posiadajacy minimum klas pastwowa, przy pomocy sdziw  asystentw, posiadajacych co najmniej II klas sdziowska.

·       Sdziego gwnego wyznacza organizator.

·       Sdziw asystentw wyznacza sdzia gwny, w porozumieniu z organizatorem.

·       Wszyscy sdziowie musza posiada aktualna licencj sdziowska oraz opat roczna uprawniajaca do sdziowania zawodw w danym roku.

·       Od decyzji sdziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwoania si do sdziego  gwnego.

·       Decyzje podjte przez sdziego gwnego sa ostateczne. Suy od nich jedynie zaalenie do  Kolegium Sdziw Podl. Zw. Szach.

·        Zawodnicy nie musza potwierdza swojego udziau przed zawodami.

·       Kady zawodnik, ktry pojawi si przy szachownicy (stoliku) z opnieniem wikszym ni 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczcia rundy, przegrywa parti.

·       W Mistrzostwach obowiazuje zakaz zgadzania si na remis przed wykonaniem 40 posunicia  czarnych. Zawodnicy amiacy zakaz bda karani poraka. Zawodnik, ktremu zaproponowano  remis przed 40. posuniciem czarnych powinien przywoa sdziego. Jego przeciwnik powinien zosta ukarany zgodnie z przepisami gry.

·       Obowiazuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunicia. Z prowadzenia zapisu zwolnieni  sa zawodnicy urodzeni w 2010 roku i modsi; sdzia zmniejsza im czas do 20 minut na caa parti i  dodatkowo po 20 sekund na kady ruch od poczatku partii.

·       Wszystkie grupy Mistrzostw sa zgoszone do oceny rankingowej FIDE.

·       Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie bda wycofani z turnieju.

11. Nagrody i wyrnienia

·       Puchary i medale za miejsca I-III.

·       Nagrody rzeczowe za miejsca I-VI.

·       Dyplomy dla wszystkich uczestnikw.

12.  Zgoszenia:

·       Zgoszenia udziau dokonuja kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sdziego gwnego w terminie do dnia 10 wrzesnia 2017 roku.

·       Zgoszenia mona dokona na stronach turniejowych poszczeglnych grup:

ü  chopcy do lat 09                - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4656/

ü  dziewczta do lat 09           - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4657/

ü  chopcy do lat 11                - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4658/

ü  dziewczta do lat 11           - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4659/

ü  chopcy do lat 13                - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4660/ 

ü  dziewczta do lat 13           - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4661/

13.  Finansowanie:

·       Koszty organizacji ponosi organizator.

·       Koszty uczestnictwa ponosza kluby delegujace zawodnikw lub rodzice.

·       Opata startowa wynosi 60 z od zawodnika.

·       Opata rankingowa wynosi 20 z od zawodnika.

·       Opat startowa i rankingowa naley wpaci na konto Podlaskiego Zwiazku Szachowego (Bank Pekao SA nr 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891) do dnia 10 wrzesnia 2017 r.

·       W przypadku rezygnacji zawodnika z udziau w zawodach wpacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

14. Terminarz

·       18 wrzesnia 2017 r. (poniedziaek):

ü  przyjazdy                godz. 14:00 - 19:00

ü  kolacja                   godz. 18:30 - 20:00

ü  odprawa techniczna godz. 20:00

·       19 wrzesnia 2017 r. (wtorek):

ü  sniadanie                godz. 07:30 - 09:00

ü  I runda                   godz. 09:00                                                                        

ü  obiad                      godz. 12:45 - 14:00

ü  II runda                  godz. 15:00          

ü  kolacja                   godz. 18:30 - 20:00

·       20 wrzesnia 2017 r. (sroda):

ü  sniadanie                godz. 07:30 - 09:00

ü  III runda                 godz. 09:00                                                                        

ü  obiad                      godz. 12:45 - 14:00

ü  IV runda                 godz. 15:00                                                                        

ü  kolacja                   godz. 18:30 - 20:00

·       21 wrzesnia 2017 r. (czwartek):

ü  sniadanie                godz. 07:30 - 09:00

ü  V runda                  godz. 09:00                                                                         

ü  obiad                      godz. 12:45 - 14:00

ü  ognisko                  godz. 17:00          

·       22 wrzesnia 2017 r. (piatek):

ü  sniadanie                godz. 07:30 - 09:00

ü  VI runda                 godz. 09:00                                                                        

ü  obiad                      godz. 12:45 - 14:00

ü  VII runda               godz. 15:00                                                                        

ü  kolacja                   godz. 18:30 - 20:00

·       23 wrzesnia 2017 r. (sobota):

ü  sniadanie                godz. 07:30 - 09:00

ü  VIII runda              godz. 09:00                                                                         

ü  obiad                      godz. 12:45 - 14:00

ü  szachy byskawiczne godz. 15:00          

ü  kolacja                   godz. 18:30 - 20:00

·       24 wrzesnia 2017 r. (niedziela):

ü  sniadanie                godz. 07:30 - 09:00

ü  IX runda                 godz. 09:00                                                                         

ü  obiad                      godz. 12:45 - 14:00

ü  zakoczenie            godz. 14:15

15. Zakwaterowanie i wyywienie

·       Kompleks Hotelowy Nad Zalewem gwarantuje pena obsug w zakresie usug noclegowych i gastronomicznych.

·       Kompleks oferuje pokoje w trzech standardach. Mieszcza si one w trzech budynkach A, B i C, znajdujacych si obok siebie: 4 pokoje 1-osobowe, 58 pokoi 2-osobowych, 8 pokoi 3-osobowych, 15 pokoi 4-osobowych, apartamenty, dostawki. Pokoje wyposaone sa w WC i prysznic. Wikszos pokoi wyposaona jest w TV i telefon.

·       Koszt zakwaterowania i wyywienia wynosi od osoby:

ü  w budynku B - 480 z (sownie: czterysta osiemdziesiat);

ü  w budynku A - 510 z (sownie: piset dziesi);

ü  w budynku C - 570 z (sownie: piset siedemdziesiat).

·       Powyszy koszt obejmuje szes noclegw oraz wyywienie od kolacji w dniu 18 wrzesnia 2017 r. do obiadu w dniu 24 wrzesnia 2017 r.

·        Koszt obiadu wynosi 15 z.

·        Nie przewiduje si moliwosci opaty za krtszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane swiadczenia noclegowe lub ywieniowe.

·        Uczestnicy Eliminacji w dniu przyjazdu bda kwaterowani w pokojach od godziny 14:00, natomiast w dniu wyjazdu zobowiazuja si opusci obiekt do godziny 15:00.

·        Wczesniejsze zakwaterowanie albo przeduenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu moliwe bdzie po uzgodnieniu na miejscu z recepcja.

·        Rezerwacje zakwaterowania i wyywienia bda przyjmowane pod adresem: Kompleks Hotelowy Nad Zalewem, Wasilkw k. Biaegostoku

http://www.nadzalewem.jard.pl/index.php5?content=rezerwacja

·       Rezerwacja telefoniczna pod numerem 85 718 52 40.

·       Termin rezerwacji zakwaterowania i wyywienia uczestnikw Eliminacji upywa w dniu 10 wrzesnia 2017 r.

·       Rezerwacja zakwaterowania i wyywienia w terminie pniejszym bdzie moliwa tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

·       Penej opaty za pobyt dokonujmy gotwka na miejscu w dniu przyjazdu.

16. Imprezy towarzyszace

·        Wasilkw Open 2017 - 18-24.09.2017 r.

·        Ognisko - 21.07.2017 r.

Kolacja w  formie ogniska; kompleks Hotelowy Nad Zalewem zapewnia sprzt nagasniajacy oraz osob prowadzaca na 3-4 godziny.

·        Mistrzostwa Wojewdztwa Podlaskiego w Szachach Byskawicznych - 23.09.2017 r.

17. Sprawy wychowawcze

·        Opiek wychowawcza podczas zawodw sprawuja rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubw lub wojewdzkich zwiazkw szachowych, we wsppracy z organizatorem.

·        Warunkiem dopuszczenia do Eliminacji jest zoenie przez opiekuna pisemnego oswiadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikami w trakcie Eliminacji.

·        Zabrania si uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmw, zarwno z innymi uczestnikami, jak te z osobami postronnymi i opiekunami, take w kwestii propozycji remisowych wasnych czy partnerw.

18. Postanowienia kocowe

·       Za zdolnos zawodnikw do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.

·       Akceptujac regulamin uczestnik turnieju wyraa zgod na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wynikw.

·       Akceptujac regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszace wyraaja zgod na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach spoecznosciowych organizatora (np. do pamiatkowych galerii zdj z imprezy).

·       Obowiazuje cakowity zakaz wnoszenia na sal gry telefonw komrkowych oraz innych telekomunikacyjnych urzadze elektronicznych pod rygorem:

ü  dla zawodnikw - przegrania partii;

ü  dla innych osb - zakazu wstpu na sal gry do koca turnieju.

·       Organizator na bieaco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

·       Prawo interpretacji postanowie niniejszego regulaminu/komunikatu naley do organizatora i sdziego gwnego zawodw (w zakresie przepisw gry).

·       Wszelkie sprawy nieujte w powyszym komunikacie rozstrzyga organizator.

Biaystok, dnia 13 lipca 2017 r.                                                                                    Prezes Podl. Zw. Szach.  Leszek Zega

Dofinansowano ze srodkw Samorzadu Wojewdztwa Podlaskiego

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje