Komunikat #104458


25. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich - 9. Turniej
Wrocław, ul. Św. Antoniego 31B
13.11.2017
Poniedziałek
tempo gry: 10' + 5'' na ruch

25. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich

Miejsce: Wrocławski Klub Szachowy HETMAN, Wrocław, ul. Œw. Antoniego 31b

Terminarz turniejów:
1. Turniej   2017.01.30        
2. Turniej   2017.02.20        
3. Turniej   2017.03.20
4. Turniej   2017.04.24
5. Turniej   2017.05.15
6. Turniej   2017.06.05
7. Turniej   2017.09.18
8. Turniej   2017.10.09
9. Turniej   2017.11.13
10. Turniej 2017.12.04

Harmonogram turnieju: Zapisy od godz. 16:40 do 17:10, rundy I-VII 17:15 -“ 21:00

System rozgrywek
Zawodnicy graja w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry wynosi 10 min. na partię + 5 sek. na posunięcie dla zawodnika.

Sędziowanie
W turniejach obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Osoby, które spóŸnia się moga być dopuszczone do turnieju od następnej rundy chyba że sędzia podejmie inna decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju sa ostateczne. Na rundę można się spóŸnić 10 min.

Punktacja
O kolejnosci miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilosć zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilosci punktacja pomocnicza w następujacej kolejnosci: Buchholz sredni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

Klasyfikacja generalna
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 8 najlepszych wyników uzyskanych z 10 turniejów. W przypadku równej ilosci punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.
Kategorie: kobiety, niepełnosprawni, juniorzy do 18 lat, seniorzy 19-“59 lat, seniorzy starsi od 60 lat.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczosć) organizowanego przez WKSz HETMAN  i Stowarzyszenia OMW (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póŸ.zm.),a także zgoda na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN i Stowarzyszenia OMW.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Dolnośląskie


Dolnośląski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje