Komunikat #104459


XV MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY W POWIECIE ŻYWIECKIM
MILÓWKA
21.11.2017 - 26.11.2017
tempo gry: 90' + 30'' na ruch

XV MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY W POWIECIE ŻYWIECKIM

Milówka, 20-26.11.2017

Komunikat organizacyjny

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

sport@eurobeskidy.org.pl

www.lodygowice.org.pl   tel/fax 33 862 31 97

2. CEL TURNIEJU

- integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,

- możliwosć podwyższenia kategorii szachowych i zdobycia międzynarodowego rankingu,

- eliminacja do Pucharu Polski,

- popularyzacja szachów w srodowisku osób niepełnosprawnych,

- promocja regionu,

- wyłonienie czołowych zawodników na arenie krajowej,

- pogłębienie swojej wiedzy szachowej.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

20 listopada -“ 26 listopada 2017 roku

Hotel-Restauracja *** TYCJAN -“ 34-360 MILÓWKA, Plac Wolnosci 7

www.hotel-tycjan.pl

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej otwarty na dystansie 9 rund, rozgrywany systemem szwajcarskim.

Tempo gry: 90 minut na partię dla zawodnika oraz dodatkowo 30 sekund na każde posunięcie. Gra na zegarach elektronicznych.

TURNIEJ JEST WLICZANY DO RANKINGU FIDE.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Łaczna kwota za turniej klasyfikowany w rankingu FIDE wynosi:

osoba niepełnosprawna50 zł (turniej) oraz dodatkowo 150 zł na obowiazkowe szkolenie (w tym materiały szkoleniowe)

osoba pełnosprawna200 zł (turniej) oraz dodatkowo 150 zł na obowiazkowe szkolenie (w tym materiały szkoleniowe)

Zawodnicy bez rankingu FIDE dokonuja wpłaty powiększonej o 50 zł -“ tylko za zgoda Organizatora.

Dodatkowo w dniu przyjazdu zawodnicy uiszczaja opłatę organizacyjna w wysokosci 40 zł (opłata rejestracyjna do FIDE, opłata klasyfikacyjno-rankingowa, itp.).

6. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody osobno w klasyfikacji dla zawodników niepełnosprawnych (nagrody pieniężne i rzeczowe) oraz dla osób pełnosprawnych (nagrody pieniężne) co najmniej za miejsca I-VI. Ponadto przewidywane sa także nagrody specjalne.

Pula nagród wynosi około 18 000 zł, z czego dla zawodników niepełnosprawnych około 12 000 zł i dla zawodników pełnosprawnych około 6 000 zł.

Nagrody obowiazkowo należy odbierać podczas dekoracji zwycięzców, w przeciwnym razie przechodza na rzecz Organizatora.

Każdy z uczestników otrzyma pamiatkowa koszulkę.

Zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, w tym jedna nagrodę specjalna.

7. ZGŁOSZENIA

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależnosć klubowa (lub miejscowosć), kategorię szachowa, pełna datę urodzenia i obowiazkowo informację czy zawodnik jest niepełnosprawny.

Ilosć miejsc ograniczona do 106 (w tym maksymalnie 35 pełnosprawnych) -“ decyduje kolejnosć zgłoszeń i wpłat na konto Organizatora (w pierwszej kolejnosci przyjmowane będa osoby ze stopniem niepełnosprawnosci znacznym i umiarkowanym).

Lista osób zakwalifikowanych na turniej publikowana będzie na stronie www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1711/

Rezygnacja z udziału w turnieju, zgłoszona po 12 listopada powoduje, że wpłata za turniej nie podlega zwrotowi (Organizator zwraca tylko opłatę dodatkowa).

Warunkiem udziału jest dokonanie dwóch wpłat na konto o numerze:

Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce:

71 8131 0005 0014 6421 2000 0050

z dopiskiem:

- "žwpłata własna za udział w turnieju szachowym",

- "žwpłata własna za udział w szkoleniu".

Do dnia 8 listopada 2017 (najpóŸniej i tylko w miarę wolnych miejsc!!) na adres Organizatora, należy obowiazkowo uiscić opłatę za turniej.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie się wiazać z dodatkowa opłata 50 zł wyższa od podanej w niniejszym Komunikacie (ale tylko w miarę wolnych miejsc).

Istnieje możliwosć zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkowa odpłatnoscia w wysokosci 150 zł. Ilosć pokoi jednoosobowych jest ograniczona.

Udział osoby towarzyszacej -“ wpłata na konto 600 zł.


 

8. UWAGI ORGANIZACYJNE

Przyjazd zawodników w dniu 20 listopada 2017 roku do godziny 20.00.

Zawodników niepełnosprawnych obowiazuje odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ. Dokument ten należy przesłać poczta, e-mailem lub faxem na adres Organizatora najpóŸniej do 12.11.2017. Brak orzeczenia skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w Turnieju, a wpłacone pieniadze przechodza na rzecz Organizatora.

W trakcie trwania turnieju Organizator przewiduje wycieczkę integracyjna dla uczestników po regionalnych atrakcjach turystycznych. W programie wycieczki będzie zwiedzanie między innymi: Muzeum Browarnictwa -“ Browary Żywiec S.A., Stary Rynek w Żywcu, Zamek i Kosciół z XVII wieku p.w. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach oraz turystyczna perełkę Beskidów -“ miasteczko Szczyrk.

Turniej dofinansowano ze srodków: MSiT i PFRON.

Informacji udziela:

    Sędzia główny Jacek Matlak -“ sędzia klasy międzynarodowej

tel. 609-945-637 e-mail: jacek_matlak@wp.pl

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

Podczas trwania rundy będzie dostępny bezpłatny bufet (herbata, kawa, woda mineralna, itp.).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.


 

PROGRAM (może ulec zmianie)

PONIEDZIAŁEK 20.11.2017

- godzina 12.00 -“ 19.30 -“ przyjazd zawodników i zakwaterowanie

- godzina 13.00 -“ 15.30 -“ obiad

- godzina 18.00 -“ 20.00 -“ kolacja

- godzina 20.30 -“ 21.00 -“ odprawa techniczna

WTOREK 21.11.2017

- godzina 07.45 -“ 08.30 -“ sniadanie

- godzina 08.50 -“ 09.00 -“ oficjalne otwarcie turnieju

- godzina 09.00 -“ ~13.00 -“ I runda

- godzina 13.00 -“ 14.00 -“ obiad

- godzina 15.00 -“ ~19.00 -“ II runda

- godzina 18.30 -“ 19.30 -“ kolacja

- godzina 20.00 -“ 22.00 -“ szkolenie

ŒRODA 22.11.2017

- godzina 07.45 -“ 08.30 -“ sniadanie

- godzina 09.00 -“ ~13.00 -“ III runda

- godzina 13.00 -“ 14.00 -“ obiad

- godzina 15.00 -“ ~19.00 -“ IV runda

- godzina 18.30 -“ 19.30 -“ kolacja

- godzina 20.00 -“ 22.00 -“ szkolenie

CZWARTEK 23.11.2017

- godzina 07.45 -“ 08.30 -“ sniadanie

- godzina 09.00 -“ ~12.00 -“ wycieczka

- godzina 13.00 -“ 14.00 -“ obiad

- godzina 15.00 -“ ~19.00 -“ V runda

- godzina 18.30 -“ 19.30 -“ kolacja

- godzina 20.00 -“ 22.00 -“ szkolenie

PIĽTEK 24.11.2017

- godzina 07.45 -“ 08.30 -“ sniadanie

- godzina 09.00 -“ ~13.00 -“ VI runda

- godzina 13.00 -“ 14.00 -“ obiad

- godzina 15.00 -“ ~19.00 -“ VII runda

- godzina 18.30 -“ 19.30 -“ kolacja

- godzina 20.00 -“ 22.00 -“ szkolenie

SOBOTA 25.11.2017

- godzina 07.45 -“ 08.30 -“ sniadanie

- godzina 09.00 -“ ~13.00 -“ VIII runda

- godzina 12.30 -“ 13.30 -“ obiad

- godzina 15.00 -“ ~18.00 -“ czas wolny

- godzina 19.00 -“ uroczysta kolacja

NIEDZIELA 26.11.2017

- godzina 07.45 -“ 08.30 -“ sniadanie

- godzina 09.00 -“ ~13.00 -“ IX runda

- godzina 12.30 -“ 13.30 -“ obiad

- godzina 14.00 -“ oficjalne zakończenie turnieju -“ rozdanie nagród

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje