Komunikat #104455


XVII Turniej Szachowy - Dom Kultury Kamienica
BIELSKO-BIAŁA
28.10.2017
Sobota
tempo gry: P'10

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

DOM KULTURY W KAMIENICY

28 paŸdziernika 2017, godzina 930

  1.   Organizatorem Turnieju jest Dom Kultury w Kamienicy (ul. Karpacka 125, tel.: 33 811 93 62).

  2.   Celem Turnieju jest popularyzacja gry w szachy jako czynnej formy spędzania wolnego czasu -“ alternatywny dla zachowań patologicznych, szczególnie wsród dzieci i młodzieży.

  3.   Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy.

  4.   Do udziału w Turnieju uczestnicy zgłaszaja się na stronie www.chessarbiter.com lub najpóŸniej w dniu rozgrywek, na pół godziny przed jego rozpoczęciem (900). Ilosć miejsc ograniczona do 50. Decyduje kolejnosć zgłoszeń.

  5.   Sala gry: Dom Kultury w Kamienicy,ul. Karpacka 125

  6.   Udział w Turnieju jest odpłatny w wysokosci 10 zł.

  7.   Rozgrywki odbywać się będa systemem "žszwajcarskim" na dystansie VII rund. Tempo gry -“ 10 minut dla zawodnika.

  8.   Nagrody będa przydzielane w grupach wiekowych. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych otrzymuja dyplomy oraz puchary. Podział na grupy będzie uzależniony od wieku startujacych zawodników (minimalna ilosć zawodników w grupie -“ 8 osób).

  9.   Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadajacy licencję sędziowska FIDE.

10.  Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

        Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatna kawę, herbatę, soczki.

Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Organizatorzy

PLANOWANY TERMINARZ ZAWODÓW

          zapisy, potwierdzenie udziału        do godziny 900

                                otwarcie turnieju        godzina   925

                                                runda I        godzina   930

                                               runda II        godzina   955

                                              runda III        godzina 1020

                                              runda IV        godzina 1045

                                               runda V        godzina 1110

                                              runda VI        godzina 1135

                                             runda VII        godzina 1200

                         zakończenie turnieju        godzina 1245

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje