Komunikat #104456


XVII Turniej Szachowy - Dom Kultury Kamienica - turniej poczatkujacych dzieci
BIELSKO-BIAŁA KAMIENICA
28.10.2017
Sobota
tempo gry: P'10

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

DOM KULTURY W KAMIENICY

TURNIEJ DLA POCZĽTKUJĽCYCH DZIECI

28 paŸdziernika 2017, godzina 1000

  1.   Organizatorem Turnieju jest Dom Kultury w Kamienicy (ul. Karpacka 125, tel.: 33 811 93 62).

  2.   Celem Turnieju jest popularyzacja gry w szachy jako czynnej formy spędzania wolnego czasu -“ alternatywny dla zachowań patologicznych, szczególnie wsród dzieci i młodzieży.

  3.   Turniej jest dostępny dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli posiadajacych co najwyżej V kategorię szachowa (czyli z V kategoria lub bez kategorii). Dzieci posiadajace co najmniej IV kategorie moga grać w turnieju głównym.

  4.   Do udziału w Turnieju uczestnicy zgłaszaja się na stronie www.chessarbiter.com lub najpóŸniej w dniu rozgrywek, na pół godziny przed jego rozpoczęciem (930). Ilosć miejsc ograniczona do 20. Decyduje kolejnosć zgłoszeń.

  5.   Sala gry: Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125

  6.   Udział w Turnieju jest bezpłatny.

  7.   Rozgrywki odbywać się będa systemem "žszwajcarskim" na dystansie VII rund. Tempo gry -“ 10 minut dla zawodnika.

  8.   Nagrody będa przydzielane w grupach wiekowych (chłopcy i dziewczynki z klas IV-VI oraz klas I-III. Zwycięzcy otrzymuja medale. Dla wszystkich przewidziano dyplomy.

  9.   Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadajacy licencję sędziowska FIDE.

10.  Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

        Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatna herbatę i soczki.

Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Organizatorzy

PLANOWANY TERMINARZ ZAWODÓW

          zapisy, potwierdzenie udziału        do godziny 930

                                otwarcie turnieju        godzina   955

                                                runda I        godzina 1000

                                               runda II        godzina 1025

                                              runda III        godzina 1050

                                              runda IV        godzina 1115

                                               runda V        godzina 1140

                                              runda VI        godzina 1205

                                             runda VII        godzina 1230

                         zakończenie turnieju        godzina 1315

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje