Komunikat #104534


Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów OOM'2018 - C11
Wasilków
19.09.2017 - 24.09.2017
tempo gry: 90' + 30'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY -“ REGULAMIN

ELIMINACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH STREFY PODLASKO-LUBELSKIEJ

DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW

I MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W SZACHACH

 

1.   Cel

¡        Wyłonienie zawodników awansujacych do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

¡        Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wsród młodzieży.

¡        Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.

2.      Organizator

¡       Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku ul. Sobieskiego 24

¡       Podlaski Zwiazek Szachowy w Białymstoku ul. Łagodna 10

tel. 85 664 46 82, www.podlzwszach.net

¡       Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl 

3.  Finansowanie

¡       Urzad Marszałkowski Województwa Podlaskiego

¡       Podlaski Zwiazek Szachowy w Białymstoku

4.  Termin i miejsce

¡         18-24 wrzesnia 2017 roku

¡         Kompleks Hotelowy Nad Zalewem

Wasilków k. Białegostoku, ul. Białostocka 94, tel. 85 718 52 40, fax 85 718 55 11

http://www.nadzalewem.jard.pl/ e-mail: nadzalewem@jard.pl 

5.  Uczestnictwo

¡        Prawo startu maja obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujacy w Polsce.

¡        Zawodnik posiadajacy już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych, przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujacych o jedno miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.

¡        Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawa techniczna legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamosci oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.

¡        Zawodnik może wystapić tylko w jednych eliminacjach strefowych. Pojawienie się tego samego zawodnika w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreslenie go z listy startowej.

6.   System rozgrywek

¡        Zawody zostana rozegrane w szesciu oddzielnych grupach:

Ăź  chłopcy do lat 9 (rocznik 2008 i młodsi);

Ăź  dziewczęta do lat 9 (rocznik 2008 i młodsze);

Ăź  chłopcy do lat 11 (roczniki 2006 i 2007);

Ăź  dziewczęta do lat 11 (roczniki 2006 i 2007);

Ăź  chłopcy do lat 13 (roczniki 2004 i 2005);

Ăź  dziewczęta do lat 13 (roczniki 2004 i 2005).

¡        Nie będa łaczone turnieje w różnych grupach wiekowych w przypadku mniejszej liczby zawodników.

¡        Przy minimum 13 startujacych zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

¡        Dla 11-12 zawodników system rozgrywek okresli sędzia główny.

¡        W przypadku, gdy zgłosi się 7-10 zawodników obowiazuje system kołowy.

¡        W przypadku, gdy zgłosi się 5-6 zawodników obowiazuje system dwukołowy.

¡        W przypadku, gdy zgłosi się 3-4 zawodników obowiazuje system trzykołowy.

¡        W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest, żeby -“ jeżeli to możliwe -“ zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w poczatkowych rundach (częsciowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejnosci rund).

7. Tempo gry

¡        Po 90 minut na cała partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

8.   Ocena wyników

¡        W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejnosci miejsc decyduje:

Ăź  suma zdobytych punktów,

Ăź  wartosciowanie srednie Buchholza,

Ăź  wartosciowanie pełne Buchholza,

Ăź  liczba zwycięstw,

Ăź  wynik bezposredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

Ăź  ranking sredni przeciwników.

¡        W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego, o kolejnosci miejsc decyduje:

Ăź  liczba zdobytych punktów,

Ăź  punktacja Sonnenborna-Bergera,

Ăź  rozszerzony system Koyi,

Ăź  liczba zwycięstw,

Ăź  wynik bezposredniej partii.

¡        W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do rozgrywek finałowych zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będa dzielone.

9.  Awanse do finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Juniorów Młodszych

¡        Awans w grupach do lat 9 uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników.

¡        Awans w pozostałych grupach uzyskuja po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.

¡        Awansu nie uzyskuja zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

10.  Sędziowanie

¡       W zawodach obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

¡       Mistrzostwa prowadzi sędzia główny, posiadajacy minimum klasę państwowa, przy pomocy sędziów  asystentów, posiadajacych co najmniej II klasę sędziowska.

¡       Sędziego głównego wyznacza organizator.

¡       Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.

¡       Wszyscy sędziowie musza posiadać aktualna licencję sędziowska oraz opłatę roczna uprawniajaca do sędziowania zawodów w danym roku.

¡       Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego  głównego.

¡       Decyzje podjęte przez sędziego głównego sa ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do  Kolegium Sędziów Podl. Zw. Szach.

¡        Zawodnicy nie musza potwierdzać swojego udziału przed zawodami.

¡       Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóŸnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

¡       W Mistrzostwach obowiazuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia  czarnych. Zawodnicy łamiacy zakaz będa karani porażka. Zawodnik, któremu zaproponowano  remis przed 40. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

¡       Obowiazuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia. Z prowadzenia zapisu zwolnieni  sa zawodnicy urodzeni w 2010 roku i młodsi; sędzia zmniejsza im czas do 20 minut na cała partię i  dodatkowo po 20 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

¡       Wszystkie grupy Mistrzostw sa zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

¡       Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będa wycofani z turnieju.

11. Nagrody i wyróżnienia

¡       Puchary i medale za miejsca I-III.

¡       Nagrody rzeczowe za miejsca I-VI.

¡       Dyplomy dla wszystkich uczestników.

12.  Zgłoszenia:

¡       Zgłoszenia udziału dokonuja kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sędziego głównego w terminie do dnia 10 wrzesnia 2017 roku.

¡       Zgłoszenia można dokonać na stronach turniejowych poszczególnych grup:

Ăź  chłopcy do lat 09                http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4656/

Ăź  dziewczęta do lat 09           http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4657/

Ăź  chłopcy do lat 11                http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4658/

Ăź  dziewczęta do lat 11           http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4659/

Ăź  chłopcy do lat 13                http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4660/ 

Ăź  dziewczęta do lat 13           http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4661/

13.  Finansowanie:

¡       Koszty organizacji ponosi organizator.

¡       Koszty uczestnictwa ponosza kluby delegujace zawodników lub rodzice.

¡       Opłata startowa wynosi 60 zł od zawodnika.

¡       Opłata rankingowa wynosi 20 zł od zawodnika.

¡       Opłatę startowa i rankingowa należy wpłacić na konto Podlaskiego Zwiazku Szachowego (Bank Pekao SA nr 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891) do dnia 10 wrzesnia 2017 r.

¡       W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

14. Terminarz

¡       18 wrzesnia 2017 r. (poniedziałek):

Ăź  przyjazdy                godz. 14:00 -“ 19:00

Ăź  kolacja                   godz. 18:30 -“ 20:00

Ăź  odprawa techniczna godz. 20:00

¡       19 wrzesnia 2017 r. (wtorek):

Ăź  sniadanie                godz. 07:30 -“ 09:00

Ăź  I runda                   godz. 09:00                                                                        

Ăź  obiad                      godz. 12:45 -“ 14:00

Ăź  II runda                  godz. 15:00          

Ăź  kolacja                   godz. 18:30 -“ 20:00

¡       20 wrzesnia 2017 r. (sroda):

Ăź  sniadanie                godz. 07:30 -“ 09:00

Ăź  III runda                 godz. 09:00                                                                        

Ăź  obiad                      godz. 12:45 -“ 14:00

Ăź  IV runda                 godz. 15:00                                                                        

Ăź  kolacja                   godz. 18:30 -“ 20:00

¡       21 wrzesnia 2017 r. (czwartek):

Ăź  sniadanie                godz. 07:30 -“ 09:00

Ăź  V runda                  godz. 09:00                                                                         

Ăź  obiad                      godz. 12:45 -“ 14:00

Ăź  ognisko                  godz. 17:00          

¡       22 wrzesnia 2017 r. (piatek):

Ăź  sniadanie                godz. 07:30 -“ 09:00

Ăź  VI runda                 godz. 09:00                                                                        

Ăź  obiad                      godz. 12:45 -“ 14:00

Ăź  VII runda               godz. 15:00                                                                        

Ăź  kolacja                   godz. 18:30 -“ 20:00

¡       23 wrzesnia 2017 r. (sobota):

Ăź  sniadanie                godz. 07:30 -“ 09:00

Ăź  VIII runda              godz. 09:00                                                                         

Ăź  obiad                      godz. 12:45 -“ 14:00

Ăź  szachy błyskawiczne godz. 15:00          

Ăź  kolacja                   godz. 18:30 -“ 20:00

¡       24 wrzesnia 2017 r. (niedziela):

Ăź  sniadanie                godz. 07:30 -“ 09:00

Ăź  IX runda                 godz. 09:00                                                                         

Ăź  obiad                      godz. 12:45 -“ 14:00

Ăź  zakończenie            godz. 14:15

15. Zakwaterowanie i wyżywienie

¡       Kompleks Hotelowy Nad Zalewem gwarantuje pełna obsługę w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.

¡       Kompleks oferuje pokoje w trzech standardach. Mieszcza się one w trzech budynkach A, B i C, znajdujacych się obok siebie: 4 pokoje 1-osobowe, 58 pokoi 2-osobowych, 8 pokoi 3-osobowych, 15 pokoi 4-osobowych, apartamenty, dostawki. Pokoje wyposażone sa w WC i prysznic. Większosć pokoi wyposażona jest w TV i telefon.

¡       Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi od osoby:

Ăź  w budynku B480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiat);

Ăź  w budynku A510 zł (słownie: pięćset dziesięć);

Ăź  w budynku C -“ 570 zł (słownie: pięćset siedemdziesiat).

¡       Powyższy koszt obejmuje szesć noclegów oraz wyżywienie od kolacji w dniu 18 wrzesnia 2017 r. do obiadu w dniu 24 wrzesnia 2017 r.

¡        Koszt obiadu wynosi 15 zł.

¡        Nie przewiduje się możliwosci opłaty za krótszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane swiadczenia noclegowe lub żywieniowe.

¡        Uczestnicy Eliminacji w dniu przyjazdu będa kwaterowani w pokojach od godziny 14:00, natomiast w dniu wyjazdu zobowiazuja się opuscić obiekt do godziny 15:00.

¡        Wczesniejsze zakwaterowanie albo przedłużenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu możliwe będzie po uzgodnieniu na miejscu z recepcja.

¡        Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia będa przyjmowane pod adresem: Kompleks Hotelowy Nad Zalewem, Wasilków k. Białegostoku

http://www.nadzalewem.jard.pl/index.php5?content=rezerwacja

¡       Rezerwacja telefoniczna pod numerem 85 718 52 40.

¡       Termin rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia uczestników Eliminacji upływa w dniu 10 wrzesnia 2017 r.

¡       Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie póŸniejszym będzie możliwa tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

¡       Pełnej opłaty za pobyt dokonujmy gotówka na miejscu w dniu przyjazdu.

16. Imprezy towarzyszace

¡        Wasilków Open 2017 -“ 18-24.09.2017 r.

¡        Ognisko -“ 21.07.2017 r.

Kolacja w  formie ogniska; kompleks Hotelowy Nad Zalewem zapewnia sprzęt nagłasniajacy oraz osobę prowadzaca na 3-4 godziny.

¡        Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Szachach Błyskawicznych -“ 23.09.2017 r.

17. Sprawy wychowawcze

¡        Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich zwiazków szachowych, we współpracy z organizatorem.

¡        Warunkiem dopuszczenia do Eliminacji jest złożenie przez opiekuna pisemnego oswiadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikami w trakcie Eliminacji.

¡        Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

18. Postanowienia końcowe

¡       Za zdolnosć zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.

¡       Akceptujac regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

¡       Akceptujac regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszace wyrażaja zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznosciowych organizatora (np. do pamiatkowych galerii zdjęć z imprezy).

¡       Obowiazuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urzadzeń elektronicznych pod rygorem:

Ăź  dla zawodników -“ przegrania partii;

Ăź  dla innych osób -“ zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

¡       Organizator na bieżaco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

¡       Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu/komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

¡       Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

Białystok, dnia 13 lipca 2017 r.                                             Prezes Podl. Zw. Szach.  Leszek Zega

Dofinansowano ze srodków Samorzadu Województwa Podlaskiego

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje